Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napowietrzne linie energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The influence of solar radiation on the temperature regimes of power lines implemented with classical and new types of wires is considered. The maximum permissible temperatures limit the capacity of the lines, and the current temperature regime affects the loss of power and energy due to changes in the ohmic resistance. The paper presents the heat balance equations for insulated and non-insulated wires, formulas for calculating the heat transfer coef-ficient and solar radiation intensity, and an expression for the permissible current. Typical values of direct and diffused radiation are compared, provided that the wire is perpendicular to the sunlight. It is shown that solar radiation leads to an increase in the temperature of the wires by 5 and up to 7 degrees Celsius with a weak dependence on the type of wires and current load. The corresponding increase in real-power losses does not exceed 3%. The results obtained with the proposed technique for non-isolated wires show good convergence with previous studies. One of the advantages of the developed method is its versatility, which is manifested in the possibility of its application not only for non-insulated wires, but also for wires with insulation.
PL
Analizowany jest wpływ promieniowania słonecznego na warunki temperaturowe linii energetycznych z klasycznymi i nowymi typami drutów. Maksymalne dopuszczalne temperatury ograniczają możliwości linii, a warunki temperaturowe wpływa na utratę mocy i energii z powodu zmian rezystancji. W pracy przedstawiono równania bilansu cieplnego dla drutów izolowanych i nieizolowanych, wzory do obliczania współczynnika przenikania ciepła i natężenia promieniowania słonecznego oraz wyrażenie na dopuszczalny prąd. Porównywane są typowe wartości promieniowania bezpośredniego i rozproszonego, pod warunkiem, że drut jest prostopadły do światła słonecznego.
PL
Przedstawiono stosowane metody mechanicznego zacisku połączeń linii energetycznych średniego i niskiego napięcia i zaproponowano wytwarzanie takich połączeń metodami wybuchowymi. Uzyskane połączenia tradycyjne i wybuchowe porównano pod względem wytrzymałości na rozrywanie i oporu przepływu prądu. Oceniono także strukturę obu typów połączeń na podstawie analizy mikroskopowych zdjęć przekrojów poprzecznych i podłużnych fragmentów wykonanych złączek. Stwierdzono, że połączenia otrzymane metodą wybuchową posiadają większą wytrzymałość mechaniczną na rozrywanie i wykazują niższą rezystancję podczas przepływu prądu.
EN
The length of the abstract should be not larger than six lines. In this paper, there is presented an application of mechanical compression method of mean- and low-voltage energy line connections. It was proposed a connections of that type production by explosive methods. Obtained connections - by conventional and explosive methods - were compared in terms of the tensile strength and the current flow resistance. The both type of connections structures were evaluated on the ground of microscopic photographs analysis of junction fragments longitudinal- and cross-sections. Connections obtained by the explosive method were characterized by higher tensile strenght and lower resistance during current flow.
PL
W artykule wykazano, że druty ze stopów AlMgSi przeznaczone do napowietrznych linii elektroenergetycznych przechodzą w stan nieaktywności reologicznej w warunkach ujemnego gradientu naprężenia. Powyższy fenomen wykorzystano do analizy stanu mechanicznego przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych. Zdefiniowano naprężeniowy i temperaturowy ekwiwalent reologiczny i wykazano, że w zależności od charakteru przęsła przewód może przebywać cyklicznie w pod- i nadekwiwalentnych stanach Teologicznych w zależności od kierunku zmian jego temperatury.
EN
The article defines stress, temperature and time rheological equivalent of a material as well as stress-temperature spans equivalent. It was proven that according to a relation which occurs between a real value of longitudinal stress in overhead electro energetic lines conductor and stress rheological equivalent of a material, a conductor may find itself in various rheological states. Especially in case of negative stress and temperature gradients a temporary disappearance of materials rheological activity may occur. This fact may be used for steering currents loading capacity of a line.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.