Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CNBOP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Badania i rozwój bazy badawczej CNBOP w 2009 roku
PL
Artykuł przedstawia najciekawsze tematy badawcze realizowane w roku w 2009 w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, zarówno własne jaki i zamawiane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
EN
The article is describing the most interesting research subjects realized in Scientific and Research Centre for Fire Protection in the year 2009, either own as well as ordered by State Fire Service.
PL
W materiale opisano zakres działalności CNBOP ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych prac i projektów naukowo – badawczych oraz sposobów ich finansowania w latach 2006-2009.
EN
The article describes CNBOP scope of activity, especially scientific and research works and projects and the way of their financing.
4
Content available VII kadencja Rady Naukowej CNBOP 2005-2008
PL
Autor przedstawia pracę Rady Naukowej CNBOP na tle ogólnej sytuacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w latach 2005-2008.
EN
Author presents work of Scientific Board of CNBOP on background of general situation in Scientific and Research Centre for Fire Protection.
5
PL
Artykuł przedstawia nowe inicjatywy i rozwiązania CNBOP w dziedzinie szkoleń organizowanych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.
XX
The article is presenting new activities and solutions in scope of trainings for fire protection organized in CNBOP.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zrealizowane w roku 2007 konferencje, szkolenia, kursy, narady, posiedzenia komisji w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa powszechnego oraz publikacje wydane przez CNBOP w ramach realizowanych przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Zakład Postępu Naukowo-Technicznego i Współpracy Zewnętrznej.
EN
This article summarize all projects (conferences, trainings, courses, meetings of councils and commissions) in scope of fire protection and common security which were organized by department of Progress in Science and Technology and External Cooperation in the year 2007. The author also describes publications edited by Scientific and Research Centre for Fire Protection.
PL
Artykuł jest krótkim podsumowaniem dotyczącym sprawozdań i odbiorów prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i wspierających działalność badawczo-rozwojową realizowanych w latach 2005 - 2007.
EN
The article is short recapitulation and report concerning scientific and research works realized in CNBOP in years 2005-2007.
8
Content available XXXV-lecie CNBOP
PL
W artykule opisany został przebieg uroczystości trzydziestopięciolecia działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, jaka odbyła się w dniach 20 i 21 września 2007 r. w Józefowie.
EN
The article is describing the 35th Anniversary of Józef Tuliszkowski’s Scientific and Research Center for Fire Protection in Józefów on 20-21 of September 2007.
9
Content available Sprawdzone wzorce osobowe
PL
Autor przedstawia w swoim artykule zmiany w składzie Rady Naukowej CNBOP, jej zadania i prace. Prezentuje także najważniejsze wydarzenia z dziedziny współpracy zewnętrznej mające miejsce w CNBOP w ciągu ostatnich pięciu lat oraz nowe ciała doradcze powołane w CNBOP w ciągu tego czasu. Opisuje także najciekawsze inicjatywy zewnętrzne oraz dotyczące działalności wydawniczej centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.
EN
The author is describing changes in constitution of Scientific Council of CNBOP, tasks and work of this body. He is presenting the most important events of external cooperation of CNBOP during the last five years and new counsel bodies which were set up during this time. He is describing the most interesting external initiatives and publishing activity of Scientific and Research Center of Fire Protection.
PL
W materiale opisano zakres działalności CNBOP ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych prac naukowo-badawczych i rozwojowych w latach 2006-2007.
EN
The article describes activity of Scientific and Research Center for Fire Protection especially It’s scientific and research works in years 2006-2007.
PL
Omówiono miejsce CNBOP w systemie bezpieczeństwa powszechnego poprzez realizację misji Centrum. Przedstawiono strategię naukowo-badawczą oraz zakres spójności działalności Centrum z rządowymi celami strategicznymi.
EN
In the article there is described position of CNBOP in the common safety system based on realization of statue CNBOP tasks. There is also presented research and scientific strategy and conformity of CNBOP activity with government’s strategic targets.
PL
Artykuł zawiera zagadnienia: - aktualny stan prawny w zakresie certyfikacji wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej w Polsce, - działalność Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) na rzecz ochronie przeciwpożarowej, - działalność i kompetencje CNBOP.
EN
The article contains bellow mentioned problems: - certification of products used for fire protection in Poland - current legal background ; -activity of Research and Scientific Centre for Fire Protection (CNBOP) in field of fire protection ; - activity and competences of CNBOP.
13
Content available remote Działalność CNBOP. Ocena zgodności i inne formy aktywności
PL
Artykuł zawiera zagadnienia: - zadania realizowane przez Centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP); - działalność CNBOP; - kompetencje CNBOP w zakresie badań i certyfikacji.
EN
The article contains bellow mentioned problems: - tasks realized by Research and Scientific Centre for Fire Protection (CNBOP); - activity of CNBOP; - competences of CNBOP the field of testing and certification.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.