Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multiflux sedimentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań intensyfikacji procesu sedymentacji zawiesiny węglowej poprzez zastosowanie procesu flokulacji. Badania realizowano w dwóch układach imitujących przebieg procesu sedymentacji: w układzie klasycznym (pionowy cylinder) oraz w układzie tzw. płytkiej sedymentacji z wkładami wielostrumieniowymi (cylinder pochylony pod kątem 60o). Wykonano testy sedymentacji okresowej (statycznej) stosując flokulant FLOPAM AN 923 SHU w dawkach 0÷200 ppm. Efekt końcowy uzyskany jedną techniką intensyfikacji (przez płytką sedymentację) został zwielokrotniony poprzez efekt osiągnięty drugą metodę (flokulacja).
EN
Research results dealing with the intensification of coal slurry sedimentation process using flocculation are presented in the paper. The study was conduc¬ted in two systems simulating sedimentation process: the classical system (vertical cylinder) and the so-called shallow sedimentation with cartridges (cylinder inclined at the angle of 60°). Batch sedimentation tests (static) were carried out using flocculant FLOPAM AN 923 SHU at doses from 0 to 200 ppm. The final result obtained by one intensifying technique (shallow sedimentation) was multiplied by the effect achieved using second method (flocculation).
EN
Purpose: Design of laboratory lamella settling tank used in the laboratory researches of sedimentation process, optionally in either cross-current or counter-current. Design/methodology/approach: This paper presents a selection of geometric parameters of the device made using numerical methods to analyze the flow in designed settling tank. Findings: As a result of analyses, of the final device design was developed that allows it to obtain the proper distribution of flow velocity. The simulations allowed the selection of the proper construction of the tank, in which the velocity distributions in successive channels are comparable to the fulfillment of lamella, which will allow it to charge uniform stream of liquid (suspension). Practical implications: The use of numerical methods of modeling the flow in the settling tank allowed to fine-tune the design of the device at the early stage, and in particular the parameters of the distribution of suspension. Originality/value: The settling tank allows sedimentation to take place in both configurations with the preservation of an identical sedimentation surface. This concept allows a comparison of processes in these systems at a given identical surface load.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac mające na celu wdrożenie techniki sedymentacji wielostrumieniowej w procesie klarowania skoagulowanej zawiesiny w układzie uzdatniania wody. Przedstawiono wyniki badań przepływowych procesu oczyszczania zawiesiny, badania granulometryczne. Została wyznaczona wielkość ziarna granicznego oraz stopień wypełnienia osadnika wkładami wielostrumieniowymi.
EN
The paper presents results of implementation of multiflux sedimentation technology in clarifying process of coagulated suspension in water treat
4
PL
Artykuł podejmuje probłem wykorzystania techniki wiełostrumienio-wej sedymentacji zawiesiny w odniesieniu do zawiesiny o charakterze nieziarnistym. Zaprezentowano wyniki badań procesu sedymentacji zawiesiny, posiadającej frakcję stałą o charakterze kłaczków, powstałej w wyniku koagułacji i flokułacji w trakcie procesu uzdatniania wody oraz w układach oczyszczania zawiesiny garbarskiej.
EN
This paper undertakes the problem of using mu!tiftux sedimentation technology for non-granular suspensions. Research results dealing with sedimentation process of suspension containing a solid fraction of flock naturę formed during water treatment coagulation and floccula-tion and in purification of tanning suspension arę presented in the paper.
PL
W artykułe opisano badania sedymentacji wielostrumieniowej zawiesiny węgtowej z zakładu przeróbki mechanicznej jednej z kopałń węgła kamiennego. Program badań obejmował badania statyczne, laborato-ryjne badania przepływowe oraz badania w skałi ułamkowo-technicz-nej w zakładzie przeróbki mechanicznej węgła. Wykazano możłiwość zastosowania kompaktowego osadnika wiełostrumieniowego do jednoczesnego przeciwstrumieniowego klarowania oraz współprądowego zagęszczania tej zawiesiny.
EN
Researches of mu]tif)ux sedimentation of coa] suspension taken from mine's ore dressing ptant arę described in the paper. The research schedute comprised statistic tests, flow laboratory tests and resparches of a pi]ot scate in the coa] processing plant. Possibitity of apptying a compact multif!ux clarifier in simultaneous countercurrent clarifi-cation and co-currcnt thickening of suspension is shown.
EN
Researches aiming to raise the efficiency of sedimentation process in circular Dorr settlers by packing them with lamella packets were carried out. Tests were done in the separating chamber before the preliminary settler and after the biological plant. Suspension flowed through the research station representing the single lamella packet inclined to the ground at 60°.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.