Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości transportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the results of studies on the preparation of cellulosic membranes, from a solution in 1-ethyl-3- methylimidazolium acetate (EMIMAc), using the phase inversion method. Initially, the membranes were obtained by coagulation of the polymer film in water and primary alcohols (methanol, ethanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol), 1-hexanol, 1-octanol) resulting in membranes with significantly differing morphologies. Subsequently, composite membranes were produced, with the support layer being a membrane with the largest pores, and the skin layer a membrane with smaller pores. The resulting membranes were tested for physicochemical and transport properties. The morphology of the membrane surfaces and their cross-sections were investigated by using a scanning electron microscope (SEM). The structure of the membranes, on the other hand, was investigated by FTIR spectroscopy and WAXS structural analysis.
PL
Opisano otrzymywanie polikrystalicznych próbek CoSb₃ typu p i n domieszkowanego Sn i Te. Wykonano badania strukturalne, analizę składu oraz pomiary właściwości termoelektrycznych. Określono optymalne zawartości domieszek w celu uzyskania maksymalnej wartości współczynnika etektywności termoelektrycznej ZT.
EN
Polycrystalline p and n doped CoSb₃ materials with various contents of Sn and Te have been obtained. Structural, phase analysis and thermoelectric properties have been investigated. Optimal contents of impurities for maximum figure of merit ZT have been determined.
3
Content available remote Chaos i fraktale w opisie struktury i morfologii polimerów
PL
Scharakteryzowano zastosowanie nowego typu analizy opartej na koncepcjach chaosu i fraktali do rozwiązywania problemów strukturalno-morfologicznych materiałów polimerowych. Uogólniony wymiar fraktalny, system odwzorowań zwężających (IFS) oraz quasi-izomorfizrn wykorzystano jako narzędzia służące do różnicowania struktur i badania ich samopodobieństwa. Przedstawiono nowy sposób badania związku między strukturą a właściwościami transportowymi polimerów na podstawie pomiaru natężenia prądu jonowego, na przykładzie prądu potasowego płynącego przez membranę z poli(tereftalanu etylenu). Przedyskutowano pojęcia struktury transportowej i struktury topologicznej polimeru. Wykładnik a w fenomenologicznej zależności Marka-Houwinka wiążącej graniczną liczbę lepkościową z ciężarem cząsteczkowym polimerów został zredefiniowany [równanie (8)] i powiązany z charakterem struktury polimeru w roztworze (polimer liniowy lub dendrytyczny).
EN
A new type of analysis based on the concepts of chaos and fractals is applied to solve the structure and morphology problems in polymeric materials. The generalized fractal dimension, iterated function system (IFS) and the quasi-isomorphism are used to differentiate structures and to study their self-similarity. A new approach is presented to study the relationship between the structure and the transport properties of polymers, based on the measurements of ionic current, exemplified by a potassium ion current flowing through a poly(ethylene terephthalate) membrane. The concepts of transport and the topological structures of a polymer are discussed. The exponent a in the phenomenological Mark-Houwink relationship for polymers, eqn. (8), was redefined and related to the structure of the polymer in the solution (linear or dendritic polymer).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.