Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie elektrodami otulonymi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article describes the manufacturing technology of multilayer joints in terms of controlling the diffusible hydrogen content. The diffusible hydrogen content in deposited metal for multilayer welded joints made of covered rutile electrodes or covered cellulosic and basic electrodes was determined. It was found that, after four beads, the diffusible hydrogen content decreases from 36 m l/100 g to 18 ml/100 g in the ca se of the first technology, and about 40 ml/100 g to a level of 12 ml/100 g in the second. The explanation of the mechanisms responsible for this phenomenon and direction s for further study have been proposed.
PL
W artykule scharakteryzowano technologię wytwarzania złączy wielościegowych w aspekcie kontroli ilości wodoru dyfundującego. Oznaczono zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie dla wielościegowych złączy spawanych wykonanych dwoma technologiami: za pomocą elektrod o otulinie rutylowej oraz celulozowej i zasadowej. Ustalono, że po wykonaniu czte- rech ściegów ilość wodoru dyfundującego spada w przypadku pierwszej technologii z poziomu36 ml/100 g do 18 ml/100 g, natomiast w drugim z około 40 ml/100 g do poziomu 12 ml/100 g. Wyjaśniono mechanizmy odpowiedzialne za to zjawisko i zasugerowano kierunki kontynuacji badań.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania optycznego powstającego podczas spawania stopów aluminium elektrodami otulonymi przy natężeniu prądu 150 A, 175 A i 200 A. Podczas badań mierzono promieniowanie nadfioletowe (UV-A, UV-B i UV-C), widzialne i podczerwone (IR-A). Badania pokazały, że wraz ze wzrostem natężenia prądu wzrasta również moc świetlna promieniowania.
EN
The results of measurements of emitted in covered-electrode welding of aluminium alloys at three welding current levels, namely 150A, 175A and 200A, have been presented. During welding tests it was measured ultraviolet radiation (UV-A, UV-B and UV-C), visible radiation and that of infrared band (IR-A). The tests have shown that the increase in welding current results also in the increase in luminosity.
3
Content available remote Welding of girders to insert plates of composite steel-concrete structure
EN
Purpose: of this paper: A study of influence of preheating and MMA welding technique of tee-joints of plate girders to insert plates of a composite steel-concrete structure of the telecommunication tower, on the properties and quality of the concrete in the region of the insert plate has been carried out. Design/methodology/approach: Studies of thermo-mechanical phenomena during manual arc welding MMA of tee-joints between plate girders and insert plates were carried out to identify possible sources of the concrete damage due to high welding temperature and stresses. Findings: It was shown that MMA welding at vertical-up position, by a rutile coated electrode of diameter 3,2 [mm], at welding current 110-120 [A], of the butt welds of tee-joints of girders and the insert plate does not cause any harmful and damaging effect to concrete, which temperature in a region of the contact with the bottom surface of the insert plate does not exceed 240 [degrees centigrade] during full cycle of welding. Tensile and compression stresses of concrete are transmitted mainly by anchoring bars, fixed in concrete and also by reinforcing fabric of concrete, and do not cause any cracks of concrete. Research limitations/implications: To achieve more consistent results of the numerical analysis of stresses and deformation distribution in the insert plate with experimental results, it is necessary to calculate plastic deformation of materials and also take into consideration nonlinear change of yield point (plasticity) as a function of temperature. Practical implications: The technology was applied for welding of the girders to insert plates of the telecommunication tower in Kuwait. Originality/value: Welding procedure specification ensuring high quality of the welded joints of girders and insert plate of composite steel-concrete structure.
PL
Producenci elektrod bardzo precyzyjnie formutują swoje wymagania co do właściwości surowców stosowanych do wytwarzania mas otulinowych w postaci różnego rodzaju specyfikacji i kart materiałowych, którymi posługują się w kontaktach z dostawcami i producentami. Zmiana źródła pochodzenia określonego surowca pociąga za sobą nie tylko konieczność sprawdzenia właściwości fizykochemicznych, aie również wpływu nowego surowca na właściwości eksploatacyjne elektrody, w tym na właściwości spawalnicze.
6
PL
Dokonano analizy metod badawczych stosowanych do oceny stabilności zajarzania łuku przy spawaniu elektrodami otulonymi. Wykazano, że praktycznie wszystkie metody opierają się na subiektywnych kryteriach oceny tej właściwości. W związku z powyższym podjęto próbę opracowania obiektywnej metody badań stabilności zajarzania łuku przy spawaniu elektrodą otuloną. W artykule przedstawiono wyniki badań tej właściwości dla spawania zasadowymi elektrodami otulonymi, produkcji różnych firm oraz z zastosowaniem różnego rodzaju źródeł energii spawalniczej.
EN
It has been made an analysis of testing methods used for the assesment of arc ignition stability in covered-electrodes welding. It has been shown that practically all the assessment methods are based on subjective criteria. In this connection a trial of development of an objective method for testing of this feature in welding with basic electrode manufactured by different companies and with use of welding power sources of different kinds.
PL
Przedstawiono przegląd technologii spawalniczych pod kątem zastosowania do naprawy wad odlewniczych, pęknięć eksploatacyjnych oraz otrzymywania zespołów konstrukcyjnych, składających się z elementów żeliwnych i stalowych. Rozpatrzono następujące technologie: spawanie gazowe, spawanie łukowe elektrodą otuloną i elektrodą prętową, spawanie metodą MIG/MAG, zgrzewanie tarciowe, spawanie łukiem wirującym i spawanie laserowe. Dla każdej z omawianych technologii przytoczono przykłady zastosowania w przemyśle wraz z fotografiami konkretnych elementów, naprawionych lub powstałych w wyniku zastosowania tych technologii.
EN
It has been presented a survey of welding technological methods from the point of view of application them to repair the casting defects and operating cracks as well as to assemble the constructional units made up of cast iron and steel elements. The following technological methods have been considered: gas welding, arc welding with covered or bar electrode, MIG/MAG and TIG welding, friction welding, MIAB and laser welding. For each of these methods it has been given the examples of industrial application together with photographs of particular elements repaired or obtained as a result of application of these methods.
PL
Wydawało się, że wprowadzenie na rynek w latach osiemdziesiątych elektronicznych, tranzystorowych źródeł prądu spawania wyeliminuje konwencjonalne urządzenia spawalnicze. Jednak tak się nie stało. Nadal produkuje się sterowane tyrystorami urządzenia MIG/MAG oraz urządzenia do spawania elektrodami otulonymi. Taki rozwój sytuacji spowodowały konkretne zadania stawiane urządzeniom oraz ich koszt, a także obawy użytkowników wobec nowoczesnej elektroniki. Elektroniczne transformatorowe źródła prądu zdobyły przewagę w wyjątkowo wymagającym procesie ręcznego spawania TIG lub spawania plazmowego, natomiast w częściowo zmechanizowanych procesach spawania MIG/MAG w głównej mierze są stosowane urządzenia konwencjonalne. Poprzez rozwój techniki cyfrowej i modułowej budowy urządzeń znacznie ułatwiono ich obsługę, polepszono elastyczność urządzeń oraz znacznie uproszczono wymianę danych pomiędzy parametrami procesu spawania a pamięcią i układem sterowania źródła prądu. Rozwój ten z pewnością będzie dalej przebiegał w trzecim tysiącleciu, co spowoduje ciągły proces wypierania konwencjonalnych technik budowy spawalniczych źródeł prądu.
EN
It seemed that the introducing in 1980' electronic, transistorised welding power sources into market would eliminate conventional machines. It did not happen so, however. The manufacture of thyristor-controlled MIG/MAG welding machines, as well as those for MMA welding has been continued. Such a situation has been caused by define tasks imposed on welding equipment and users of modern electronics. Electronic transformer welding power supplies dominate in manual TIG and plasma arc welding processes whereas conventional machines are used to a greater extend in partly mechanised MIG/MAG welding process. Through development of digital electronics and modular construction of machines, their service has been made much easier and the exchange of information about the welding paramters between the power source memory and control system has been made much simpler. This development, unquestionably, will proceed in the third millennium what will cause the permanent supersession of conventional technique of welding power sources construction.
PL
Omówiono metody wykrywania pęcherzy i porów w spoinach. Na podstawie danych literaturowych scharakteryzowano metody badania skłonności spoin do porowatości przy spawaniu elektrodami otulonymi. Przedstawiono wyniki badań własnych nad opracowaniem ulepszonej metody badania skłonności spoin do porowatości.
EN
The method of detection of blowholes in weld metal have been discussed. On the basis of professional literature data it has been characterized the methods of examination of weld metal susceptibility to porosity in MMA welding. It has been presented the results of the author's investigations in order to develop an improved method of examination of weld metal susceptibility to porosity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.