Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drops
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Impact of water mist extinguisher construction on parameters of generated drops
EN
The paper analyses the impact that the construction of water mist extinguishers exerts on the size of generated drops. The test was based on the examination of three extinguishers of two producers, which have been available in the market in recent years. The test was carried out with the use of the IPS Drop Spectrum Analyzer (DSA). The device operates by using the photoelectric method to measure the parameters of the extinguishing stream microstructure. There were two measuring ranges: 0_1 414 μm and 0_2 658 μm. The test results present mean diameters of the generated drops, aggregated curves representative of their share as well as the analysis of the quality of spraying the extinguishing medium. The tests have shown that two out of three tested extinguishers do not generate water mist with standard parameters at a distance of 170 cm. The smallest mean diameters of drops were generated by extinguisher B, whereas the biggest ones by extinguisher C The highest level of spraying among all samples was found for extinguisher B. It’s Sauter diameter mean amounted to 564.03 μm. Further, it was shown what impact the construction of water mist extinguishers exerts on the size of generated drops.
EN
Agricultural nozzles usually produce a different drops size depending on the pressure and the physical condition (work life) of the nozzle besides producing a wide range of the drops spectrum in the spray cloud. In this paper the standard flat fan nozzles were investigated regarding the effect of the working pressure and the nozzle physical condition (new and worn nozzles). The size of drops and the spectrum of drops across the long axis of the spray pattern were examined by using Sympatec GmbH Laser Diffraction. Reducing the working pressure from 3 to 2 and then to 1 caused production of larger drops, also using worn nozzles (especially with lower pressure) changed the drops size which is expected to be produced from the new nozzles. The standard flat fan nozzles produced a wide range of the drops spectrum inside the spray cloud, generally small drops (less than 150 µm) concentrated in the middle of the spray pattern while the big drops (250-350µm) were situated on the edge positions (70 cm from the centerline) of the spray pattern.
PL
Oprócz generowania szerokiego wachlarza spektrum kropki w chmurze cieczy rozpylacze rolnicze zazwyczaj generują krople w różnych rozmiarach w zależności od ciśnienia i warunków fizycznych rozpylacza. Niniejszy artykuł bada standardowe rozpylacze płasko-strumieniowe w odniesieniu do wpływu ciśnienia roboczego i warunków fizycznych rozpylacza (nowe i zużyte rozpylacze). Rozmiar kropli oraz spektrum kropli wzdłuż osi wzdłużnej wzoru cieczy badano za pomocą urządzenia do dyfrakcji laserowej Sympatec GmbH Laser Diffraction. Obniżenie ciśnienia roboczego z 3 na 2, a następnie do 1 bar spowodowało powstanie większych kropli. Ponadto zastosowanie zużytych rozpylaczy (szczególnie przy niższym ciśnieniu) zmieniło rozmiar kropli, które miały powstać w przypadku nowych rozpylaczy. Rozpylacze płasko-strumieniowe wygenerowały szeroki wachlarz spektrum kropli wewnątrz chmury cieczy. Generalnie, małe krople (mniejsze niż 150 μm) koncentrowały się wewnątrz rozpylanego strumienia podczas, gdy duże krople (250-350 μm) znajdowały się na jego bokach (70 cm od linii środkowej).
PL
Stosowanie leków okulistycznych w postaci kropel, które są najpopularniejszą metodą leczenia chorób oczu, jest wysoce nieefektywne. Od dawna trwają prace nad stworzeniem ODDS (Ocular Drug Delivery System – System Podawania Leków Okulistycznych), który zapewni odpowiednie stężenie medykamentu przez określony czas, aby terapia była skuteczna. Jedną z możliwości jest wykorzystanie do tego celu soczewek kontaktowych. Jednakże czyste soczewki nasączone lekiem uwalniają go zaledwie w ciągu kilku godzin. Aby wydłużyć czas uwalniania leku, soczewki należy zmodyfikować. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie do soczewki witaminy E, która ma służyć jako bariera dyfuzyjna. W poniższej pracy zbadano dwa typy soczewek: Biofinity oraz Air Optix Night & Day. Krzywe uwalniania leku dowodzą prawidłowości twierdzenia o tworzeniu bariery dyfuzyjnej przez witaminę E. Soczewki, do których wprowadzona została witamina, uwalniają lek przez zdecydowanie dłuższy czas. Wyliczenie współczynnika dyfuzji dla modelowej cząsteczki (rodaminy 6G) także potwierdza to założenie. Współczynnik dyfuzji spada bardzo mocno, gdy do materiału wprowadzona zostaje witamina E. Dodatkowo pokazano, że oba rodzaje soczewek, dzięki innym właściwościom materiałów, mogą służyć jako systemy podawania leków okulistycznych w różnych sytuacjach.
EN
Using ophthalmic drugs as drops, which is the most common method of treatment of eye diseases, is highly inecient. Many researchers have been working on ODDS (Ocular Drug Delivery System), what should provide appropriate levels of medication for a limited time, so, as a result, the therapy would be finally effective. One possible way is to use contact lenses for this purpose. However, pure lenses soaked in drug release it in just a few hours. To extend drug release, the lens should be modified. One solution is the insert of the vitamin E into the lens, and that is intended as a diffusion barrier. In this study two types of lenses were examined: Biofinity and Air Optix Night & Day. Drug release curves demonstrate the correctness of statements about creating a diffusion barrier by the vitamin E. Lenses, into which the vitamin has been inserted, release the drug much longer. The calculation of diffusion coecient for the model molecules (rhodamine 6G) also confirms this assumption. The diffusion coecient decreases strongly when vitamin E is inserted into the lens material. Additionally, it was shown that both types of lenses, thanks to the different material properties, can be used as ophthalmic drug delivery systems in several cases.
EN
Measuring stands enabling practical implementation of the diffraction method for measuring the drop sizes of the fuel aerosol stream are presented. The construction of the diffractometer is described in which the recording of the light intensity distribution is made by scanning the image plane with a detecting system adjusted to the specificity of the image. A stand for measuring the average drop diameter in aerosols produced by fuel injectors of airplane turbine engines are presented and examples of the examination results are shown.
5
Content available remote Diffraction methods of drop size measurement in polydispersive media
EN
The principles of the diffractive method of drop size determination in the aerosol stream of fuel of significant diversification of drop dimensions are presented. Three variants of data processing obtained from the light intensity distribution I(r) in the image plane are described. A comparison of both properties and applicability of the two variants is made.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.