Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potencjał pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The adaptation of the Ukrainian economy to the requirements of the European Union requires increasing the effectiveness of the system of making public management decisions regarding the development and assessment of the labor potential of our country. Currently, a unified system of evaluation indicators of the labor potential of Ukraine has not yet been developed. The authors substantiated and systematized the groups of medicodemographic, socio-economic and educational factors that affect the health of the employed population, and suggested the use of the "preserving the health of the employed population" indicator for assessing the labor potential. Accordingly, a mathematical model for evaluating the health of the employed population at the macro level is proposed, which is based on the theory of fuzzy logic. The application of the proposed model will make it possible to increase the efficiency of the system of public management decision-making in the process of developing concepts, strategies, and practical measures for the implementation of policies for the preservation of the health of the employed population, as well as to make timely adjustments during implementation, which should positively reflect on the steady growth of the index human development (HDI).
PL
Dostosowanie gospodarki ukraińskiej do wymogów Unii Europejskiej wymaga zwiększenia efektywności systemu podejmowania decyzji z zakresu zarządzania publicznego dotyczących rozwoju i oceny potencjału pracy kraju. Obecnie nie został jeszcze opracowany jednolity system wskaźników oceny potencjału pracy Ukrainy. Autorzy uzasadnili i usystematyzowali grupy medyczno-demograficznych, społeczno-ekonomicznych i edukacyjnych czynników, które wpływają na zdrowie populacji zatrudnionych, i zaproponowali wykorzystanie wskaźnika "zachowanie zdrowia populacji zatrudnionych" do oceny potencjału pracy. W związku z tym zaproponowano model matematyczny oceny stanu zdrowia populacji zatrudnionych na poziomie makro, który opiera się na teorii logiki rozmytej. Zastosowanie proponowanego modelu umożliwi zwiększenie efektywności systemu podejmowania decyzji w zarządzaniu publicznym w procesie opracowywania koncepcji, strategii i praktycznych środków realizacji polityki zachowania zdrowia populacji zatrudnionych, a także dokonywania terminowych korekt w trakcie realizacji, co powinno pozytywnie wpłynąć na stały wzrost wskaźnika rozwoju społecznego (HDI).
EN
Purpose: The purpose of this article is to analyse the quality of the human – work system in the context of modern organisation management paradigms focused on theoretical aspects of sustainable growth in which flexibility gets the crucial condition to meet each company’s objectives specified by this growth. Design/methodology/approach: It is an opinion article, the attempt to interpret the correlation between the high quality of work environment indicated by the goals of Agenda 2030 and the organisation flexibility dimensions presented in literature which imply the growth in efficiency and effectiveness of work potential management. The study was developed on the basis of the regular and critical literature analysis. Findings: The considerations presented in the article indicate that the achievement of high efficiency and effectiveness level in organisation in the era of postglobalisation and Coronavirus is only possible when the high organisation flexibility is guaranteed, and the flexible initiation of innovative changes depends on optimising the management of work potential. The need of flexibile creativity in the company, being a reaction to the radical redefining the human functioning in an organisation, is required on all levels of each company functioning arising from the view that the general organisation flexibility is conditioned by partial flexibilities. Originality/value: The value of this paper is theoretical. The possibilities of obtaining various kinds of flexibility by a company were determined in the context of developing the human – work system and its influence on the total growth of organisation abilities. It was presented that the flexible organisation competences guaranteeing the proper organisation processes, condition the increase in flexibile skills in a positive way, which contributes to the more flexible activities adapted to the permenent and turbulent changes in the company external surroundings. This article is addressed to the people interested in the multiaspect problematics of the academic issue, the obtained results may be the inspiration to further research.
PL
W artykule podjęto próbę określenia czynników, które wpływają na budowanie wykwalifikowanego potencjału ludzkiego Ukrainy w kontekście dostosowania go do warunków gospodarki konkurencyjnej. Najważniejszy składnik budowy zasobów kapitału ludzkiego stanowi wielkość populacji, która zarówno pozytywnie jak i negatywnie wpływa na rozwój potencjału społecznego. Wielkość populacji kształtują zmiany demograficzne takie jak: zmiany w rozmnażaniu się populacji, urodzenia, zgony, ich korelacje, jak również częściowo problemy migracyjne. Na budowanie wykwalifikowanego potencjału ludzkiego państwa wpływają także przedsięwzięcia mające na celu jego rozwój.
EN
Factors influencing on skilled potential of Ukraine in the cut of of competition ability of economy are investigational. The major constituent of skilled potential is considered - resource through the prism of population. Factors are certain, positively and negatively influencing on development of labour potential of Ukraine. Demographic changes, changes, are studied in character of reproduction of population, birth - rate, death rate, their correlation, and also partly migration. Measures are offered influencing on development of skilled potential of Ukraine.
EN
The article presents the actual state of human capital management in big companies of the West Pomeranian Voivodship. In these research main barriers of carrying on personnel politics in analysed firms and showed problems concerning the development of human capital, building the knowledge and an intellectual capital of organisation. These kinds of resources, which belong to nonmaterial ones, decide about value of the whole enterprise and increased competition among companies. The author has analysed possibilities of application of statistical methods in the research on adjustment of work potential to commercial entities' needs.
EN
The article presents the actual state of labour potential in companies of Zachodniopomorskie province. In these research main barriers of carrying on personnel politics in analysed firms and showed problems concerning the development of labour potential, building the professional knowledge of organisation. These kinds of resources, which belong to nonmaterial ones, decide about value of the whole enterprise and increased competition among companies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.