Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ustawa o zamówieniach publicznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy w umowach o roboty budowlane na tle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, klauzul waloryzacyjnych stosowanych w kontraktach zawieranych przez zamawiających publicznych oraz w świetle najnowszego orzecznictwa.
EN
The article discusses issues related to the indexation of contractors’ remuneration in construction contracts against the provisions of the Public Procurement Law, the Civil Code, indexation clauses used in contracts concluded by public entities, and in the light of recent case law.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy w umowach o roboty budowlane na tle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, klauzul waloryzacyjnych stosowanych w kontraktach zawieranych przez zamawiających publicznych oraz w świetle najnowszego orzecznictwa.
EN
The article discusses issues related to the indexation of contractors’ remuneration in construction contracts against the provisions of the Public Procurement Law, the Civil Code, indexation clauses used in contracts concluded by public entities, and in the light of recent case law.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę opracowywania specyfikacji technicznych, określono ich zawartość, a także wskazano rolę, jaką pełnią w procesie budowlanym. Opisano strukturę serii wydawniczej Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą uogólnione specyfikacje techniczne, oraz przykładowo wskazano ich powiązania z Polskimi Normami.
EN
The article stresses the need to prepare technical specifications, their content, as well as the role that they play in the building process. The structure of the publishing series Technical conditions of executing and receiving building work is described, which is a generalized technical specification. As an example, their relationship with Polish Norms was indicated.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie dwóch podstawowych form realizacji inwestycji budowlanych ze środków publicznych w Polsce, tj. w formule "wybuduj" oraz "zaprojektuj i wybuduj". W publikacji przybliżono uwarunkowania prawne, dotyczące zastosowania wskazanych wyżej formuł, wynikających z prawa zamówień publicznych oraz aktów powiązanych. Ponadto dokonano ich porównania wraz z przybliżeniem wad i zalet dla inwestora oraz wykonawcy.
EN
A goal of the article is to focus on two basic forms of executing construction investments from public funds in Poland, that is in the form of “build” and “design and build”. The article looks at the legal conditions of applying the given forms that result from the procurement law and related regulations. Moreover, a comparison and a review of drawbacks and advantages for an investor and a contractor are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.