Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Induction heating of nonmagnetic cylindrical billets by rotation in magnetic field produced by static permanent magnets is modeled. Numerical analysis of the process is carried out in the hard-coupled formulation, using own code based on higher-order finite element method. The methodology is illustrated by a typical example and the most important results are validated by an experiment.
PL
W artykule przedstawiono model grzania indukcyjnego wkładu cylindrycznego poprzez rotację w polu magnetycznym magnesu trwałego. Analiza numeryczna przeprowadzona jest dla sformułowania bazującego na silnym sprzężeniu przy użyciu własnego kodu wykorzystującego metodę elementów skończonych wyższych rzędów. Metodykę analizy zilustrowano typowym przykładem a najważniejsze wyniki są skonfrontowane z wynikami eksperymentu.
EN
Incompressible flow of electrically conductive medium driven by time-variable magnetic field in an axisymmetric channel is modeled. Numerical solution of the model is carried out by a higher-order finite element method in the monolithic formulation by our own code Hermes.
PL
W artykule modelowany jest nieściśliwy przepływ cieczy elektrycznie przewodzącej wywołany polem magnetycznym zmiennym w czasie. Rozwiązanie numeryczne wykorzystuje metodę elementów skończonych wyższych rzędów w sformułowaniu monolitycznym przy użyciu własnego kodu Hermes.
3
Content available remote Continual induction hardening of 3D steel bodies of specific geometries
EN
The paper deals with simulation of continual surface induction hardening of 3D steel bodies that represents a complicated coupled problem. Derived is its basic mathematical model consisting of two partial differential equations with time variable boundary conditions that describe the distribution of electromagnetic and temperature fields. These fields are solved numerically by combination of professional codes and procedures developed and written by the authors. The methodology is illustrated on an example whose results are discussed.
PL
W pracy przedstawiono symulację ciągłego hartowania indukcyjnego trójwymiarowych elementów stalowych, która wymaga rozwiązania skomplikowanego zagadnienia sprzężonego. Opisany jest podstawowy model matematyczny składający się z dwóch równań różniczkowych cząstkowych z czasowo zmiennymi warunkami brzegowymi opisującymi rozkład pola elektromagnetycznego i temperaturowego. Pola te są obliczone numerycznie, metodyka obliczeń zilustrowana jest przykładem i dyskusją wyników.
4
Content available remote Pole magnetyczne we wsadzie rurowym nagrzewanym indukcyjnie od wewnątrz
PL
W pracy poddano krytyce istniejące rozwiązanie opisujące pole elektromagnetyczne w przewodzącym wsadzie rurowym umieszczonym w zewnętrznym podłużnym sinusoidalnie zmiennym polu magnetycznym padającym na powierzchnię wewnętrzną wsadu rurowego. Zaproponowano inne rozwiązanie, które uwzględnia tzw. pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego wytworzone przez prądy wirowe indukowane we wsadzie. Na podstawie otrzymanych wzorów wykonano obliczenia i rysunki rozkładów natężenia pola magnetycznego we wszystkich obszarach układu wzbudnik wewnętrzny - rurowy wsad przewodzący. Otrzymane wzory opisujące pole elektromagnetyczne w rozważanym wsadzie mogą być wykorzystane do opisu zjawisk zachodzących w procesie nagrzewania wsadów rurowych wzbudnikiem wewnętrznym (gęstości mocy, temperatury, parametrów zastępczych wzbudników, itp.).
EN
In the paper we present a critical view on the existing solution describing the electromagnetic field in a tubular conducting workpiece placed in external longitudinal sinusoidal magnetic field cast on the inside surface of the tubular workpiece. We suggest another solution, which takes into account the so-called interaction magnetic field created due to eddy currents induced in the workpiece. The resulting formulas are the basis for calculation and graphs of distributions of the magnetic field strength in all the areas of the system internal inductor-tubular workpiece. The resulting equations describing the electromagnetic field in the considered conductor can be used to describe the phenomena taking place during the process of heating of the tubular conductors using an internal inductor (power density, temperature, replacement parameters of the inductors etc.)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.