Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy teoretycznie uzasadniono wybór badań procesów fizykochemicznych układów mechanicznych metodą elektrochemiczną. Omówiono model układu tribologicznego w postaci układu geometrycznie podobnego. Wykonano, specjalnie uproszczoną, reprezentację układu rzeczywistego w celu przeprowadzenia badań rozkładów pól elektrycznych na powierzchni elementu obciążanego. Badano obszar oddziaływania potencjału elektrycznego, podawanego na elementy modelowe: tarczę i trzpień, zanurzone w środowisku przewodzącym ładunki elektryczne i zawierającym jony cynku. Ustalono, że strefa oddziaływania elektrycznego nie pokrywa się z obszarem obciążeń siłami mechanicznymi z tarciem. Średnica obszaru osadzonego na tarczy cynku, w wyniku polaryzacji trzpienia, jest znacznie większa od średnicy styku tych dwóch elementów. Do badań obciążeń mechanicznych i fizykochemicznych materiałów węzła tarcia zaproponowano układ dwóch pierścieni współpracujących bocznymi powierzchniami. W takim układzie obszar powierzchni obciążonej mechanicznie z tarciem pokrywa się z obszarem ich wzajemnego oddziaływania elektrycznego.
EN
In this work, the choice of the research on the processes of physicochemical mechanical arrangements is justified theoretically with electrochemical method. A model of the tribological system is discussed in the character of geometrically similar arrangement. The representation of the real simplified arrangement was made in order to conduct the research on the disintegration of electric tails on the surface of the burdened element. An area of the influence of the electric potential given on model elements is studied, which includes shields and the tang, plunged in the environment conducting electric charges and containing of zinc ions. It was established that the zone of the electric influence does not agree with the area of the burdens of mechanical powers with the friction. As a result of the polarisation of the tang, the diameter of the zinc set on the shield is much greater than the diameter of these two elements joined together. A set of two rings cooperating with side areas is suggested for the research of the burden of mechanical and physicochemical materials of the knot of the friction. In such an arrangement, the area that is mechanically burdened with friction agrees with the area of their mutual electric reaction.
PL
Praca przedstawia zastosowanie zespołu sieci neuronowych w prognozowaniu zapotrzebowania 24-godzinnego na energię elektryczną w systemie elektroenergetycznym. Autorzy proponują zastosowanie wielu predyktorów neuronowych działających równolegle na tych samych danych wejściowych. Prognozy poszczególnych sieci są integrowane w jedną prognozę szeregu 24 wartości odpowiadających 24 godzinom doby z wyprzedzeniem jednodniowym. Zaproponowano i przebadano dwa różne warianty metod integracji porównując wyniki z prognozami wykonanymi przy zastosowaniu pojedynczego predyktora.
EN
The paper presents the ensemble of neural network predictors to forecast the 24-hour load pattern for the next day in the power system. Four different structures of neural networks have been applied. They include MLP, SVM, Elman and Kohonen networks. The values of power consumption of 24 hours of the day, predicted by using individual predictors are combined together using either blind source separation or principal component analysis combined with neural integrator. The developed system of prediction was tested on the real data of the Polish Power System.
3
Content available remote ICA method and RBF neural network for prediction improvement
EN
In this paper we present a novel method for integration the prediction results by finding common latent components via independent component analysis. The latent components can have constructive or destructive influence on particular prediction results. After the elimination of the deconstructive signals we rebuilt the improved predictions using RBF neural networks. We check the method validity on the electricity load prediction task.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę pozwalającą na łączenie wyników predykcji poprzez poszukiwanie ukrytych wspólnych składowych przy zastosowaniu procedury analizy składowych niezależnych. Składowe ukryte mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na wyniki predykcji. Po wyeliminowaniu składowych niekorzystnych poprawiono model wykorzystując sztuczną sieć neuronową z radialną funkcją bazową. Poprawność metody sprawdzono na przykładzie predykcji poboru mocy.
EN
The paper presents a new methodology for alignment of the charts of thermal and electric loads for an integrated system of low power co-generation with restictions on the partial transfer of the electric power in the network using thermal accumulation based on economic optimization of daily usage charts. The optimum volume of the thermal accumulator is definied based on statistical analysis of the charts for electric power usage.
EN
Estimation kriging techniques were used to analyse data on electrical loads measured at the nodes of 220 and 400 kV transmission network and a 110 kV closed network over the whole area of Poland. The data were for a selected moment in time, i.e. 11 a.m. in the summer season (a Wednesday in July) in 2001. A sample population of N=103 and a much larger sample population of N=1029 were analysed for respectively the 220 and 400 kV transmission network and the 110 kV network. Original databases containing information on: the numbers of successive measurements, the values of coordinates X and Y (specifying the locations where the power measurements were performed) and the investigated parameter - electrical power). First semivariogram function ?(h) was used to analyse the degree and character of electric load variation. Then different kriging estimators, such as ordinary kriging and lognormal kriging, were used to represent the superficial variation in estimated electrical load averages Z over the whole territory of Poland. Isotropic semivariograms, computed for the given moment in time, are best approximated by spherical, exponential and cubic models. Empirical semivariograms based on the power data are characterized by a large share of random component UL (the C0 nugget effect) in the overall load variability, regardless of the power network variant. Then the whole territory of Poland was covered with a grid of 10 km x 10 km elementary blocks in order to estimate electrical power averages Z. For 5776 elementary block centres different geostatistical parameters, including coordinates X and Y (estimated averages Z and standard deviations estimation ? k in their number), were computed. Also the effectiveness and quality of the estimation of the poweraverages Z were examined. Besides the basic geostatistical parameters Z and ? k, also other major parameters, including the sum of positive weights wi assigned to power measurements in kriging, correlation r between the original Z values and estimated averages Z and covariance C of original Z values and estimated averages Z were computed. As a result, new, very comprehensive databases were obtained. They were used to compute raster maps, isoline maps and spatial block diagrams. The spatial visualization of the obtained pictures of power variation for the area of Poland reveals subareas of highly reliable estimation of averages Z and subareas for which the kriged estimates (averages Z) are rather unreliable.
PL
W artykule przedstawiono metodologię analizy oraz modelowania powierzchniowej zmienności mocy elektrycznych z wykorzystaniem funkcji wariogramu uśrednionego (izotropowego), wariogramu kierunkowego oraz krigingowej techniki estymacyjnej. Do opracowania powierzchniowego obrazu zmian mocy zastosowano kriging prosty (blokowy) z wykorzystaniem średniej lokalnej. Danymi wejściowymi do obliczeń były moce w węzłach sieci 220 kV i 400 kV, dotyczące pięciu charakterystycznych momentów czasowych 2001 roku, mianowicie godziny 3 i 11 dla okresu letniego oraz godziny 3. 11, 17 dla okresu zimowego.
EN
Superficial and temporal modelling of the electric power demand provides information, which is useful for the planning of power system development, creating the marketing strategy, control of the power system and designing of transmission tariff structure etc. The research methodology based on the geostatistical methods was applied for the spatial modelling of electric power to obtain superficial maps of the load variation. Using the variogram function and the simple (block) kriging technique (with local mean) the average values of the power were estimated. Initial data for a geostatistical analysis were the values of the power at the high voltage nodes of 220 kV and 400 kV in the characteristic moments of summer and winter seasons in 2001.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.