Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model gęstości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Density of the Copper-Rich Cu-Pb-Fe Alloys
EN
Density of the copper-rich corner of the ternary Cu-Pb-Fe alloys was determined with the dilatometric method. Investigated alloys had constant copper content equal to 0.9, 0.8 and 0.7 mole fraction, and varied iron concentration up to 0.1 mole fraction. A model predicting the density of ternary solution from knowledge of density of pure component and the excess of molar volume for limiting binaries is proposed.
PL
Gęstość stopów Cu-Pb-Fe o dużym stężeniu miedzi określono za pomocą metody dylatometrycznej. Zbadane stopy charakteryzowały się stałym stężeniem miedzi, które było równe 0,9; 0,8 lub 0,7 ułamka molowego oraz zmiennym stężeniem żelaza do 0,1 ułamka molowego. Zaproponowano model pozwalający przewidywać gęstość trójskładnikowych roztworów na podstawie znajomości gęstości czystych składników (tych roztworów) i nadmiarowej objętości molowej dla granicznych roztworów dwuskładnikowych.
EN
The paper presents results of the calculation of adsorption of volatile organic compounds (VOCs) on activated carbons. A simplified local-density model was combined with the Peng-Robinson equation of state and quadratic mixing rules to model adsorption of the most popular VOCs from air. The model was fitted to the adsorption data for pure components of the system over wide pressure range at one temperature. Only one temperature-independent empirical model parameter for each binary system (VOC-activated carbon) was used. The effects of temperature, pressure and adsorbent structure on the adsorption behaviour were studied.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń adsorpcji lotnych związków organicznych na węglach aktywnych. Do obliczeń modelowych adsorpcji najbardziej typowych przedstawicieli tych związków użyto uproszczonego modelu gęstości lokalnych w połączeniu z równaniem stanu Penga-Robinsona i kwadratowymi regułami mieszania. Dla każdej pary składników układu (węglowodór-węgiel aktywny) model wykorzystuje tylko jeden, niezależny od temperatury, parametr pochodzenia empirycznego, który obliczano na podstawie danych eksperymentalnych dla czystych składników w szerokim zakresie ciśnienia i w jednej temperaturze. Zbadano wpływ temperatury, ciśnienia i struktury adsorbentu na przebieg procesu adsorpcji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.