Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roof ventilation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wentylowanie dachów o małym spadku
2
Content available remote O czym decyduje kąt nachylenia dachu
3
Content available remote Stropodachy nad halami basenowymi
4
Content available remote Różnica między wentylacją dachu a przewiewem
5
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
6
Content available remote Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przegród zewnętrznych lekkiej obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych termicznie), wielowarstwowych (izolowanych termicznie) oraz szklano-metalowych. Omówiono procesy modyfikacji konstrukcji ścian. Podano przykładowe rozwiązania.
EN
Structural solutions of single-layer (no thermal insulation) and multi-layer (with thermal insulation) lightweight cladding and metal-glass walls are presented in the paper. The process of wall structure modification is described and example solutions are given.
7
Content available remote Usuwanie wilgoci z dachów pokrytych blachami profilowanymi
8
Content available remote Główne błędy układania pokryć z blach profilowanych
9
Content available remote Gont bitumiczny a wentylacja dachu
PL
W artykule omówiono specyfikę pokrycia z gontu bitumicznego. Zwrócono uwagę na najczęstsze problemy tego rodzaju dachów i na ich przyczyny. Podkreślono znaczenie poprawnego zaprojektowania wentylacji. Przedstawiono także sposoby wykonania szczelin wentylacyjnych pod poszyciem.
EN
The article discusses the features of bituminous shingles used as roofing. The most common problems related to this type of roofing are emphasized, together with their causes. The paper emphasizes the importance of correct design of ventilation. Methods for producing ventilation gaps under the roof sheathing are presented as well.
10
Content available remote Stopnie szczelności dachów pokrytych blachodachówkami
11
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 94. Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa
PL
W artykule omówiono zależność między szczelnością pokrycia a jakością wykonawstwa, wynikającą z ceny za usługę dekarską. Sformułowano najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać poprawnie działające pokrycie dachowe. Poruszono problem stosowania okien dachowych na połaciach o niskim nachyleniu.
EN
The article discusses the relationship between coating tightness and the quality of workmanship, resulting from the price for the roofing service. The essential requirements have been formulated, applicable to a properly working roofing. The problem of the use of skylights on roofings with a low slope is discussed.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące zjawiska wentylacji dachów oraz omówiono warunki sprawności jej działania. Przedstawiono także zasady wykonywania szczelin wentylacyjnych według normy DIN 4108-3.
EN
The article presents the most important definitions concerning the phenomenon of roof ventilation and describes the conditions required for its efficiency. The article also presents the rules of making ventilation joints in accordance with the DIN 4108-3 standard.
13
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 89. Zalety wentylacji dachu
PL
W artykule opisano schematy wentylowania dachów i pokryć. Omówiono korzyści stosowania tych rozwiązań oraz podkreślono skutki niewentylowania występujące latem i zimą. Szczególną uwagę zwrócono na problem powstawania sopli, a także na zależność między wentylowaniem dachów i pokryć a standardem energetycznym budynku.
EN
The article describes designs of roof and roofing ventilation. The advantages of using these solutions are discussed and the consequences of lack of ventilation in summer and winter are highlighted. Particular attention was put to the problem of the creation of icicles and to the relationship between ventilation of roofs and roofing and the energy standards of buildings.
14
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 85. Co blokuje wentylację dachów
PL
W artykule omówiono przykłady nieodpowiedniego rozplanowania, złego wykonania lub nieuwzględniania miejsc wlotu i wylotu powietrza pod pokrycia. Pokazano błędy w okapach, narożach i kalenicach. Zwrócono uwagę na szczególne wymagania pokryć z dachówek płaskich i dachówki karpiówki. Przedstawiono także poprawne wykonanie otworu umożliwiającego wlot powietrza do przestrzeni wentylacyjnej.
EN
The article describes examples of inappropriate layout, poor delivery of works or the instances when the places of air inlet and outlet under the covering are not taken into account. It presents errors in hoods, corners and roof ridges, and also points out the specific requirements concerning coverings made of plain tiles. The article also presents the proper use of the opening that allows the air to enter the ventilation space.
15
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 77. Jak wentylować blachodachówki
PL
W artykule przedstawiono sposoby wentylowania pokryć dachowych z blachodachówki uszczelnianych membranami wstępnego krycia (MWK). Opisano warunki prawidłowego działania MWK i częsty błąd polegający na braku odpowiedniego wlotu i wylotu powietrza. Zaprezentowano sprawdzone metody wykonania okapów zapewniające właściwy dopływ powietrza wentylującego.
EN
The article presents methods used to ventilate roof coverings made of steel roofing tiles, sealed with vapour-permeable initial covering membrane. It describes conditions for proper functioning of the membrane, as well as a frequent mistake consisting in the lack of appropriate air inlet and outlet. It presents proven methods of performing eaves, which ensure appropriate incoming ventilating air flow.
16
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 28. Wentylacja dachów płaskich
PL
Zachowanie skutecznej wymiany powietrza w przestrzeniach dachów płaskich warunkuje utrzymanie odpowiedniego w nich klimatu; przede wszystkim unika się stanów podwyższonej wilgotności, której obecność w przegrodach obniża izolacyjność termiczną dachu i pociąga za sobą ryzyko rozwoju niepożądanych form życia biologicznego. Autor wyszczególnia zależności między ciągiem termicznym wiatru a działaniem wentylacji w dachu, wymienia wybór możliwych rozwiązań dotyczących ukształtowania przestrzeni wentylacyjnych w zależności od ich umiejscowienia, kształtu i konstrukcji, w tym przedstawia rozwiązania nietypowe.
17
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 26. Dobór wysokości kontrłat
PL
Kontrłata, czyli płaska deska nabijana na krokwie, jest stałym elementem w konstrukcji dachu skośnego. Reguluje ona m.in. płaskość połaci dachowej. Powszechnym błędem popełnianym przez wykonawców jest ograniczanie jej roli jedynie do utrzymania liniowości między sąsiadującymi krokwiami, nie zaś płaskości całych połaci i liniowości oraz równoległości krawędzi dachu. Takie postępowanie nie zawsze jest korzystne dla konstrukcji dachu. Publikacja zwraca uwagę na konieczność wyrównywania tej liniowości poprzez montaż klinów i wykonywanie podcięć oraz ujawnia szczegóły, jak takie prace dobrze wykonać.
18
Content available remote Wpływ rodzaju pokrycia dachowego na wentylację dachu
PL
Najstarszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania gromadzeniu się wilgoci w konstrukcji i w termoizolacji dachu jest jego wentylowanie za pomocą swobodnie przepływającego powietrza. Wentylowanie odbywa się w zaprojektowanej przestrzeni przewietrzającej, w której przewidziano wlot i wylot dla powietrza atmosferycznego. Powietrze, przepływając swobodnie wewnątrz tej przestrzeni, usuwa wilgoć z termoizolacji i więźby dachowej. W niektórych rozwiązaniach oddzielnie wentyluje się samo pokrycie dachu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.