Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lime-sand brick
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nośność kotew chemicznych w elementach wapienno-piaskowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew chemicznych (wklejanych) osadzonych w drążonych pionowo blokach wapienno-piaskowych. Badania wykonano dla przypadków montażu kotew w różnych fragmentach bloków: w części pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu pionowego. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia między żywicą a materiałem bloku. Główny nacisk położono na określenie wpływu lokalizacji montażu na nośność kotew.
EN
The article shows the results of measurements of the performance of bonded anchors (adhesive anchors) set in vertically drilled lime and sand blocks. Testing covered the cases of anchors mounted in various sections of these blocks, namely in the solid wall part, in the symmetry axis, and at the edge of the vertical opening. The effects of anchor setting locations on the formation of resin to block material joints were investigated. The primary focus was put on determination of the impact of the assembly location on the load-carrying capacity of anchors.
PL
Artykuł omawia występujące w budynkach problemy związane z akustyką i możliwości ich naprawy. Prezentuje także potencjał konstrukcji murowych z elementów silikatowych w zakresię ochrony akustycznej.
EN
The article discusses the problems with sound in buildings and the options of remedying such problems. In addition, the soundproofing potential of silicate brick designs is presented.
3
Content available remote Analiza zużycia płyt formy cegły wapienno-piaskowej
PL
W pracy przedstawiono analizę zużycia płyt formy cegły wapienno-piaskowej. Nierównomierny rozkład ubytków jest efektem sił tarcia w warunkach przemieszczania się mieszanki wapienno-piaskowej i odpowiednio wysokich nacisków na ścianki form. Podczas formowania wyrobu istniał również nierównomierny rozkład sił prasowania oddziałujących na poszczególne jego elementy. Skutkowało to niejednorodnością zagęszczenia. Potwierdziły to badania gęstości i chłonności wody. Płyty form w miejscu największego zagęszczenia wyrobu posiadały największe zużycie. Mapę zużycia płyt sporządzono na podstawie wyników pomiarów uzyskanych za pomocą maszyny współrzędnościowej Mistral. Wyniki pomiarów zużycia płyt i twardości opracowywano z użyciem programu SigmaPlot.
EN
The paper describes an analysis of the usage of plates of the mould used in the lime-sand, brick production process. Uneven distribution of the material loses was caused by the friction forces created during the movements of the lime-sand mixture and high pressures on the mould walls. During the formation of the product, there was also uneven distribution of pressing forces affecting each element. This caused a heterogeneous density that is proven by the density and water absorption examinations. Mould plates were damaged most in the highest density of product areas. A diagram of the usage of plates was created using the results obtained from the Mistral coordinates measuring machine. The results of the usage of plates and hardness examinations were elaborated with SigmaPlot software.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.