Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CAD modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono model 3D CAD prototypu uchwytu specjalnego do szlifierki kół stożkowych. Omówiono założenia poprawnego wykonania uchwytu montażowego dla otoczek kół zębatych. Wykonano model podstawy uniwersalnej oraz zespołu dedykowanych oprawek dla danych otoczek. Przeprowadzono analizę poprawności uchwytu pod kątem kolizji z narzędziem.
EN
The paper presents the 3D CAD prototype of special holding fixture for spiral bevel gear grinding machine. Guidelines of the correct execution of the envelope holding fixture of gears was discussed. A model of universal base and an assembly of envelope dedicated holder was executed. An analysis of the accuracy of the holding fixture in terms of collision with the too was made.
PL
Artykuł przedstawia metodykę modelowania i analizy rozkładu temperatur w komorze piekarnika. Model piekarnika wykonany został z zastosowaniem systemu 3D-CAD. Analizę numeryczną rozkładu temperatur opracowano z wykorzystaniem oprogramowania opartego na metodzie elementów skończonych (MES).
EN
The article presents the methodology of modeling and analysis of the temperature distribution in the oven chamber. The oven model has been made using a 3D-CAD system. The numerical analysis of the temperature distribution has been developed using the software based on the finite element method (FEM).
PL
Utrzymanie maszyn i urządzeń w ciągłej pracy jest ważnym kryterium sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych. W przypadku, kiedy z różnych względów nie ma dostępu do dokumentacji technicznej poszczególnych podzespołów lub nie ma możliwości nabycia części zamiennych, dużym wyzwaniem staje się skrócenie do minimum przerw w produkcji spowodowanych awariami. Stosując techniki inżynierii odwrotnej oraz szybkiego wytwarzania na podstawie zużytego lub uszkodzonego elementu można w krótkim czasie wytworzyć jego funkcjonalny odpowiednik. W pracy przedstawiono metodykę pomiaru, odtworzenia dokumentacji trójwymiarowej oraz wytworzenia prototypu funkcjonalnego koła zębatego przenoszącego napęd z silnika w urządzeniu poligraficznym. Dokonano porównania użyteczności części wykonanych z zastosowaniem dwóch technik: kształtowania przyrostowego uplastycznionym tworzywem oraz odlewania próżniowego w formach silikonowych.
EN
Keeping machines and devices in constant operation is an important criterion of success of manufacturing companies. In case when for some reason there is no access to technical documentation of particular sub-assemblies or there is no possibility of purchasing the spare parts, reduction of unwanted pauses in production caused by machine malfunction becomes a huge challenge. Application of reverse engineering and Rapid Manufacturing techniques allows to produce a functional replacement for the worn or destroyed part in a relatively short time. The paper presentsmethodology of measurement, re-creation of 3D documentation and manufacturing of a functional prototype of a helical gear for power transmission from electrical engine in a typographic device. A comparison of usability of parts manufactured using two technologies was prepared. The first technology was Fused Deposition Modeling – one of additive manufacturing technologies and the second technology was Vacuum Casting.
4
Content available remote Geometrical modeling of rotary milling operation of crankshaft pins
EN
The paper presents a geometrical modeling of roughing operation of a combustion engine's crankshaft pins using internal rotary milling method, i.e. with use of a milling head having its cutting inserts inwardly directed. For this purpose a geometrical model of such machining operation has been developed, i.e. the crankshaft and the milling head were modeled in CAD system. The model of crankshaft-milling head system featured predefined suitable geometrical constraints and determined mutual mobility of the both elements. Shape of the crankpin after rotary milling, and thus as a consequence, accuracy of the machining operation, were determined in result of performed simulation of this machining operation.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie geometryczne obróbki zgrubnej czopów korbowych wału silnika spalinowego metodą wewnętrznego frezowania obrotowego, tj. głowicą frezową z płytkami skrawającymi skierowanymi do wewnątrz. Opracowano geometryczny model tej operacji obróbki, tj. wykonano model wału korbowego i głowicy frezowej w systemie CAD. W tak zaprojektowanym zespole zdefiniowano odpowiednie więzy geometryczne i określono wzajemną ruchliwość obu elementów. W wyniku symulacji obróbki określono kształt czopa po frezowaniu obrotowym, a tym samym dokładność obróbki.
PL
Artykuł przedstawia próbę weryfikacji metody, której zadaniem ma być umożliwienie oszacowania wartości błędu, jaki powstanie w wyniku odtworzenia powierzchni swobodnej z chmury punktów składającej się, w zależności od parametrów digitalizacji, z różnej liczby punktów. Wszystkie działania związane z weryfikacją metody przeprowadzono w sposób modelowy w systemie CATIA V5. Generowanie chmury punktów w etapie digitalizacji przeprowadzano analogicznie do strategii digitalizacji powierzchni swobodnych oferowanej przez oprogramowanie pomiarowe PowerINSPECT 4.16, stosowanej na współrzędnościowej maszynie pomiarowej w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej.
EN
The paper present attempt to verify the method, which goal will be to allow estimation about accuracy of reconstruction free form surface from point cloud. Point cloud which is used can consist of different numbers of points, depending on parameters of digitization (step and distance between lines of probing). In assumption the method consist of four stages: 1) preliminary measurement, 2) data analysis, which gives information about parameters of digitization, predicted deviation for these parameters, 3) digitization for selected parameters, 4) reconstruction of the free form surface. All activities related to verification of the method will be implemented in CATIA V5. Point clouds in a digitization stage will be generated similarly to the strategy offered by the PowerINSPECT 4.16 measuring software. Positive verification of the method of parameters selection for digitization free form surfaces will enable make further investigation with measurement carried out on the coordinate measuring machine.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia próbę weryfikacji metody, której zadaniem ma być umożliwienie oszacowania wartości błędu, jaki powstanie w wyniku odtworzenia powierzchni swobodnej z „chmury punktów", składającej się - w zależności od parametrów digitalizacji z różnej liczby punktów. Wszystkie działania związane z weryfikacją metody zostaną przeprowadzone w sposób modelowy w systemie CATIA V5. Generowanie „chmury punktów" - etap digitalizacji będzie przeprowadzony analogicznie ze strategią digitalizacji powierzchni swobodnych oferowaną przez oprogramowanie pomiarowe PowerINSPECT 4.16 używanej na współrzędnościowej maszynie pomiarowej w Katedrze Budowy Maszyn.
EN
The paper present attempt to verify the metod, chich goal will be to allow estimation about accuracy of reconstruction free form surface from point cloud. Point cloud which is used can consist of different numbers of points, depending on parameters of digitization (step and distance between lines of probing). In assumption the method consist of four stages: 1) preliminary measurement, 2) data analysis, which gives information about parameters of digitization, predicted deviation for these parameters, 3) digitization for selected parameters, 4) reconstruction of the free form surface. All activitiesrelated to verification of the method will be implemented in CATIA V5. Point clouds in a digitization stage will be generated similarly to the strategy offered by the PowerlNSPECT 4.16 measuring software. Positive verification of the method of parameters selection for digitization free form surfaces will enable make further investigation with measurement carried out on the coordinate measuring machine.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metodyki odtwarzania nieznanej geometrii koła zębatego przy użyciu WMP i systemu CAD. Artykuł przedstawia analizę etapów w procesie inżynierii odwrotnej: etap digitalizacji na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (WMP) koła zębatego walcowego o zębach prostych, etap modelowania w systemie CAD oraz weryfikacji poprawności otrzymanego modelu.
EN
The paper presents the methodology for reconstruction of unknown gear geometry by means of the CMM and CAD system. There are described the following stages of the gear geometry reconstruction process: 1. CAD modeling of a gear when taking into consideration the geometry and selecting a right tool for processing (Figs. 1 and 2). 2. Analysis of the gear geometry from point of view of the processing method in order to choose the right tool (Fig. 3). 3. Taking the inspecting measurements of the gear by means of special software for gears TGearXY (the final stage of investigations and analysis of the obtained results) (Figs. 4 - 7).
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metodyki odtwarzania nieznanej geometrii koła zębatego przy użyciu WMP i systemu CAD. W przemyśle bowiem pojawia się często problem wykonania zamiennego koła przekładni zębatej, które uległo uszkodzeniu lub kopii koła istniejącego, przy jednoczesnym braku dokumentacji technicznej. Przedstawione zagadnienie ma praktyczne zastosowanie od rekonstrukcji zabytkowych części przekładni samochodowych, poprzez serwisowanie uszkodzonych części zamiennych w przemyśle maszynowym i obrabiarkowym.
EN
The aim of the paper is to present the methodology for reconstruction of unknown gear geometry by means of the CMM and CAD system. The problem of producing an interchangeable gear for that defected or a duplicate when there is no formal technical documentation is one of most common in industry. One of the methods for solving it is the technique of Reverse Engineering - RE. The main stages of the gear geometry reconstruction process included in this paper are as follows: 1.Preliminary identification of basic geometric parameters of the gear (Tab. 1), 2.Modeling of the gear in the CAD system with use of the parametric surface model, 3.Preparation and measurement of the gear in WMP, 4.Analysis of the profile deviations between the gear CAD model and the results obtained from measurements (Figs. 1 and 2). The presented problem has practical application to reconstruction of gear antique parts by servicing the defected spare parts in machine, automotive and machine-tool industry.
PL
Artykuł przedstawia praktyczne wykorzystanie inżynierii odwrotnej. Celem, jaki sobie postawiono było fizyczne odtworzenie przedmiotu, przy wykorzystaniu posiadanych w Katedrze Budowy Maszyn oraz oprogramowania. Pierwsza część artykułu prezentuje sposób realizacji: skanowania i modelowania CAD - dwóch pierwszych etapów inżynierii odwrotnej.
EN
The article shows reverse engineering in practice. The main goal of work was presentation the way of creating physical model using the machines and software at The Department of Machine Technology. First part of article presents how to make scanning and CAD modeling - two of first stages of reverse engineering
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.