Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dom 2020 - projekt ekologicznego i inteligentnego domu energooszczędnego
PL
Inteligentny dom energooszczędny to koncepcja budynku odpowiadającego na wyzwania rozwoju zrównoważonego stawiane m.in. przez pakiet 3x20 [1]. Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację innowacyjnego rozwiązania łączącego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, energooszczędnych materiałów oraz informatycznego systemu zarządzania. W pracy przedstawiono projekt inteligentnego domu o podwyższonym standardzie efektywności energetycznej ze zintegrowanym systemem produkcji energii elektrycznej, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, podgrzewania wody, oraz systemem gospodarowania wodami opadowymi i ściekami. Wymienione systemy łączą rozwiązania całkowicie nowatorskie z już znanymi zarówno w Polsce jak i na świecie. W pracy zostanie przedstawiony zarówno projekt architektoniczny, jak i propozycje nowatorskich rozwiązań [2] produkcji zarówno ciepła jak i energii elektrycznej, a także nowatorski, oszczędny system gospodarowania ściekami oraz wodami opadowymi. Opisany system produkcji energii elektrycznej i ciepła wykorzystuje w większości źródła odnawialne, takie jak: energia słoneczna, biomasa czy odzysk ciepła z gruntu i z powietrza. Zaproponowany zostanie całkowicie pasywny system chłodzenia powietrza latem oraz całkowicie pasywny system pomagający w odmrażaniu podjazdu i chodnika w porze zimowej. Zaprojektowany system inteligentnego zarządzania domem oraz kompleksowy system zarządzania nowatorskimi systemami umożliwiać będą użytkownikowi zarówno kontrolę ich pracy, jak i maksymalne ograniczenie zużycia energii.
EN
This work presents a innovative concept of passive house which is a answer for the tree times 20% package for the year 2020. A novel ideas of using biomass, new materials and intelligent management system to decrease the energy used for building this clean and modern house are placed and explained. In this project also a special architecture concept is presented as well as a indoor climate system for heating and cooling the house. A special modern solutions in construction this passive house and during it exploatation is possible thanks to high-tech control and automation system.
PL
Omówiono badania wymienników ciepła o skomplikowanej geometrii (tzw. corrugated geometry) z wykorzystaniem metody PIV. Uzyskane rozkłady wektorowe oraz pola prędkości przepływu planuje się wykorzystać podczas symulacji przepływu w tej geometrii. Metoda PIV będzie walidacją wyników symulacji komputerowej. Stwierdzono możliwość wykonania badań metodą PIV przy przepływie powietrza w kanale o skomplikowanej geometrii co umożliwia dalsze prace nad tego typu elementami wymienników ciepła.
EN
A research on heat exchangers with complex geometry (so-called corrugated geometry) has been discussed by using the PIV method. The resulting distributions of vector and velocity field are planned to be used during simulation of the flow in this geometry. The PIV method is provided for results validation of computer simulation. The possibility of implementing the PIV method has been confirmed for testing the air flow in a channel of complex geometry to allow further work on this type components of heat exchangers.
PL
Rurki ciepła ze względu na swoją wysoką efektywność, trwałość i możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od chłodnictwa i klimatyzacji (w przemyśle spożyw- czym, w przechowywaniu żywności, w wymiennikach klimatyzacyjnych), poprzez przemysł chemiczny i metalurgiczny, aż po przemysł elektroniczny (chłodzenie urządzeń elektronicznych). Rurki ciepła z powodzeniem wykorzystywane są również w technologiach kosmicznych (chłodzenie silników i elektroniki statków kosmicznych i satelitów kosmicznych), kriochirurgii, w chłodzeniu cylindrów silników oraz łopatek turbin, w elementach kolektorów słonecznych, w instalacjach zabezpieczających przed pokryciem lodem i śniegiem dróg przejazdowych, oraz do utrzymywania odpowiednio niskiej temperatury gruntu na terenach wiecznej zmarzliny zabezpieczając przed zniszczeniem znajdującą się tam infrastrukturę (np. rurociąg Trans-Alaska).
PL
Zadania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są znacznie większe od urządzeń grzewczych, których rola ogranicza się jedynie do ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym. Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne muszą utrzymywać stan powietrza, czyli temperaturę, wilgotność, prędkość przepływu, stopień zanieczyszczenia, w określonych zakresach, w zależności od rodzaju i przeznaczenia tego pomieszczenia. W wielu pokojach mieszkalnych wystarcza zazwyczaj wentylacja naturalna, natomiast w wielu zakładach przemysłowych, biurowcach, kinach, salach widowiskowych należy stosować urządzenia klimatyzacyjne w pełni zautomatyzowane, które zapewniają utrzymanie zadanego stanu powietrza z mieszczącymi się w normie odchyleniami wartości jego parametrów. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi przypadkami istnieje wiele pośrednich rozwiązań, które uzależnione są od konkretnego obiektu, jak również od wymagań stawianych danej instalacji klimatyzacyjnej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.