Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic and Monetary Union
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z ważniejszych aspektów dostosowania polskiego systemu gospodarczego do standardów obowiązujących w Unii Gospodarczej i Walutowej są dostosowania systemu płatniczego. System ten przeszedł od 1989 roku długą ewolucję. Ważnym jej etapem było utworzenie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., jako wyspecjalizowanej instytucji, która z czasem stworzyła podstawy dla sprawnych, niezawodnych rozliczeń detalicznych. Z kolei reformy systemu rozliczeń płatności wielkokwotowych realizowanych za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, stworzyły podstawy nowoczesnego, porównywalnego z innymi krajami europejskimi, systemu płatniczego.
EN
One of the most important aspects of Polish economic system adaptation to the Economic and Monetary Union standards are adjustments of the payment system in which dynamic changes have taken place since 1989. Important step in the evolution of the Polish payment system was starting activity by KIR SA as a specialized institution which has created basis for effective and reliable retail payments. On the other hand, wholesale payment system’s reforms carried out with participation of NBP, set up basis of modern, meeting European standards payment system.
2
Content available remote Ramy organizacyjno-instytucjonalne jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro
PL
Wprowadzenie waluty euro wiązało się z koniecznością przesunięcia narodowych uprawnień dotyczących prowadzenia polityki pieniężnej na poziom wspólnotowy. W tym celu utworzono Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny (EBC). W artykule przedstawiono organizację systemu bankowości centralnej unii gospodarczo-walutowej. Omówiono ponadto cele i zadania Eurosystemu oraz kwestie niezależności EBC w ich realizacji. W kolejnej części opracowania scharakteryzowano organy decyzyjne oraz sposób podejmowania decyzji w EBC. Analizie poddano także zmiany, jakie do funkcjonowania EBC wprowadza traktat z Lizbony.
EN
Introduction of the euro currency required the transfer of monetary policy to the Community level. To this end, the European System of Central Banks and the European Central Bank (ECB) was established. The article shows the organization of a system of central banking in the Economic and Monetary Union. It also presents objectives and tasks of the Eurosystem as well as the independence of the ECB. Second part of the elaboration concerns the decision-making bodies and decision-making process in the ECB. Finally, the Treaty of Lisbon amendments to the ECB functioning were analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.