Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekaz informacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dynamiczny rozwój systemów informatycznych nie pozostaje bez wpływu na zachodzące przemiany społeczno–gospodarcze, kształtując możliwości nowoczesnego zarządzania również w sferze rozwoju przestrzennego. Na tym tle prezentowane badanie podjęło próbę odpowiedzi na pytanie jak opisywany postęp cywilizacyjny wpływa na ramy funkcjonowania polityki przestrzennej polskich gmin. Badanie ograniczono do zagadnień związanych ze współczesnym przekazem informacji i jego wpływem na zaangażowanie społeczne w proces planowania przestrzennego oraz na świadomość prawną władz samorządowych w realizowanej samodzielnie polityce przestrzennej. W świetle zgromadzonych wyników zdiagnozowano znaczący rozdźwięk między współczesnym potencjałem informatycznym, a rzeczywistymi działaniami samorządów lokalnych, prowadzący do dezintegracji procesów planistycznych i konfliktów społecznych. W pracy przedstawiono również zarys proponowanych, niezbędnych działań naprawczych.
EN
The dynamic development of information systems affects the ongoing socio-economic changes, shaping the possibilities of modern management also in the sphere of spatial development. Against this background, the presented study attempted to answer the question of how the described civilizational progress affects the framework of the functioning spatial policy of Polish municipalities. The study was confined to matters associated with contemporary information transfer and its effects on public involvement in the process of spatial planning, as well as on the legal awareness of municipal government personnel in their individually applied spatial policy. In light of the collected results, a significant discrepancy was diagnosed between the contemporary IT potential and actual measures taken by municipal governments, leading to the disintegration of planning processes and social conflicts. The work features an outline of proposed necessary reparative measures.
2
Content available Forma, funkcja, finanse
3
Content available remote Podstawy komunikacji interpersonalnej w organizacji
PL
Oprócz zasadniczej rewizji systemu zarządzania zwiększenie wartości i przejrzystości jest najważniejszą gwarancją, że znikną bariery na drodze współpracy międzynarodowej* i komunikacji międzykulturowej.
EN
The most important way to ensure that the international economic institutions are more responsive to the poor, to the environment, to the broader political and social concerns that was emphasized, is to increase openness and transparency in the international and interpersonal communikation.
PL
Racjonalny przekaz informacji dla uczestników ruchu drogowego odgrywa coraz większą rolę w poprawie bezpieczeństwa na drogach. Coraz większą rolę odgrywają w nim tzw. znaki o zmiennej treści. Jednakże do tej pory nie udało się w sposób nie budzący wątpliwości określić skuteczności ich oddziaływania na kierowców. Badania przeprowadzone w Pracowni Psychologii Transportu Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Wykorzystano w nich świetlne tablice informacyjne na autostradzie, które w istocie można uważać za znaki o zmiennej treści. Eksperyment polegał na przekazaniu kierowcom pewnych informacji na tablicach, a następnie rejestracji ich zachowania, które mogło potwierdzić ich odbiór. Wyniki badań potwierdzają, że system ten może pozytywnie oddziaływać na zachowanie się kierowców.
EN
The system of transmission of an information plays serious role in improvement of traffic safety. Now, in bigger part it bases on the Variable Meaning Signs (VMS). But for this time we have no argument, which could be supported , that VMS effectively infuence at the drivers behaviour. The research, realized in Transport Psychology Unit of Jagiellonian University could to explain many problems in that topics. In the experimental study we used the special information table on the paid motorway Krakow - Katowice. Two measurement of speed were be done on the part of motorway. On this way we know how was the speed of vehicules changes before and past showing the information about the "Radar Control." On VMS The results of our experimental study show that the VMS could be effectively influence at the drivers'behaviour
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.