Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost of construction project
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 94. Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa
PL
W artykule omówiono zależność między szczelnością pokrycia a jakością wykonawstwa, wynikającą z ceny za usługę dekarską. Sformułowano najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać poprawnie działające pokrycie dachowe. Poruszono problem stosowania okien dachowych na połaciach o niskim nachyleniu.
EN
The article discusses the relationship between coating tightness and the quality of workmanship, resulting from the price for the roofing service. The essential requirements have been formulated, applicable to a properly working roofing. The problem of the use of skylights on roofings with a low slope is discussed.
PL
Przedsięwzięcie budowlane to koncepcyjne, projektowe i organizacyjne przygotowanie oraz wykonanie robót budowlanych na placu budowy w celu zaspokojenia potrzeb, których spełnienie wymaga użytkowania obiektów budowlanych. Szczególnym przedsięwzięciem budowlanym jest rozbiórka obiektów budowlanych. Przedsięwzięcie budowlane rozpoczyna się od analizy i sformułowania potrzeb inwestora i użytkowników obiektów budowlanych oraz określenia warunków ich zaspokojenia. Kończy przekazanie obiektu do eksploatacji, rozliczenie i zakończenie wszystkich działań związanych z jego realizacją. Jest to wieloetapowy proces iteracyjny ze sprzężeniami zwrotnymi, który tworzy cykl realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Cykl zawiera wszystkie etapy przygotowania realizacji przedsięwzięcia, wykonania robót budowlanych na placu budowy i przekazania obiektu budowlanego do eksploatacji. Szczególnie ważne dla końcowej efektywności przedsięwzięcia budowlanego jest właściwa identyfikacja potrzeb inwestora i użytkowników oraz zdefiniowanie cyklu życia obiektu budowlanego, a także określenie otoczenia systemowego i środowiska jego eksploatacji.
EN
Construction project means conceptual, design and organizational preparation, and execution of construction works on the building site to satisfy investor's and users. needs that require use of buildings. Particular building venture is the demolition of construction structures. Construction project begins from analysis and defining of the investors and users needs and determining conditions for meet them. The transfer of the object to operation and maintenance, settlement and finishing of all activities that have been taken in connection with the project implementation terminate the project realisation. It is multi-stage iterative process with feedback connections that form implementation cycle of construction project. The cycle contains all stages of preparation of the project implementation, construction works execution on the building site and hand over of the object to operation and maintenance. Particularly important for project's final efficiency is identification of the investor and users needs, definition of the life cycle and system surroundings, and determination of environment of the object operation and maintenance.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.