Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Data Center
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Każde pomieszczenie Data Center wymaga zapewnienia odpowiedniego zasilania, parametrów środowiskowych, bezpieczeństwa ppoż., bezpieczeństwa fizycznego i technicznego oraz transportu i dostępu. Duże obiekty wysokościowe i stosowane w nich rozwiązania mają również swoją specyfikę, która musi pogodzić wymagania Data Center i strukturę fizyczną budynków.
PL
Żyjemy w czasie, gdy społeczeństwo informacyjne stało się faktem i po (III) rewolucji przemysłowej przenosi nas niemal codziennie, a przy tym w szybkim tempie, w świat zmian technologicznych, narzucających automatycznie konieczność używania, dzielenia się, przechowywania, opracowywania i konsolidowania wielu danych. Dane te są zbierane i przetwarzane przez specjalne systemy komputerowe oraz magazyny przechowywania danych (lokalne lub tzw. chmury), które znamy pod nazwą Data Center. Jednocześnie, ewolucja Data Center, wynikająca z rozwoju technologii komputerowych i często rewolucyjnych zmian w protokołach (sposobach) gromadzenia i przechowywania danych, związana jest ściśle ze zmianami w systemach chłodzenia.
PL
Nie ma już obecnie wytłumaczenia dla stosowania w obiektach typu Data Center w naszej strefie klimatycznej prostych rozwiązań w postaci klimatyzatorów split w roli systemu chłodzenia. Zimą, kiedy na zewnątrz panuje niska temperatura, praca układu sprężarkowego i podtrzymywanie tej pracy we wnętrzu na tej samej zasadzie, co w ciepłych miesiącach roku, przeczy logice. Biorąc pod uwagę zakresy dopuszczalnych temperatur w pomieszczeniach oraz czas, w którym można korzystać z darmowych „pokładów" chłodu zawartych w zimnym powietrzu zewnętrznym, jest to marnotrawstwo energii i pieniędzy oraz niszczenie środowiska naturalnego.
PL
Sprzęt stosowany w złożonych technologiach informatycznych - komtutery, serwery itd. - wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie zasilania, parametrów środowiskowych (chłodzenie i wilgotność), systemów i łączy informatycznych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony dostępu, uwarunkowań architektonicznych i lokalizacyjnych. Jest to realizowane w specjalnych pomieszczeniach lub obiektach, określonych jako Data Center, jakim są redundantne systemy chłodzenia.
PL
Beyond.pl to pierwsza w Polsce data center wyposażone w dwa sysyemy chłodzenia: tradycyjny i adiabatyczny. Innowacyjny system adiabatyczny został zaimplementowany na gółrnym piętrze serwerowni i obejmuje cztery komory serwerowe o powierzchni łącznej 1 000m2. Cztery komory serwerowe zlokalizowane na dolnej kondygnacji są chłodzone klasycznym układem hydraulicznym, warto jednak zaznaczyć, że zasilające go chillery zostały wyposażone w adiabatyczny system wspomagający.
EN
This article depicts insights and in-depth presentation of a new tool, specifically designed for Data Center resources monitoring purpose. It enables physical and virtual resources monitoring and is capable of performing advanced analysis on the resulting, measured data. Here in presented are exemplary scenarios conducted over the proprietary Data Center unit, delivering specific information on the behavior of the analyzed environment. Presented results create a base layer for a high level resiliency analysis of telecommunication services.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Analiza została wykonana metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The paper presents technical and economical analysis of methods to reduce the demand for electricity in data center objects. The analysis was executed using Total Cost Of Ownership method (TCO). Calculations were executed for two data center objects (big and medium size) in three variants. The final conclusions have been presented.
EN
The following article describes the issue of a Data Center environment testing with use of a generic model of a cloud-based telecommunication service. The Authors present a process of creation and selection of unique system properties, in order to design the generic model of a cloud-based telecommunication service. Layered structure of the presented model depicts complexity of resulting testing procedures. Definition of a genuine polynomial state equation of a cloud service, as well as a generic architecture of the cloud service testing environment are therein discussed.
PL
Artykuł przedstawia problematykę testowania środowiska typu Data Center z użyciem generycznego modelu usługi telekomunikacyjnej opartej na rozwiązaniach chmury obliczeniowej. Autorska propozycja modelu została uzyskana w procesie tworzenia oraz selekcji parametrów opisujących unikalne właściwości usługi telekomunikacyjnej wdrożonej na środowisku z rodzaju Centrum Danych. Warstwowa struktura proponowanego modelu przedstawia złożoność wynikowych procedur testowych. Zdefiniowano autorską metodę w postaci wielomianowego równania stanu usługi opartej na chmurze obliczeniowej. Jako rozwinięcie rozważań utworzono propozycje architektury środowiska testowego.
PL
Najnowsze badania PMR pokazują, że w przypadku 30 największych pod względem powierzchni komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce, z klimatyzacji precyzyjnej korzystano w 26 z 30 obiektów, natomiast 70% największych centrów danych w kraju stosuje free-cooling jako element systemu chłodzenia pomieszczeń serwerowych.
PL
Nie ma wątpliwości, że jedną z najważniejszych decyzji towarzyszących budowie centrum danych jest wybór lokalizacji. Dostęp do sieci i koszty energii elektrycznej, łączność, bezpieczeństwo, warunki pogodowe i topograficzne – to wszystko składa się na decyzję o zlokalizowaniu serwerowni. Dlaczego w takim razie ktokolwiek chciałby budować centrum danych w opuszczonej kopalni węgla, głęboko we wnętrzu góry lub na środku pustyni?
PL
W typowej serwerowni połowa zużywanej energii elektrycznej dostarczana jest na potrzeby systemu klimatyzacyjnego. Z odpowiednim Know-how można te koszty energii znacznie obniżyć. Na rynku oferowanych jest wiele innowacyjnych rozwiązań klimatyzacyjnych, które można wykorzystać w przypadku serwerowni – tzw. data center.
PL
Obiekty Data Center, zewnętrznie coraz rzadziej wyróżniające się z otoczenia, zostają wręcz wchłonięte przez strukturę urbanistyczną, lecz mino to w dalszym ciągu pozostają obiektami specjalnego przeznaczenia, a to nie tylko za sprawą wartości zainstalowanych urządzeń informatycznych, ale przede wszystkim ilości i wartości przetwarzanych danych.
14
Content available remote Data center resources monitoring for resilient telecommunication services
EN
In this article authors present a specific tool for Data Center resources monitoring (both physical and virtual), utilizing model environment of a proprietary Cloud unit. Here-in discussed are multiple aspects of resource monitoring contributing to the overall rules of resiliency measurements in the deployed Data Center environment. Depicted results of the initial test-bed system monitoring reveal properties of a Cloudbased foundation for telecommunication services.
PL
W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie w postaci narzędzia do monitorowania zasobów w obiektach typu Centrum Danych. W obliczu rosnącej popularności środowisk z tego rodzaju w zastosowaniach telekomunikacyjnych istotnym aspektem określania jakości usług jest monitorowanie zasobów sprzętowych. Dotyczy to zarówno warstwy fizycznej środowiska, jak również wirtualnej, która w znaczącym stopniu definiuje wydajność całego systemu. W niniejszym artykule ukazano rezultaty projektowania, wykonania i testowania narzędzia w środowisku Data Center.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono systemy zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center według standardu Tier. Przedstawiono charakterystykę 4 klas niezawodności wg standardu Tier wraz z ich porównaniem. Sformułowano ponadto praktyczne uwagi i wnioski końcowe.
EN
The paper presents emergency power systems for data center objects according to the Tier standard. Characteristic of four reliability classes according to the Tier standard and comparison of reliability classes have been presented. Practical remarks, conclusions and final remarks have been formulated.
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację niezawodności dla obiektów typu data center według standardu Tier. Przedstawiono charakterystykę 4 klas niezawodności wg standardu Tier wraz z ich porównaniem. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski. niezawodności dla obiektów typu data center zawiera istotne informacje związane z właściwym projektowaniem układów zasilania gwarantowanego.
EN
The paper presents reliability classification for data center objects according to Tier standard. Characteristic of four reliability classes according to Tier standard and comparison of reliability classes have been presented. Conclusions and remarks have been formulated.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczną i ekonomiczną wybranych elementów zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center. Przedstawiono uproszczony przykładowy projekt zasilania gwarantowanego. Omówiono zagadnienia dostępności systemu zasilania, kosztów projektu, alternatywne rozwiązania urządzeń UPS oraz sformułowano uwagi i wnioski.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of chosen elements of uninterruptible power for data center objects. Simplified uninterruptible power project has been presented. Chosen aspects of power supply availability, costs of project and optional solution for UPS have been described Conclusions and remarks have been formulated.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono analizę techniczną i ekonomiczną wybranych elementów zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center. Przedstawiono uproszczony przykładowy projekt zasilania gwarantowanego. Omówiono zagadnienia dostępności systemu zasilania, kosztów projektu oraz alternatywne rozwiązania urządzeń UPS. Sformułowano ponadto uwagi I wnioski.
EN
The two parts paper presents technical and economical analysis of chosen elements of uninterruptible power for data center objects. Simplified uninterruptible power project has been presented. Chosen aspects of power supply availability, costs of project and optional solution for UPS have been described Conclusions and remarks have been formulated.
PL
W artykule przedstawiono analizę różnych układów zasilania według standardu Tier. Dla hipotetycznego obiektu typu data center obliczono współczynniki niezawodności dla różnych układów zasilania standardu Tier (I, II, III, IV 2N oraz IV 2(N+1)). Wykonano analizę poziomu niezawodności w zależności od kosztów budowy poszczególnych układów zasilania. Przedstawiono ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The paper presents analysis of particular power supply systems according to the Tier standard. In the hypothetical data center structure reliability coefficient were calculated for particular power supply systems of the Tier standard (I, II, III, IV 2N and IV 2(N+1)). The analysis of reliability level depending on construction costs for particular power supply systems were executed. Moreover results analysis and final conclusions were described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.