Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tworzenie wióra
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań rodzaju i kształtu wióra austenitycznej chromowo-niklowej stali nierdzewnej AISI 630 w procesie toczenia wykończeniowego. Badania realizowano w warunkach obróbki na sucho i z chłodzeniem przy zmiennych prędkościach skrawania i posuwach oraz stałej głębokości skrawania. W badaniach zastosowano metodę planowania badań Parameter Space Investigation (PSI), umożliwiającą realizację eksperymentu przy minimalizacji punktów doświadczeń. Ustalono, iż na rodzaj i kształt wióra nie wpływają prędkość skrawania oraz warunki chłodzenia. Podczas toczenia z chłodzeniem zmniejszają się wartości współczynnika zgrubienia wióra, a także intensywność wpływu prędkości skrawania i posuwu. Celem badań była obserwacja procesu kształtowania się wióra podczas toczenia wykończeniowego stali nierdzewnej AISI 630.
EN
The paper presents the results of research on the type and chips shape of austenitic, chromium-nickel stainless steel AISI 630 in the finishing turning process. The tests were carried out under dry machining and cooling conditions at variable cutting speeds and feeds as well as constant depth of cut. The research method was used to plan the Parameter Space Investigation (PSI), enabling the experiment to be realized while minimizing experience points. It was found that the type and shape of the chip are not affected by the cutting speed and cooling conditions. During rolling with cooling, the coarseness coefficient values decrease, as well as the intensity of the cutting speed and feed influence. Observation of the process was carried out in order to get to know it better.
2
Content available remote Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania procesu wiercenia
PL
W artykule przedstawiono próbę modelowania procesu tworzenia wióra metodą elementów skończonych. Przedstawiono przyjęty model materiałowy Johnsona-Cooke'a, kryteria zniszczenia materiału, przyjęty model tarcia oraz przyjęte związki pomiędzy parametrami materiałowymi a temperaturą. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji w postaci rozkładu naprężeń oraz czasowe przebiegi siły osiowej i momentu skrawania, na których podstawie przeprowadzona zostanie weryfikacja opracowanego modelu.
EN
An attempt of chip formation process modeling using finite element method is shown in the paper. The material model of Johnson-Cook is presented. The criterion of material damage, model of friction and used relationships between materia's parameters and temperature are shown too. Some examples of simulation like axial force and cutting torque as function of time are presented. The axial and cutting torque will be used while verification of proposed model of chip formation.
3
Content available remote Modelling the influence of carbides on tool wear
EN
Purpose: The complex mechanisms of tool wear in metal cutting have not been possible to investigate in detail by the experimental methods traditionally employed. However, as a result of both the continuous development of numerical methods, such as the Finite Element Method (FEM) and the development of ever more powerful computers, the evaluation of the chip formation process and the evolution of tool wear is now possible. Design/methodology/approach: In the work presented in this paper, numerical methods are employed to study the effect of a single embedded hard carbide particle on tool wear and tool tip deformation. An important advantage of this approach is that particle size and position can easily be changed, thus making it possible to investigate the influence of these parameters on tool wear. Findings: The results reveal that the position, and in particular the size of carbide particles, have a dramatic impact on tool wear. In particular, particles larger than a certain size (about 5μm) cause significant plastic deformation of the tool tip, when passing in sufficient proximity. Research limitations/implications: An effort has been made to obtain the corrected version of the stability polynomial, the corresponding stability region and the range of Re(z) for the RK-Butcher algorithm. Originality/value: The present article sheds some light on different numerical integration algorithms involved in robot arm model problem.
4
Content available remote Aspects of chip formation during turning of hardened steel 100Cr6
EN
The paper deals with analysis of chip formation and related aspects of the chip formation as chip thickness, chip thickness ratio, shear angle and chip segmentation during turning hardened steel lOOCro. The paper draws a comparison of some aspects of the chip formation between turning roll bearing steel in the annealed and turning roll bearing steel in the hardened state. The results of the analysis show that there is the formation of a segmented chip in the case of hard turning. This process of the chip formation significantly affects all parameters related to the plastic deformation in the cutting zone. Moreover, the formation of the segmented chip causes the instability of a cutting process, the high intensity of tool wear and the generation a lot of heat in the cutting zone. That heat causes generation of a high temperature in the cutting zone (the thermal load of a cutting tool).
PL
Artykuł zawiera analizę tworzenia wióra, jego grubości, współczynnika zgrubienia, kąta ścinania i segmentacji podczas obróbki skrawaniem hartowanej stali lOOCró. Porównano wybrane aspekty tworzenia wióra podczas toczenia stali łożyskowej w stanie zahartowanym i wyżarzonym. Wyniki analizy wskazują na to, że podczas obróbki skrawaniem hartowanej stali tworzy się wiór ze zlokalizowanymi strefami ścinania. Na ten proces wyraźnie wpływają parametry związane z plastyczną deformacją w strefie obróbki. Powstawanie wióra segmentowego zmniejsza stabilność procesu skrawania, zwiększa intensywność zużycia narzędzia skrawającego i powoduje wzrost ilości ciepła w strefie skrawania, a więc występuje wysoka temperatura w strefie skrawania, powodująca termiczne obciążenie narzędzia skrawającego.
5
Content available remote The influence of friction in FEM simulation of chip formation
EN
In this study a plane strain finite element program was used to simulate chip formation process in orthogonal cutting of C45 carbon steel using disposable grooved cutting tools with restricted contact length. In order to investigate the influence of friction on simulation results, constant and variable values of the friction coefficient were used. The variable coefficient values were calculated on the basis of the cutting forces measured during cutting tests. The ľ values calculated for each combination of cutting parameters were implemented in the FEM model. The results of simulations include variations of the chip thickness, the cutting and feed forces; the shear angle and the tool-chip interface temperature. They were compared with relevant experimental data obtained during machining tests. It should be noted that predicted values using variable friction coefficient correlate better with experimental data.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu wartości współczynnika tarcia na wyniki symulacji metodą elementów skończonych procesu tworzenia wióra. Symulacje prowadzono dla skrawania ortogonalnego stali węglowej C45 płytkami wieloostrzowymi o profilowanej powierzchni natarcia i skróconej długości styku wiór-ostrze. Przyjęto stałą wartość współczynnika tarcia oraz wartości zmieniające się w zależności od parametrów obróbki, obliczonych na podstawie wartości sił skrawania określonych podczas pomiarów w próbie obróbkowej. Wartości współczynnika tarcia implementowano do modelu w programie symulacyjnym. W analizie uwzględniono składową główną i posuwową siły skrawania, grubość wióra, kąt poślizgu i temperaturę skrawania uzyskane w efekcie symulacji. Ocena wskazuje na możliwość zmniejszenia rozbieżności wyników symulacji z danymi doświadczalnymi dla przypadku uwzględnionego w symulacji obliczonych wartości współczynnika tarcia.
6
Content available remote Kinetics of chip and surface layer during cutting process.
EN
On the basis of the characteristics of the strained condition of technological surroundings, the different mechanisms of chip formation and the forming of superficial layer in the machine part and tool during the cutting process were examined.
PL
Na podstawie charakterystyki warunków obciążenia i technologicznego otoczenia przeprowadzono badania nad różnymi mechanizmami tworzenia wióra oraz warstwy powierzchniowej na elementach maszyn i narzędziach podczas skrawania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.