Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  installation design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody dla hali produkcyjnej zlokalizowanej we Wrocławiu. Wartości teoretyczne i rzeczywiste z pomiarów rozbioru ciepłej wody porównano i zobrazowano na wykresach.
EN
The article discusses the methods of water flows calculation in production halls based on analysis of formulas available in the literatures. The results of the research of the water load pattern and flow rate in a production hall located in Wroclaw is presented and discusses. A comparison of the theoretical values and measurements is illustrated on the diagrams.
3
Content available remote Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych
PL
W artykule omówiono różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych. Przedstawiono propozycję ujednolicenia niespójności. Bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych, sprawdzono spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej, opierając się na metodzie z PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.
EN
The article discusses the differences in legal requirements concerning determination of the minimum thickness of insulation for service and industrial installations. A proposal to harmonize inconsistencies is shown. Taking into account the insulation thickness prescribed by law, fulfillment of safety requirements regarding temperature on pipe surface was tested using the method from PN-B-20105:2014-09 for thermal insulation thickness calculation.
5
Content available remote Stół słoneczny - projekt, budowa i walidacja metody pomiarowej
PL
Opisano zasadę działania, projekt oraz budowę stołu słonecznego zrealizowanego na Politechnice Łódzkiej w ramach pracy dyplomowej. Dokonano przeglądu istniejących rozwiązań stołów słonecznych oraz omówiono wady i zalety ich wykorzystania dla potrzeb wyznaczania oddziaływania promieniowania bezpośredniego na obiekty architektoniczne. Określono przyjęte założenia oraz sposób walidacji urządzenia i metody pomiarowej dla potrzeb działalności naukowo-dydaktycznej. Na koniec zaprezentowano przykłady aplikacji i symulacji światła słonecznego przy pomocy omawianego urządzenia.
EN
This paper described original project of Artificial Sun developed at Technical University of Łódź. The construction type, realisation process as well as validation method was presented and discussed. This laboratory stand was realized individually by Artur Sipak MSc student.
PL
W artykule omówiono podstawowe akty normatywne dotyczące projektowania insta¬lacji z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Przypomniano podstawowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji elektrycznych. Omówiono normalizację w zakresie instalacji elektrycznych. Podano jakie instalacje bezpieczeństwa powinny działać w przypadku pożaru. Podkreślono rolę kabli w instalacjach bezpieczeństwa. Omówiono projektowanie oświetlenia awaryjnego. Zwrócono uwagę na wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego instalacji elektrycznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem oraz dla ochrony odgromowej i instalacji piorunochronnej. Omówiono warunki stosowania odstępstw od przepisów.
EN
The paper describes basic standard acts concerning to design of installations with regard to fire-safety. The article specifies basic requirements of fire-safety of electric wiring systems. The paper discusses standardization relating to wiring systems and specifies which installations should function in case of a fire. The article underlines the role of cables in fire protection systems and design of emergency lighting. It discusses requirements for securing fire-safety in wiring systems applied in zones with explosion hazard for lightning protection and for lighting arresters. The paper describes conditions of applying exemptions from regulations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.