Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  winning machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Proces urabiania kombajnami górniczymi realizowany jest za pomocą organów roboczych wyposażonych w narzędzia urabiające – najczęściej noże skrawające osadzone w uchwytach nożowych. W przypadku urabiania na zasadzie skrawania o skuteczności i efektywności urabiania decyduje w dużym stopniu układ noży, a więc ich liczba oraz sposób rozmieszczenia i ustawienia na pobocznicy organu roboczego. Dlatego układy noży na tego rodzaju organach roboczych optymalizowane są na etapie projektowania dla określonych warunków eksploatacyjnych kombajnu. W celu zapewnienia oczekiwanych przez użytkownika efektów realizacji procesu urabiania niezbędna jest kontrola jakości wytwarzania, szczególnie w aspekcie zgodności rozmieszczenia uchwytów nożowych na pobocznicy z dokumentacją projektową. Stąd rodzi się problem pomiaru stereometrii organów roboczych maszyn urabiających. Skomplikowany zazwyczaj ich kształt sprawia, iż zastosowanie tradycyjnych, stykowych metod pomiarów jest tu mało praktyczne. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zautomatyzowanego skanowania 3D dla potrzeb wyznaczenia wartości parametrów stereometrycznych organów roboczych górniczych maszyn urabiających. Automatyzację procesu digitalizacji osiągnięto w wyniku zastosowania robota przemysłowego z zainstalowanym skanerem światła strukturalnego, zintegrowanego poprzez sterownik PLC z pozycjonerem, na którym osadzony jest skanowany obiekt. W pracy omówiono procedurę pomiarową oraz przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów głowicy urabiającej kombajnu AM–50z zrealizowane w celu określenia dokładności jej wykonania.
EN
A process of rock cutting with winning machines is carried out by means of working units fitted with cutting tools – most frequently picks seated in pickboxes. The configuration of picks, i.e. the number, arrangement and setting of a working unit at the side surface, is fundamental for mining effectiveness and efficiency by way of cutting. The configuration of picks on such type of working units is optimised in the phase of design for defined winning machine operating conditions. In order to ensure the results of cutting process performance, manufacturing quality control is indispensable, especially in terms of the conformity of pickboxes arrangement at the side surface to technical documentation. Therefore arises an issue of measuring the stereometry of mining machines working units. As their shape is usually complicated, the application of traditional, contact measurement methods is not very practical here. The article presents the potential uses of automated 3D scanning for the purpose of determining the values of stereometry parameters of mining machines working units. Digitalisation process automation was achieved by applying an industrial robot with a structured light scanner installed, integrated via a PLC with a rotary table onto which the scanned object is mounted. The work discusses a measuring procedure and presents the examples of results of AM–50z roadheader cutter head’s measurements carried out to determine the accuracy of its production.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wyznaczania metodą pomiarową wartości parametrów opisujących stereometrię członów roboczych maszyn urabiających stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie inżynieryjnym oraz drogownictwie. Do realizacji tego zadania metrologicznego zastosowana została współrzędnościowa technika pomiarowa. W celu przetestowania opracowanej metody przeprowadzone zostały pomiary z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej Zeiss ACURRA 7 współpracującej z oprogramowaniem Calypso. W pracy zaprezentowano matematyczny model pomiaru, metodykę oraz wybrane wyniki pomiaru stereometrii głowicy urabiającej kombajnu górniczego.
EN
Problems of determining the values of parameters describing Stereometry of working units of heavy duty machines used in underground and surface mining, civil engineering and highway engineering were presented. To perform this task coordinate measurement technique was applied. In order to test the developed method, measurements were performed using Zeiss coordinate measuring machine ACURRA 7 with Calypso software. Mathematical model of measurement, methodology and selected results of the measurement of Stereometry of the working head of mechanical coal miner were presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiona została problematyka robotyzacji procesu montażu uchwytów nożowych na pobocznicy organów roboczych maszyn urabiających stosowanych w górnictwie. Opracowane w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej stanowisko montażowe umożliwia automatyzację procesu wytwarzania organów roboczych maszyn urabiających o stereometrii zaprojektowanej dla indywidualnych warunków eksploatacyjnych. Rozwiązanie techniczne oraz technologia cechują się tu dużą elastycznością i uniwersalnością, eliminując przy tym wady stosowanych dotychczas stanowisk montażowych.
EN
The article presents the automation of the assembly of pick boxes placed on cutting heads of winning machines. The assembly stand was developed at the Institute of Mining Mechanization of the Silesian University of Technology. The stand makes it possible to automate the process of producing cutting heads for winning machines with the stereometry designed for individual mining conditions. The solution is flexible and universal. It is free from defects of assembly stands that have been used so far.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.