Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyka SZR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Wysoka niezawodność zasilania realizowana jest przy zastosowaniu źródeł rezerwowych włączanych do pracy ręcznie lub częściej samoczynnie, za pomocą urządzeń do samoczynnego załączania rezerwy – SZR. Działanie urządzeń SZR polega na samoczynnym przełączeniu odbiorców z zasilania ze źródła podstawowego na zasilanie ze źródła rezerwowego. W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN
Uninterrupted functioning of electrical devices or minimization of dead time in the case of power outage is one of the main requirements for proper functioning of industrial plants. The reliability of power supply is provided by auxiliary power sources switched manually or automatically with the use of special Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE). In the article the requirements placed on the power supplies as well as the characteristics of ATSE device developed at Tele and Radio Research Institute have been presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje układu automatyki przełączania zasilań z kontrolą rozpływu mocy. Do celów realizacji automatyki SZR z bilansem mocy zaproponowano wykorzystanie standardu IEC 61850.
EN
In the article the feeder switching automation with power distribution control has been presented. The use of IEC 61850 standardfor realization of this automation has been proposed.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję układu bezprzerwowego, automatycznego przełączania zasilań z wykorzystaniem zasobników energii w postaci baterii superkondensatorów.
EN
In the article the concept of uninterruptible, automatic switching of feeders with the use of energy containers in the form of supercapacitors has been presented.
PL
Zaprezentowano trzy rodziny automatów przełączania zasilań produkowane przez Energotest-Energopomiar Sp. z o.o. Omówiono różne wymagania oraz przedstawiono przykładowe rozwiązania autoamtyki SZR w układach z kilkoma źródłami zasilania.
EN
Presented are three families of power supply switching equipment produced by "Energotest-Energopomiar" Sp. z o.o. Discussed arę yarious requirements and presented are some exemplary solutions concerning Automatic Stand-by equipment working in systems with several power supply sources.
PL
Przedstawiono rozproszony układ automatyki SZR rozdzielni śn, nie wymagający stosowania przekładników napięciowych, oparty na specjalnie skonstruowanym automacie APZmini opracowanym i proponowanym przez Energotest-Energopomiar. Omówiono jego rozwiązania techniczne, funkcje i cechy użytkowe predestynujące do stosowania w prostych rozdzielniach śn.
EN
In the paper is presented a dispersed automatic reserve switching-on system for a MV substation, requiring to use no voltage transformers, based on specially designed APZmini automaton worked out in and proposed by the Energotest-Energopomiar. Its technical solution, functions and application features predestining it for use in simple MV switching stations is discussed.
PL
Sieć średniego napięcia (SN) jest jednym z elementów sieci rozdzielczej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zadaniem sieci rozdzielczej jest doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorców finalnych (przemysł, odbiorcy bytowo - komunalni). Do sieci rozdzielczej zaliczamy także: sieci 110 kV i niskiego napięcia (nn). Sieci rozdzielcze w krajowym systemie elektro-energetycznym eksploatowane są przez spółki dystrybucyjne.
PL
Przedstawiono zarys historii konstruowania w Energopomiarze automatyki samoczynnego załączania rezerwowego zasilania. Przedstawiono nowoczesne konstrukcje wykorzystujące układy mikroprocesorowe służące nie tylko do samoczynnego załączania rezerwy, ale także do planowego przełączania zasilań i samoczynnego przełączania powrotnego.
EN
There is presented in the article a history outline of construction in the Energopomiar the reserve supply automatic closure system. New modern solutions utilising microprocessor systems are presented. These serve not only for reserve supply automatic closure, but also for planned ssupplies switch over and automatic return switch over.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.