Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęgła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu zaprezentowano innowacyjne sprzęgło podatne skrętnie do zastosowania w układzie napędowym górniczego przenośnika zgrzebłowego na tle innych aktualnie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Omówiono stosowane sposoby łagodzenia negatywnych skutków rozruchu. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych konstrukcji sprzęgieł.
EN
This paper presents an innovative torsionally flexible coupling, for use in the drive system of mining scraper conveyor, in the light of other currently used design solutions. Methods of mitigating the negative effects are described. Advantages and disadvantages of individual coupling designs are presented.
PL
W artykule omówiono proces kinematycznej i dynamicznej analizy działania prototypu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie, które zastosowano w układzie napędowym przykładowego przenośnika zgrzebłowego. Przeprowadzone symulacje i analizy otrzymanych przebiegów pozwoliły na ocenę wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na obciążenie dynamiczne napędu przenośnika. W artykule zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki z przebiegu tych symulacji, prowadzone na wirtualnym modelu sprzęgła.
EN
This paper presents the kinematic and dynamic analysis of prototypical torsionally flexible metal coupling operation. The coupling was applied in a drive system of standard scraper conveyor. Simulations and analyses of the obtained courses allowed for assessment of the influence of torsionally flexible metal coupling on dynamic load of the conveyor drive. The paper presents and describes selected simulation results conduced on a virtual coupling model.
3
Content available remote Zespół hamulca tarczowego ZHT-3 z regulowanym czasem hamowania
PL
Działająca od 1987 roku Fabryka Elementów Napędowych „FENA” Sp. z o.o. wyspecjalizowała się w produkcji elementów układów napędowych, takich jak: sprzęgła, hamulce i korpusy łożysk.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań laboratoryjnych mających na celu wypracowanie algorytmu postępowania podczas wykrywania uszkodzeń w litych elementach połączeń wałów.
EN
The paper analyzes the results of laboratory tests done to develop a procedure algorithm to be followed in detecting damage in solid constructions coupling shafts.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję budowy nowego typu układów napędowych z metalowym sprzęgłem podatnym skrętnie. W zależności od potrzeb, od rodzaju maszyny, zastosowane w układach napędowych sprzęgło, może mieć różną postać konstrukcyjną. Zaletami nowego sprzęgła są m.in. duża trwałość przy braku niemetalowych elementów podatnych, możliwość przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz znacznego łagodzenia chwilowych przeciążeń.
EN
A conception of construction of the new type driving system with the torsion flexible metal coupling is presented. Depending on the need and the kind of machine the coupling applied in the driving system can be of different constructional form. High durability at no non-metallic flexible elements, ability to transfer big torques as well as to considerably attenuate instantaneous overloads are the advantages of the new coupling.
PL
W pracy przedstawiono budowę nowego rozwiązania konstrukcyjnego metalowego sprzęgła o dużej podatności skrętnej, do zastosowania w maszynach górniczych oraz opis stanowisk badawczych i metodykę wyznaczania jego sprężystych charakterystyk statycznych i dynamicznych. Zaprezentowano także uzyskane wstępne wyniki badań, pozwalające na wyznaczenie wymienionych charakterystyk.
EN
Building of a new structural solution of the metal coupling with big torsion flexibility, to be used in the mining machines, is presented as well as description of the testing stands and methodology of determination of its static and dynamic elastic characteristics. Obtained preliminary research results, allowing to determine the above mentioned characteristics are also presented.
7
Content available remote Dokładność kinematyczna miniaturowych sprzęgieł
PL
W analizie niedokładności precyzyjnych układów napędowych często pomija się błędy powodowane przez zastosowane w nich sprzęgła. Autorzy, podając przykładowe dane z pomiarów niedokładności przekazywania przemieszczenia kątowego przez sprzęgła, zwracają uwagę na konieczność uwzględnienia ich wpływu w obliczeniach niedokładności układów służących do przenoszenia ruchu obrotowego.
PL
Sprzęgła do pomp wirowych. Sprzęgła membranowe i sprzęgła z wkładka elastomerowa sa typowymi sprzęgłami pomp wirowych.
PL
W pracy omówiono problemy związane z zastosowaniem kompozytu węgiel-węgiel w hamulcach, sprzęgłach i innych zespołach napędowych. Przedstawiono sposób doświadczalnego badania nieliniowej zależności współczynnika tarcia względem temperatury i prędkości obrotowej oraz analizę drgań samowzbudnych.
EN
It's presented application problems of carbon-carbon composite in brakes, clutches and other power units. It's presented the method of experimental testing nonlinear depedence of friction coefficient with regard temperature and rotational speed and analysis of self-excited vibration
11
Content available remote Jaka charakterystyka sprzęgła maszyny roboczej?
PL
Oddziaływanie drgań wywołanych działaniem mechanizmów maszyn roboczych może być zmniejszone przez dobór odpowiedniej charakterystyki sprzęgła. Dotychczas stosowane w maszynach sprzęgła podatne mają charakterystyki elementów sprężystych mało odbiegające od stałej podatności, co w niewielkim stopniu umożliwia zmniejszenie drgań zespołów mechanizmu. W pracy przedstawiono modelową charakterystykę sprzęgła mogącą zapewnić izolację drgań przed ich rozprzestrzenieniem się na mechanizm i otoczenie.
EN
Influence of the vibrations caused by the activity of the mechanisms of the machines may be the selection of the proper coupling characteristic. Flexible coupling used in machines up to the present have the flexible elements characteristics being a little stick to constant flexibility, with enable to reduce the mechanism's vibration to a small degree. There is a model characteristic of the coupling witch may secure the isolation of vibrations from the mechanism and environment.
12
Content available remote Sprzęgła nierozłączne podatne w napędach
PL
W artykule przedstawiono nowe typy i odmiany sprzęgieł podatnych, przeciążeniowych oraz hamulców szczękowych, których produkcję rozpoczęto w P.P.U. "POL-BOYS" na przestrzeni ostatnich lat. Podano również zasady doboru tych elementów do napędów maszyn.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.