Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  swobodny spadek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Dynamiczny profil ładunku jednostkowego
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania powierzchni B-spline trzeciego stopnia w aproksymacji wyników badań doświadczalnych udaru ładunków jednostkowych. Przyspieszenia powstające podczas prób swobodnego spadku ładunku z wysokości na nieodkształcalne podłoże rejestrowano trójosiowym czujnikiem przyspieszeń zamontowanym we wnętrzu badanych obiektów. Aproksymację zrealizowano za pomocą optymalizacji numerycznej wykorzystując metodę gradientową SQP. Zmiennymi decyzyjnymi w zadaniu optymalizacji są punkty kontrolne siatki, które na etapie początkowym obliczeń rozpinają powierzchnię kuli. Przestrzenna wizualizacja danych za pomocą powierzchni B-spline usprawnia interpretację oraz analizę wyników rejestrowanych podczas badań doświadczalnych. Pozwala ona na precyzyjne określenie miejsc w ładunku, które wymagają wprowadzenia zmian konstrukcyjnych poprawiających właściwości ochronne opakowań.
EN
In the paper the proposition of application of B-spline surfaces of third degree in approximation of experimental results of unit load drop tests is presented. Accelerations occurring during research of free fall of unit load from a height on a undeformable ground have been recorded by triaxial acceleration sensor mounted inside the tested objects. An approximation was carried out using numerical optimization using SQP gradient method. As a decision variables of optimization task were assumed the control points of grid, which at the beginning of calculation take a form of the sphere surface. Spatial visualization of the data using B-spline surface improves the interpretation and analysis of the results recorded during experimental testing. It allows for precise places determination in the loads that require constructional changes to improve the protective properties of packaging.
2
Content available Free fall life boat hazard measures
EN
Between 1985 and 1992, at the NUTEC training facility in Bergen training launches at heights of both 28 meters and 12.5 meters took place. During this period sixteen injuries to personnel were sustained. It is not recorded if all the injuries were associated with a particular launch height and it is assumed that the injuries followed launches from both heights. It is noted that a higher number of injuries occur during on-board ship drills than during shore-based training. The Swedish submission concludes that, 'During the launch of the free-fall lifeboat, there is a potential for the occupants to be injured'. As a result of these accidents interesting topic for further research and development has become evident: evaluation of performance of a free fall lifeboat in a wind and wave environments. In the paper the stochastic model of wave influence on the free fall lifeboat trajectory is presented.
PL
Przedstawiony w artykule system przeznaczony jest do automatycznej inspekcji optycznej swobodnie spadających detali. Został zaprojektowany do inspekcji plastikowych nosków do oprawek okularów. Zastosowane w opisywanym rozwiązaniu techniki akwizycji oraz przetwarzania i analizy obrazów umożliwiają osiągnięcie dużej wydajności inspekcji. Dodatkową właściwością systemu jest możliwość pełnej archiwizacji wyników inspekcji w celu późniejszej analizy statystycznej.
EN
The system described in the paper provides automated optical inspection of free-falling products. It was designed to inspect plastic nose pads for eyeglasses. The solutions relating to the integrated image acquisition and the processing and analysis techniques allow achieving high inspection efficiency. The system assures also the possibility of full archiving of the inspection results for further reference, processing or statistical analysis.
EN
The system described in this paper provides automated optical inspection of free-falling products. It was designed to inspect plastic nose pads for eyeglasses. The solutions relating to the integrated image acquisition and the processing and analysis techniques allow achieving high inspection efficiency. The system also assures the possibility of full archiving of the inspection results for further reference, processing or statistical analysis.
PL
Opisany w artykule system automatycznej inspekcji optycznej przeznaczony jest do inspekcji jakości swobodnie spadających detali. Zrealizowano aplikację, w której inspekcji podlegają plastikowe noski do okularów. Zastosowane rozwiązania w zakresie akwizycji obrazów oraz technik przetwarzania i analizy umożliwiły uzyskanie dużej wydajności inspekcji. Opracowany system zapewnia również możliwość pełnego archiwizowania wyników inspekcji w celu późniejszego porównywania, przetwarzania czy analizy statystycznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.