Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents sources of production knowledge and thoroughly describes its identification which on the construction of decision trees, and on the construction of knowledge bases for production processes. The problems that arise during the technical preparation of production are briefly characterized and the advanced algorithm with which decision trees can be built is described in detail. A decision tree was built based on real data from the manufacturing company. Decision trees are presented as a method of knowledge representation.
EN
The limits of the present linear economy model (take-make-waste) are well illustrated by the textile and clothing sector, one of the most indispensable consumer goods industries. Although a huge increase in the number of publications on the circular economy can be observed, the number of papers analyzing consumers’ attitudes and behavior toward circular fashion, especially the ones comparing consumers from different regions, is still limited. The article aimed to assess consumers’ attitudes toward circular fashion and draw a cross country comparison in this respect. The research focused on the three pillars of the latest EU Sustainable Product Policy Framework, i.e., designing sustainable products, empowering consumers, and circularity in production processes. An online survey and convenience sampling were used to collect valid responses from two countries (i.e., Canada and Poland) with different cultures, levels of economic development, and approaches to environmental and social issues. The results showed that significant differences between the countries emerged to a greater extent regarding consumers’ attitudes toward environmental labels for fashion products and sustainable buying behavior. The Polish respondents perceived the need for such labels to a greater extent. The Canadian ones, on the other hand, turned out to be more willing to choose sustainable clothing and reduce consumption. The differences between the countries were much less conspicuous as regards circular cues and circularity in fashion production processes. They appeared only in the case of clothing durability and the impact of production processes on air quality. Those aspects turned out to be more important for Polish respondents.
3
Content available remote Metody usprawniania procesów produkcyjnych w branży metalowej
PL
W aktualnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją pozycję na rynku, korzystają z różnych metod usprawniania procesów produkcyjnych, artykuł prezentuje kilka z nich np. systemy zarządzania, normalizację i automatyzację.
EN
In the current economic situation, enterprises which want increase your position on market, use some methods of improving production processes, the paper presents some of them for example management systems, normalization and automatization.
PL
Udział robotów przemysłowych w procesach produkcji nieustannie rośnie - szacuje się, że na całym świecie pracuje już ponad milion robotów i manipulatorów. Głównym ograniczeniem rozwoju robotyzacji są wysokie koszty zakupu i instalacji robota. W przypadku udanego wdrożenia koszty związane z utrzymaniem ruchu są stosunkowo nieduże i pozwalają na niezawodną pracę robotów przez długi czas.
PL
Wynik realizacji procesu produkcyjnego, w celu zobrazowania został przedstawiony za pomoca α-diagramu aktywności, α-sieci oraz został poddany analizie za pomoca metody „upartych zbiorów” oraz metody Andre. Niezbędnym jest by modelowane procesy produkcyjne za pomocą diagramów aktywności UML posiadały pełną dokumentację technologiczną, ponieważ przedstawiony model nie jest odzwierciedleniem modelowanego obiektu, lecz jego obrazem, który pozwala poznać najistotniejsze elementy procesu produkcji. Diagramy aktywności skupiają się na opisie procesu, w którym uczestniczy wiele obiektów procesu bez wskazywania, jakie są możliwe stany tych obiektów. Zaproponowana metoda specyfikacji rzeczywistego procesu produkcyjnego oraz analizy jego modelu pozwala uzyskać obraz jego realizacji i uzyskać informacje co do jego poprawności. Metody analizy α- sieci są odpowiednim aparatem matematycznym do weryfikacji poprawności realizacji procesów produkcyjnych ze względu na adekwatność strukturalną procesów produkcyjnych do diagramów aktywności a tym samym do α-sieci. Niezbędnym do przeprowadzenia pełnej analizy zaproponowanej metody jest określenie jej efektywności. Interdyscyplinarne podejście do problemu narzuciło konieczność wskazania formalnych i nieformalnych kryteriów efektywności co będzie objęte szczegółową analizą w przyszłości. Wstępne rozpoznanie adekwatności weryfikacji pod kątem efektywności zaproponowanej metody ze wzgledów formalnych wskazało, iż takim kryterium odpowiednim będzie czas. Jako nieformalne kryterium uznana została przejrzystość i czytelność specyfikacji na poszczególnych poziomach abstrakcji oraz łatwość modelowania. Modelowanie z wykorzystaniem UML i PN różni się funkcjonalnościami i możliwościami, ale oba języki modelowania moga opisywać procesy produkcyjne ponieważ α-sieci posiadają strukturę podobną do α-diagramów aktywności w opisie i implementacji. Łączne zastosowanie UML i PN pomaga prototypować, integrować modelowanie procesów produkcyjnych i je weryfikować.
EN
In this article we show reasons of using the UML activity diagrams for modeling production processes. Structure of the production processes and UML activity diagrams is similar to structure of α-nets, and that’s why transformation is possible between them. Cooperation between mechanical and computer engineers while modeling and verification of production processes demonstrates that „stubborn set method” and Andre method are useful for analysis. The proposed approach is illustrated in the paper by analysis of an oil separator box production process.
6
Content available remote Problemy wodorowego paliwa
PL
Współczesne procesy produkcji wodoru z paliw kopalnych lub wody związane są z emisją dwutlenku węgla, wobec czego należy je skojarzyć z wydzielaniem i depozycją C02. Jeśli tak się stanie, powstanie problem konkurencyjności pomiędzy energią elektryczną -także wytwarzaną w skojarzeniu z depozycją- a wodorem. Transport wodoru od producenta do użytkownika wymaga nowych technologicznych rozwiązań w zakresie przesyłu i dystrybucji oraz szczególnie starannego zapewnienia bezpieczeństwa z uwagi na szeroki zakres wybuchowości i palności tego gazu. Obecnie wodór nie jest w stanie konkurować z przesyłem energii elektrycznej. Zastosowanie wodoni do napędu silników w transporcie samochodowym to przede wszystkim dotąd nierozwiązany problem zaopatrzenia samochodów w taką ilość wodoru, która umożliwi pojazdom uzyskanie podobnego zasięgu (po jednorazowym tankowaniu), jaki charakteryzuje samochody o napędzie węglowodorowym. Tego rodzaju bariery nie występują w sektorze transportu samochodowego, w którym stosowany byłby napęd hybrydowy (napęd paliwami węglowodorowymi współpracujący naprzemiennie z napędem elektrycznym). Stan zaawansowania nowych rozwiązań w zakresie produkcji i szerokiego zastosowania wodoru jako paliwa rokuje nadzieje na osiągnięcie dojrzałości nie wcześniej niż po 30-40 latach, tymczasem ochrona klimatu wymaga szybkiego działania.
EN
Contemporary processes producing hydrogen from fossil fiiels or water, contribute to carbon dioxide emission. Thus, they have to be associated with capture and seąuestration of carbon dioxide. If so, eiectricity energy that can be also combined with C02 removal, on one side and hydrogen fuel on the other side. should be compared in a number of issues. The hydrogen large scalę transfer from a manufacturer to end-users requires new technological solutions and ensuring extremely careful safety measiires due to the wide explosive rangę of hydrogen and its high flammability. It is elear that at present, hydrogen transfer cannot compete with eiectricity transfer. Use of engines powered by hydrogen in transportation sector, poses yet unsolved problem of hydrogen storage in cars. Neither compressed, nor liquefied hydrogen might be a good solution. A compression as well as liquefaction reąuires high energy input. Practical hydrogen storage demands a major technology breakthrough, most likely in solid-state materials capable of storing a sufficient amount of hydrogen. Such barriers would not oceur in transportation sector powered by hybrid engines (hydrocarbon fuel drive engine working alternately with electrical motor). Summing up, the technological breakthrough of production and large scalę use of hydrogen could be expected after 30 up to 40 years. However, climate protection is immediately needed.
PL
W artykule przedstawiono pojęcie modelowania i symulacji systemów produkcyjnych. Podano przykład zastosowania symulacji do analizy ciągłych systemów wytwarzania na przykładzie przebiegu procesu wytwarzania margaryny. Zilustrowano przebieg procesu optymalnej produkcji masy margarynowej. Problem został przedstawiony przy wykorzystaniu pakietu do modelowania i symulacji ARENA.
EN
Modelling and simulation production systems are presented in the paper. There is some information about how to analyse continuous production systems in food industry. As the example we have got here in the paper simulation margarine production. There was illustrated optimum margarine mass production process run. The problem was solved in support of ARENA module.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.