Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja kwasu siarkowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono uszkodzenia żelbetowych elementów konstrukcyjnych i gruntu znajdujących się pod wpływem oddziaływania agresywnych substancji chemicznych, zawierających kwas siarkowy i związki fluoru. Wskazano przyczyny tych uszkodzeń i zaproponowano metodykę zmierzającą do ich naprawy.
EN
The paper presents the damage to reinforced plate and ground (soil) as effect of influence of aggressive chemicals with sulfuric acid and fluorine compounds. Showed the causes of this damages and the methodology of repair was suggested.
3
Content available remote Development of sulfuric acid production technology in Poland
EN
The state of sulfuric acid production technology at the turn of the 60s/70s was described. The development of this technology over the last 30 years in the field of gas purification techniques, new types of catalysts and the technology of acid production in the contact process in relation of the BAT techniques, were demonstrated.
PL
W hutach miedzi, cynku czy ołowiu produkcja kwasu siarkowego jest ekologiczną koniecznością, chociaż ciągle koniecznością uciążliwą dla środowiska ze względu na emisję tlenków siarki. Wielkość emisji SOx zależy od stosowanej technologii produkcji kwasu, przy czym stosowanie technologii wielostopniowej w instalacjach metalurgicznych jest zdecydowanie trudniejsze. Scharakteryzowane zostaną przedsięwzięcia technologiczne podejmowane w Hucie Miedzi GŁOGÓW w okresie jubileuszowym.
EN
Production of sulfuric acid in copper, zinc or lead works is ecological necessity but the necessity is noxious for the environment, because of emission of sulfur-oxides. The intensity SOx emission depends on the applied technology of sulfuric acid production, application of multistage technology, in metallurgical plants, is far more difficult. The technological projects undertaken in Huta Miedzi GŁOGÓW, in the jubilee-period, will be characterized in the lecture.
PL
Niezależnie od poziomu nowoczesności każda fabryka kwasu siarkowego emituje związki siarki do atmosfery. Związki te ulegają przemianom troposferycznym, a końcowym produktem tych przemian jest tzw. troposferyczny kwas siarkowy oraz aerozole siarczanowe, powodujące systematyczną degradację środowiska. Wielkość emisji zależy od metody i technologii produkcji, właściwości katalizatora i parametrów pracy instalacji.
EN
The development of all fields is laid out by significant research achievements. In sulfur acid production such achievements are: - Change of the sulfur acid production. - A new type of vanadium catalysts. - Change of technology of sulfur acid production. The world's technological development caused the development in Poland. Close collaboration of Science and Industry caused that sulfur acid industry is one of the modernist industries in the world. The technical and technological development gives a great economical and environment profits.Niezależnie od poziomu
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.