Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ISM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaprezentowano podstawowe właściwości projektowanego koncentratora danych elektroenergetycznych KODEŚ oraz stanowisko badawcze do automatycznych pomiarów jakości transmisji w sieci LTE (Long Term Evolution), opracowane na potrzeby projektu badawczego. Głównym elementem stanowiska jest autorskie oprogramowanie, które umożliwia konfigurowanie urządzeń pomiarowych oraz definiowanie scenariuszy pomiarowych. Dopełnieniem tego jest dodatkowe oprogramowanie zastosowane do graficznej prezentacji otrzymanych wyników badań pomiarowych. W artykule opisano również stanowisko, wykorzystujące technikę radia programowalnego i otwarte oprogramowanie, emulujące funkcje stacji bazowej oraz terminala ruchomego sieci LTE.
EN
In this paper, authors present basic properties of the designed power data concentrator KODEŚ as well as the research stand for automatic measurements of transmission quality in the LTE cellular network. The stand has been created for the research project. The major part of the stand is the proprietary software that allows the user to configure measuring devices and define measurement scenarios. Additional software for a graphic presentation of obtained measurements results was created. Authors also present the stand that utilizes the software-defined radio and the open-source software which emulates both a base station and a mobile terminal of the LTE network.
2
Content available remote Patch antenna based on spiral split rings for bone implants
EN
In this paper, a patch antenna based on spiral split rings is proposed for bone implants in the 401-406 MHz Medical Device Radiocommunications Service (MedRadio) and 433-434 MHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) bands. The antenna is small of only 7 mm in radius and 3 mm in thickness. It has obtained maximum gains of -36.8 and -35.6 dBi at 403 and 433 MHz, respectively in a simplified multilayer leg model. The antenna has a robust performance that is verified in simplified leg models of an adult and a child. It can communicate over a distance of longer than 12 m in an indoor environment. The antenna proposed in this paper is probably the smallest reported bone implantable antenna that works for the 401-406 MedRadio and 433-434 MHz ISM bands. The effect of the structure parameters on the antenna performance is investigated which provides guidelines for other designs inspired by such a structure.
PL
W artykule zaprezentowano projekt anteny bazującej na spralnych pierścieniach. Antenę zaprojektowaniu do umieszczenia w implantach kości i możliwości zastosowania w zakresie 401-406 MHz (zakres do zastosowań medycznych) lub 433-434 MHz. Średnica anteny nie przekracza 7 mm a grubość 3 mm.
EN
Lean practices are implemented in manufacturing enterprises to find hidden waste and attain continuous improvement. Various enterprises have experienced benefits owing to the Lean implementation. Following the use of appropriate lean instruments and techniques, there are many factors that affect successful lean implementation process. Researchers have identified a large number of these success factors to implementation of Lean. Understanding these enablers and the interactions between them can be crucial to the success of lean implementation. Interpretive Structural Modeling (ISM) is one of the established methodologies to bring forward the interrelationships among parameters of an issue or a problem. The purpose of this paper is to create the hierarchy of the various success factors to Lean Implementation according to their importance using the approach of ISM to facilitate Small and Medium enterprises (SMEs) across India.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania zastosowane w systemie LTE, które umożliwiają poszerzenie zasobów radiowych o częstotliwości pozyskane z pasm nielicencjonowanych. Opisano typowe techniki mające zapewnić systemom LTE i WiFi jednoczesny i sprawiedliwy dostęp do kanału radiowego w nielicencjonowanym paśmie. Przedstawiono wyniki badań wydajności stacji bazowej LTE-U oraz rezultaty testów wybranych metod, umożliwiających współistnienie systemu LTE z sieciami WiFi.
EN
The paper presents solutions applied to the LTE system, which allow expanding radio resources being used on the frequencies of unlicensed spectrum. It describes common techniques to ensure simultaneous and fair access to the radio channel in the unlicensed band for LTE and WiFi systems. The paper includes the results of performance tests for LTE-U and the verification of mechanisms enabling coexistence of LTE-U with WiFi networks.
PL
Przedstawiono badania i analizę kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-hody w sieciach BAN. Pomiary przeprowadzono w środowisku promu pasażerskiego z wykorzystaniem mobilnego stanowiska pomiarowego. Opracowano metodę pomiaru tłumienia propagacyjnego z wykorzystaniem radiowych pomiarów odległości, które umożliwiają, zautomatyzowanie procesu pomiarowego i uniezależnienie go od zmiennej prędkości poruszającej się osoby.
EN
In the article research and analysis of the 868 MHz radio channel to off-body communication in WBAN is presented. Measurements were carried out in an ferry passenger environment using the described mobile measurement devices. A method of the path loss measurements using radio distance measurements were developed. It has allowed to automate the process of measurements and made it independent on variable speed of moving person.
PL
Artykuł przedstawia bezprzewodowy system pomiarowy, złożony z kart akwizycji danych o wejściu napięciowym, opracowany na potrzeby pracy magisterskiej. Zadaniem systemu jest akwizycja, archiwizacja, monitorowanie oraz przesyłanie danych pomiarowych z urządzenia Slave do Master. Urządzenia akwizycyjne zostały wykonane jako urządzenia typu SMART SENSOR. Opracowany system pomiarowy został zastosowany do akwizycji danych w systemie odzyskiwania energii z otwieranych i zamykanych drzwi.
EN
This paper presents wireless measurement system, consist of a data acquisition cards with voltage inputs, developed as the MSc thesis. The purpose of the system is acquisition, archiving, monitoring and transfer measurement data from the slave device to the master device (Fig. 1). Acquisition cards has been made as a SMART SENSOR device (Fig. 2). Data acquisition card is a slave module in the measurement system. It allows to acquire the measurement data with maximum 8 inputs with adjustable delay time between the measurements. The data can be saved to a SD card, and sent by radio in the ISM band (Fig. 3). DAQ card configuration is done by a terminal application located on PC (Fig. 4). The network gateway consists of a manager, a user interface module (Fig. 5), the power module and converter UART / USB. Developed measurement system has been used as the data acquisition system in recover energy from opening and closing door circuit. The short measurement series were done for acquiring voltage (Fig. 6) and current (Fig. 7) when movement of the door was forced. Long acquisition series were done as well (Fig. 8). The long series took four days during typical office use. The measurement system can be used for monitoring various types of physical quantities by means of appropriate sensors and output voltage. Applied Gateway may be part of the monitoring and control of data acquisition DAQ cards used in the measurements.
PL
Artykuł przedstawia technologie bezprzewodowej komunikacji cyfrowej w nielicencjonowanych pasmach ISM oraz U‑NII bazujące na rodzinie standardów IEEE 802.11, rozpowszechnione pod handlową nazwą Wi-Fi. Obecnie są one praktycznie jedynym standardem używanym przy tworzeniu lokalnych bezprzewodowych sieci komputerowych (WLAN), a wraz z wdrażaniem systemów IoT (Internet of Things) odgrywają też coraz większą rolę w komunikacji typu M2M zapewniając bezprzewodową wymianę danych z inteligentnymi modułami czujników i sterowników.
EN
The paper describes the principles of operation of wireless data transmission technologies based on the Wi-Fi (IEEE 802.11) specifications and operating using unlicensed ISM and U-NII frequency bands. Wi-Fi technology, originally designed for computer network applications, due to development of chipsets with very low energy consumption is now also considered as a potential technology for wireless connections of intelligent sensors and controllers in M2M and Internet of Things applications.
8
Content available remote Wireless Measurement Modules for Multichannel Drivers Monitoring System
EN
A radio communication system designed to operate in multichannel drivers monitoring system is presented in the article. The presented solution provides communication in the 2.4 GHz ISM band, at speeds of up to 300 kbps in full duplex mode. System throughput is shared dynamically between the wireless measurement modules. Delays in data transmitted in packets of up to 31B do not exceed 3ms.
PL
W artykule przedstawiono system komunikacji radiowej zaprojektowany do pracy w wielokanałowym systemie monitorowania kierowców. Zaprezentowane rozwiązanie zapewnia komunikację w paśmie ISM 2,4 GHz, z szybkością do 300kb/s, w trybie full duplex. Przepływność systemu dzielona jest dynamicznie pomiędzy bezprzewodowe moduły pomiarowe. Opóźnienia danych transmitowanych w pakietach o długości do 31 B nie przekraczają 3 ms.
PL
Tematem artykułu jest wirtualny analizator widma działający w paśmie ISM 2,4 GHz. Do jego budowy wykorzystany został mikrokontroler podłączany do portu USB. Omówiono realizację programową oraz próbę stworzenia analizatora widma zbudowanego na bezprzewodowej karcie sieciowej. Wyniki pomiarów uzyskanych na analizatorze wirtualnym porównane zostały z otrzymanymi na profesjonalnym analizatorze widma.
EN
The subject of the paper is the 2.4 GHz ISM band virtual spectrum analyzer based on an USB microcontroller. Software of the analyzer was described. The attempt of creating a virtual spectrum analyzer based on a standard wireless network card was also described. Virtual analyzer's measurements were compared to professional spectrum analyzer's measurements.
EN
Due to high corrosion resistance and low density titanium alum in ides show a great potential as material for structural applications in the aerospace and automotive industry. However the high actual production costs for semi-finished products slow down a break through to mass production of TiAl. Current research projects at IME, Aachen funded by AIF "Otto von Guericke" and BMBF aim on cost reduced production methods of TiAl and on the minimisation of downgrading TiAl scrap. This article presents firstly the state of the art of TiAl production by vacuum arc (re)melting (V AR) or induction skull melting (ISM). A comparison of new process routes under special consideration of recycling issues will follow. Innovative processing and equipment concepts are shown by intelligent combination of well known vacuum melting and remelting processes such as vacuum induction melting, specialized using ceramic lining and deoxidisation with e.g. electro slag remelting (ESR). For each process step and accordingly equipment the metallurgical opportunities are pointed out and the way to make use of them within the process route is described. Requirements on input material and final metal quality addicted to the processing route and refining techniques with their adjustment in respect to TiAl are mentioned. Selected results of laboratory and pilot scale experiments done at IME in Aachen and equipment needs therefore are shown.
EN
Due to high corrosion resistance and low density titanium aluminides show a great potential as material for structural applications in the aerospace and automotive industry. However the high actual production costs for semi-finished products slow down a break through to mass production of TiAl. Current research projects at IME, Aachen funded by AIF "Otto von Guericke" and BMBF aim on cost reduced production methods of TiAl and on the minimisation of downgrading TiAl scrap. This article presents firstly the state of the art of TiAl production by vacuum arc (re)melting (VAR) or induction skull melting (ISM). A comparison of new process routes under special consideration of recycling issues will follow. Innovative processing and equipment concepts are shown by intelligent combination of well known vacuum melting and remelting processes such as vacuum induction melting, specialized using ceramic lining and deoxidisation with e.g. electro slag re-melting (ESR). For each process step and accordingly equipment the metallurgical opportunities are pointed out and the way to make use of them within the process route is described. Requirements on input material and final metal quality addicted to the processing route and refining techniques with their adjustment in respect to TiAl are mentioned. Selected results of laboratory and pilot scale experiments done at IME in Aachen and equipment needs therefore are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.