Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents analysis of the bio-methane production system in the selected Baltic Sea Region counties and possibilities of the distribution of this fuel based on the existing natural gas transfer systems. Each of the countries discussed has had its preliminary provisions developed for an intensification of the biogas utilisation processes, as an energy source, for the transport means. Legal and economic mechanisms have been characterised also, which may stimulate production increase and spur interest of the potential recipients of bio-methane as an engine fuel.
PL
W artykule przedstawiono analizę systemu produkcji biogazu w wybranych krajach basenu Morza Bałtyckiego oraz możliwości dystrybucji tego paliwa, opierając się na istniejących systemach przesyłu gazu ziemnego. Dla każdego z omawianych krajów opracowano wstępne założenia w zakresie intensyfikacji procesów wykorzystywania biogazu jako nośnika energii w środkach transportu. Scharakteryzowano także mechanizmy prawne i ekonomiczne, które mogą stymulować zwiększenie produkcji oraz zainteresowanie potencjalnych odbiorców biometanu jako paliwa silnikowego.
PL
W artykule przedstawiono analizę systemu produkcji biogazu w wybranych krajach basenu Morza Bałtyckiego oraz możliwości dystrybucji tego paliwa, opierając się na istniejących systemach przesyłu gazu ziemnego. Dla każdego z omawianych krajów opracowano wstępne założenia w zakresie intensyfikacji procesów wykorzystywania biogazu jako nośnika energii w środkach transportu. Scharakteryzowano także mechanizmy prawne i ekonomiczne, które mogą stymulować zwiększenie produkcji oraz zainteresowanie potencjalnych odbiorców biometanu jako paliwa silnikowego.
EN
The article presents analysis of the bio-methane production system in the selected Baltic Sea Region counties and possibilities of the distribution of this fuel based on the existing natural gas transfer systems. Each of the countries discussed has had its pre-liminary provisions developed for an intensification of the biogas utilisation processes, as an energy source, for the transport means. Legal and economic mechanisms have been characterised also, which may stimulate production increase and spur interest of the potential recipients of bio-methane as an engine fuel.
3
PL
W artykule przedstawiono potencjalne możliwości wykorzystania istniejących sieci przesyłowych gazu ziemnego do dystrybucji biometanu jako paliwa silnikowego. Przedstawiono także uwarunkowania związane z racjonalną lokalizacją biogazowni rolniczych z uwzględnieniem natężenia ruchu pojazdów oraz istniejącego systemu dystrybucyjnego CNG w stacjach zasilania samochodów. Omówiono także koncepcję automatycznego systemu kontroli jakości biometanu gwarantującą jego bezpieczną dystrybucję sieciami przesyłowymi.
EN
The article presents potential possibilities of utilising existing natural gas transfer networks to distribute bio-methane as an engine fuel. There are also conditions shown, associated with the rational localisation of the agricultural bio-gas plants taking into account vehicles traffic intensity and existing CNG distribution system at the car fuel stations. The concept of automatic bio-methane quality control has also been presented, guaranteeing its safe distribution through the transfer networks.
PL
W pracy przedstawiono metody postępowania z odpadami w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej - Holandii i Szwecji. Przedstawiono systemy gospodarowania odpadami w tych krajach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na stosowane procesy energetycznego przetwarzania odpadów (Waste to Energy - WtE) w istniejących instalacjach.
EN
The paper presents a method of dealing with waste in the highly developed European Union countries - the Netherlands and Sweden. There were presented waste management systems in these countries, paying particular attention to the processes of energy waste treatment (Waste to Energy - WtE) in existing installations.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania odpadów jako surowców energetycznym w Polsce. Przedstawiono aktualny stan go­spodarki odpadami, określono perspektywy wykorzystania energetycznych właściwości odpadów, oraz przedstawiono ideę systemu go­spodarowania odpadami ze szczególnym naciskiem na odzysk energii z odpadów.
EN
The paper presents the possibility of using waste as energy reso­urces in Poland. There were presented the current state of waste management, defined perspective of waste energy use, and presented the idea of waste management system with particular emphasis on energy recovery from waste.
PL
W pracy przedstawiono ocenę DMF jako perspektywicznego biopaliwa drugiej generacji. Omówiono jego właściwości chemiczne oraz możliwości surowcowe do jego wytwarzania. Przedstawiono również technologię wytwarzania DMF wraz z oceną możliwości zastosowania DMF we współczesnych silnikach spalinowych.
EN
The paper presents DMF estimation as a perspective second generation biofuel. There was disscused chemical properties and raw material possibilities. There was also presented a DMF production technology and its estimation of application possibilities in modern combustion engine.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.