Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drugs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest surowo zabronione. Niestety zakaz ten jest często łamany. Nietrzeźwość pracownika może stworzyć zagrożenie, a w najgorszym przypadku może również doprowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Celem prowadzonych badań było zidentyfikowanie głównych problemów związanych z nadużywaniem i ze spożywaniem alkoholu przez pracowników budowlanych w trakcie pracy. Dane do analizy pozyskano z dokumentacji powypadkowej (analizie poddano 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych) oraz ankiet zebranych podczas realizowanego projektu naukowo-badawczego „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” (573 badań ankietowych osób pracujących na rusztowaniach, na ankietowanych terenach budowy).
EN
The consumption of alcohol in the workplace is strictly prohibited. Unfortunately, this interdict is often broken. Alcohol intoxication of an employee could lead to a threat, and in the worst case could also lead to permanent disability or even death. The aim of the research was to identify the main problems associated with heavy drinking of alcohol and consumption at work among construction workers. Data for the analysis were obtained from post-accident protocols (analyzed 219 people injured in accidents at work involving scaffolding) and surveys collected during the research project “Model of the assessment of risk of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding” (573 surveys of people working in the construction scaffolding of respondents).
PL
Do gabinetów optometrystów często trafiają pacjenci stosujący farmakoterapię, przy czym każdy przyjmowany lek, nawet według zaleceń lekarza, może odpowiadać za zmiany organiczne bądź czynnościowe w narządzie wzroku. Celem pracy dyplomowej było opracowanie modelu wywiadu optometrycznego u osób przyjmujących przewlekle leki oraz sprawdzenie tego schematu postępowania podczas wykonywanych badań optometrycznych. Uczestnikami badań było 50 osób w wieku od 22 do 57 lat. Wykonano im badanie ostrości wzroku, refrakcji, ruchów oczu, źrenic, widzenia stereoskopowego, akomodacji, dodatku do bliży, ustalano wielkość zeza lub forii metodą obiektywną. Wykazano potrzebę rozbudowania wywiadu optometrycznego z osobą badaną o pełne informacje na temat stosowanej terapii lekowej, szczegółowe dopytanie o występowanie problemów związanych z układem wzrokowym oraz wykonanie odpowiednich testów w trakcie badania optometrycznego. Wykazano potrzebę nawiązania współpracy między optometrystą a innymi specjalistami, takimi jak okulista czy neurolog, celem uzupełnienia badania wzroku oraz zweryfikowania przyjmowanej dawki leku w odniesieniu do występujących działań niepożądanych. Ważnym czynnikiem profilaktycznym jest edukacja pacjenta w kierunku regularnych badań wzroku, a nie tylko w momencie pojawienia się symptomów pogorszenia widzenia.
EN
Patients who take medications often come to the optometrists’ offices. All drugs, even taken according to prescriptions of physician, can cause functional or organic modifications to the organ of vision. The goal of the thesis was to make a model of optometric interview and checking this procedure during eye examination. About 50 people between the age of 22 and 57 years old took part in the study. The following parameters were examined: visual acuity, eye refraction, eye movements, pupils, stereopsis, accommodation, near addition, tropia or phoria. Studies have shown that the optometrist: should carry out a detailed medical history about the medicines that are taken by the patient, should know the history of the patient’s ocular symptoms, should perform the appropriate optometric tests. There was a proven need of cooperation between optometrists and other experts such as ophthalmologists or neurologists in order to complete examination of eyesight and verify taken dose of medication in reference to occured side effects. An important preventive factor is the patient’s education for regular eye examinations, not only when the vision is getting worse.
PL
Powodem zanieczyszczenia suplementów diety i leków może być często sam proces wytwarzania, ponieważ temperatura i wilgotność panująca na pewnych etapach wytwarzania sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów.
4
EN
Cathinone is the major alkaloid found in the Catha edulis plant. The chemical structure of the cathinone is similar to amphetamine, and the difference in their structure is the presence of the ketone group in the beta side chain position. Synthetic derivatives belong to the novel group of psychoactive substances called “legal highs” or designer drugs. Synthetic cathinones are formed by modifications of the cathinone molecule consisting in the attachment of various substituents to the benzene ring and side chain and the use of a nitrogen atom to build the pyrrolidine ring. On this basis, these relationships can be divided into four main groups: N-alkylated, N-pyrrolidinyl, 3,4-methylenedioxy-N-alkylated and 3,4- methylenedioxy-N-pyrrolidinyl derivatives [1-2]. The simplicity of the synthesis and the availability of substrates favors the continuous process of modifying the cathinone derivatives covered by legal control. Therefore, continuous improvement of cathinone detection methods is extremely important for forensic chemistry. Cathinones easily penetrate the blood-brain barrier, inhibiting the uptake of neurotransmitters, including dopamine, serotonin or noradrenaline, and increase their concentration in the synaptic cleft. This leads to increased monoaminergic transmission in the central as well as in the peripheral nervous system, which entails a number of adverse effects [3]. In this article we described the pharmacokinetics, postulated neurochemical mechanisms and pharmacological and toxicological effects of cathinones. The current legal status of cathinone derivatives and selected synthesis methods was also discussed. We believe these information contribute improving public health and safety.
PL
W artykule dokonano przeglądu danych literaturowych związanych z syntetycznymi opioidami, głównie z grupy pochodnych fentanylu, i dokonano ich charakterystyki.
PL
W artykule dokonano przeglądu danych literaturowych związanych z syntetycznymi opioidami, głównie z grupy pochodnych fentanylu, i dokonano ich charakterystyki.
PL
Obrót substancjami kontrolowanymi jest skrupulatnie sprawdzany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a ich import, eksport i sprzedaż na terenie kraju musi być zarejestrowany. Jednostki wykonujące badania z wykorzystaniem tego typu substancji muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa użycia, przechowywania i utylizacji.
PL
Ekstrakcja pasywna wydaje się dobrą alternatywą dla aktywnego pobierania próbek, szczególnie w kontekście długoterminowego monitoringu wód pod kątem obecności śladowych stężeń związków polarnych, takich jak leki.
PL
Niniejszy artykuł kończy cykl publikacji o nowych substancjach psychoaktywnych, które pojawiły się na czarnym rynku w ostatnich kilkunastu latach.
19
Content available remote Chemia narkotyków jako substancji oddziałujących na kulturę
PL
Od najdawniejszych czasów środki psychoaktywne wywierały ogromny wpływ na tworzącą̨ się̨ w społecznościach ludzkich kulturę̨. Służyły łączności ze światem pozamaterialnym, pomagały przetrwać́ w sytuacjach ekstremalnych, przynosiły ukojenie w cierpieniu. Ze względu na różnice kulturowe i stany prawne nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk, terminem tym określa się ogólnie substancje psychoaktywne działające na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na pochodzenie narkotyki dzieli się na naturalne (narkotyki pozyskiwane ze słomy makowej, konopi indyjskich, liści koki) oraz syntetyczne, wytwarzane przez człowieka w warunkach laboratoryjnych. W swojej prezentacji przedstawię zarówno rolę narkotyków w kulturze jak i rolę chemii w syntezie i analizie narkotyków oraz w terapiach uzależnień. Pierwsze wzmianki o opium i konopiach indyjskich datują się na tysiące lat przed naszą erą, ale proces ich delegalizacji na całym świecie przyniósł dopiero wiek XX. Odpowiedzialna jest za to głównie pop kultura, która rozpropagowała je na nieznaną wcześniej skalę oraz zachodnia cywilizacja, nie znająca umiaru w niczym – również w zażywaniu narkotyków i środków halucynogennych. Narkotyki przez wieki towarzyszyły także artystom oddziałując na ich twórczość, przyczyniając się poniekąd do rozwoju kultury. Okazuje się że Pablo Picasso, uznawany za najbardziej wpływowego artystę XX wieku eksperymentował nie tylko z kubizmem ale także z lekami psychotropowymi. Mówi się nawet o kubizmie jako o bezpośrednim rezultacie zażywania przez artystę opium, morfiny i haszyszu. Narkotyki oddziaływały nie tylko na twórczość malarzy, ale także muzyków takich jak Bob Dylan czy członków zespołu The Beatles. I wreszcie narkotyki miały swój udział w działalności wynalazców bez których dzieł nie wyobrażamy sobie współczesnego świata, należą do nich m.in. Thomas Edison czy Steve Jobs. Narkotyki towarzyszyły także i prawdopodobnie nadal towarzyszom pisarzom, filozofom czy politykom. Niestety narkotyki to nie tylko zwiększenie efektywności pracy, pobudzenie do działania czy siła zwiększająca moc wyobraźni. Ze względu na ich silne działanie uzależniające narkotyki najczęściej działają destrukcyjnie na człowieka, zmieniając na zawsze jego życie a nawet doprowadzając do śmierci. Jedną z przyczyn szerzącej się w społeczeństwie narkomanii jest kultura masowa, która kształtuje podstawy i wartości i może tak samo łatwo jak zniechęcić, zachęcić człowieka do sięgnięcia po narkotyk. Inną przyczyną dynamicznego rozwoju narkomanii jest łatwy dostęp do różnego rodzaju środków psychotropowych. Ma to związek z pojawieniem się w latach 80. XX wieku nowego rodzaju narkotyków tzw. designer drugs, zaliczanych do narkotyków syntetycznych. Dopalacze (bo taka jest ich polska nazwa) to termin obejmujący substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a ich spożycie ma na celu wywołanie w organizmie efektu podobnemu jak po spożyciu substancji zdelegalizowanych. W tworzeniu coraz to nowych odmian narkotyków główną rolę odgrywa chemia. Designer drugs otrzymywane są w wyniku syntezy chemicznej związków ogólnie dostępnych w warunkach laboratoryjnych, a nawet domowych. Dopalacze są znacznie tańsze i łatwiej dostępne niż naturalne narkotyki, ponieważ otrzymywane są „na miejscu” i nie wymagają transportu. Są także znacznie bardziej zanieczyszczone, a przez to bardziej szkodliwe dla człowieka. Narkotyki od zawsze odgrywały dużą rolę w kulturze, a przez ich coraz większą dostępność dla społeczeństwa stają się coraz bardziej popularne wśród ludzi bez względu na wykształcenie, wiek, pochodzenie społeczne, wyznanie czy wykonywany zawód.
PL
Aktualnie stosowane terapie lecznicze w wielu przypadkach nie są skuteczne. Z tego względu poszukuje się nowych związków aktywnych, czynnych biologicznie, które mogłyby w przyszłości zostać wprowadzone na rynek jako leki. Związki te często pozyskuje się z roślin lub syntetyzuje de novo. Zanim jednak nowy związek zostanie wprowadzony jako środek leczniczy, jego aktywność musi zostać szczegółowo przebadana. Molekularny mechanizm działania jest niezwykle istotny dla planowania terapii oraz zapobiegania ewentualnym skutkom ubocznym, jakie mogą pojawić się w trakcie leczenia. Bardzo ważnym aspektem jest określenie, czy badany związek jest genotoksyczny. Pośredni lub bezpośredni wpływ związków na materiał genetyczny powinien zostać dobrze poznany.
EN
Currently used therapies in many cases are not effective. For this reason, new biologically active compounds that could be marketed in the future as drugs are being sought. These compounds are often extracted from plants or synthesized de novo. However, before a new compound is introduced as a therapeutic agent, its activity must be carefully investigated. The molecular mechanism of action is extremely important for therapy planning and preventing possible side effects that may occur during treatment. It is very important to determine whether the tested compound is genotoxic. The direct or indirect influence of compounds on the genetic material should be well understood.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.