Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system ITS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents selected system problems regarding the design and implementation of ITS systems. Issues concern areas of urban agglomerations and urban ITS systems. Problems were identified during the work on the ITS system’s pre-design documentation for one of the cities of the Upper Silesian Agglomeration in Poland.
PL
Polskie miasta zmieniają swoje oblicze. Inteligentne rozwiązania pojawiają się w wielu sferach życia mieszkańców – m.in. w transporcie i komunikacji publicznej. W ten trend wpisuje się też Bydgoszcz, która wdrożyła Inteligentne Systemy Transportowe – największy ze swych projektów smart.
PL
Aby sprostać wymaganiom mieszkańców miast, niezadowolonym z narastającego ruchu, powstały inteligentne systemy transportowe. Czy wdrażane rozwiązania w pełni wykorzystują swój potencjał i osiągają wyznaczony cel? Jakie korzyści odnoszą miasta w wyniku zastosowania ITS?
PL
Ostatnie lata rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce wiązały się z powstaniem wielu rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Systemy te powstają na poziomie miast, województw czy kraju, służąc przede wszystkim zarządzaniu ruchem drogowym, ale także realizując inne ważne społecznie funkcje, związane np. z wykrywaniem naruszeń przepisów ruchu drogowego, informacją dla podróżnych itp. W skład budowanych systemów wchodzi wiele podsystemów. Istotnym zagadnieniem jest ich integracja w ramach warstwy nadrzędnej, ułatwiająca operatorom Centrum Zarządzania Ruchem zarządzanie całością systemu.
EN
The recent years of the road infrastructure development in Poland have been connected with the development of many solutions in the field of intelligent transportation systems (ITS). These systems are developed at the level of cities, provinces or countries, primarily in order to be used in traffic management but also for other important social functions such as traffic violation detection, travel information, etc. Many built-in subsystems exist. It is important to integrate them into the parent layer, which supports the operators of the Traffic Management Center in the management of the entire system.
PL
Nowoczesne urządzenia teleinformatyczne otwierają nowe możliwości w zakresie zarządzania pasami autobusowymi, które zaliczane są do grupy najefektywniejszych środków usprawniania transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono analizę nowej organizacji ruchu na wybranych ciągach ulic w Rzeszowie, zakładającą wprowadzenie klasycznie wydzielanych pasów autobusowych oraz dynamicznie wydzielanych pasów autobusowych. Badania przeprowadzono przy użyciu modeli mikrosymulacyjnych opracowanych w programie PTV Vissim. Ocena końcowa poszczególnych wariantów została przeprowadzona w oparciu o bilans korzyści i strat czasu.
6
PL
W artykule podano najważniejsze definicje oraz mechanizmy działania dotyczące systemów ITS (Intelligent Transportation Systems). Następnie przeanalizowano wpływ ich zastosowania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wnioski przedstawiono w postaci podsumowania.
EN
The article presents the most important definitions and mechanisms of action for the ITS (Intelligent Transportation Systems). Then analyzed was the impact of their use on the road safety. The conclusions were presented in the form of a summary.
7
Content available Miejski ITS na przykładzie sygnalizacji świetlnej
PL
W artykule został omówiony element miejskiego ITS na przykładzie sygnalizacji świetlnej z dodatkowym bus-pasem. Rozwiązania takie od lat znajdują zastosowanie w obszarach miejskich i pozwalają na lepsze zarządzanie komunikacją miejską.
EN
The element of ITS urban transport is presented in the article. As an example of such solution is presented the traffic light system with additional light signal dedicated for bus urban communication. These solutions are used for many years in urban areas and allow for better management of public transport.
EN
ITS system complex behavioral inter-layers interactions in a crucial way determines the features of the system operation. Therefore, in the paper original interactive hierarchical multi-layer HITS platform was proposed with three main inter-layers interactive cycles (interfaces) that must to guaranty system stability and effective operation of individual layers. Due to high complexity and non-unique attractors in the static approaches in the paper the ARIMA(ni ,mi) models for different layers was proposed with entropy-related estimation and calibration of parameters. This enabling the adequate selection of preference structures for multi-criteria activities of different layers. In consequence to propose truly multi-criteria entropy compatible ITS multi-layer dynamically interactive system functional structure.
PL
Złożone behawioralne interakcje miedzy warstwami ITS systemów w kluczowy sposób determinują działanie tych systemów. W artykule zaproponowano dla danego ITS systemu oryginalną interaktywna wielo-warstwową strukturę systemową HITS z trzema dedykowanymi generatorami interakcji między-warstwowych o różnych horyzontach czasowych. Dla rozpoznawania i właściwego reagowania na powyższe interakcje zaproponowano dedykowane ARIMA(ni ,mi) modele dla warstw z estymacją i kalibracją parametrów bazującą na entropii. Podstawowe przesłanki stosowania HITS platformy dotyczą interaktywnego gwarantowania operacyjnej stabilności i efektywności funkcjonowania poszczególnych warstw systemowych i całego zintegrowanego ITS systemu.
9
Content available remote System ITS Poznań
PL
Współcześnie życie koncentruje się wokół aglomeracji miejskich. Rosnąca liczba mieszkańców miast powoduje wzrost użytkowników korzystających z infrastruktury drogowej: zwiększa się liczba samochodów oraz osób korzystających z komunikacji publicznej. Z tego względu jednym z najważniejszych wyzwań stawianych samorządom jest poprawa komfortu życia w miastach. Istotna jest poprawa bezpieczeństwa, skrócenie czasu podróży oraz aspekt ekologiczny – ograniczenie emisji substancji mających szkodliwy wpływ na środowisko.
PL
W artykule zaprezentowano kilka podstawowych problemów analizowanych w kierunku budowy systemu typu ITS. Systemy te budowane są w celu umożliwienia optymalizacji podróży w sieci transportowej. Badano podstawowe związki pomiędzy parametrami ruchu: średnią prędkością i natężeniem w dobie.
EN
In this article has been presented some basic problems in direction to build ITS systems in the future. Intelligent transportation systems ITS provide the technology to enable people to make smart travel choices in road network. The basic problems will have to be considered: analysis of relationship between traffic volume and average speed on DTS highway, impact between signalized intersection and unsignalized etc.
11
Content available remote TRISTAR - Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego
PL
Uwarunkowania zastosowania ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej. Zintegrowany system zarządzania ruchem i transportem. Koncepcja i architektura systemu TRISTAR.
EN
Conditions for ITS application in Tri-City Agglomeration. Integrated system of traffic and transport management. Conception and architecture of TRISTAR system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.