Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farba silikonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesne wyprawy tynkarskie w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono rodzaje i właściwości tradycyjnych i nowoczesnych tynków cienkowarstwowych. Podano wymagania i dokumenty dotyczące tego typu rozwiązań. Przedstawiono także perspektywy rozwoju tych produktów na rynku materiałów budowlanych.
EN
The article discusses the types and properties of conventional and advanced thin-coat plasters. The requirements and documents applicable to such solutions are identified. Also, development perspectives are shown for these products in the construction materials market.
2
Content available remote Formułowanie receptur farb i tynków silikonowych
PL
Posiadając wiedzę na temat receptur i podejścia do zagadnienia opracowywania formulacji tynków silikonowych, przedstawiono sposoby ustalania składu farb i tynków na bazie emulsji silikonowych odpowiedniej jakości. Omówiono zasady formułowania receptur tynków silikonowych oraz wyniki badań porównawczych tynków przygotowanych z receptur ustalanych różnymi sposobami w oparciu o różne surowce.
EN
With knowledge of recipes and approaches to develop a formulation of silicone plaster, methods for determining the composition of the paint and plaster based on appropriate quality silicone emulsions. The principle formulated silicone plaster recipes and presents the results of comparative studies of plaster prepared from recipes determined in different ways based on different raw materials.
4
Content available remote Właściwości farb i tynków cienkowarstwowych a teorie na ich temat
PL
W artykule omówiono wybrane właściwości mylnie przypisywane farbom i tynkom cienkowarstwowym jako ich cechy wyróżniające lub główne mankamenty. Opisano zmiany niektórych właściwości użytkowych tych wyrobów spowodowane rozwojem technologicznym, który nastąpił w ostatnich latach.
EN
The article discusses selected properties wrongfully attributed to paints and thin-coat plasterworks as their main drawbacks. Changes of some of the functional properties of these products caused by technological development in recent years are described.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na grzyby pleśniowe zewnętrznych powłok z farb według normy BS 3900-G6 przywołanej w Decyzji Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r., ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom do wymalowań zewnętrznych. Wyniki te porównano z oceną skuteczności działania biocydów w powłokach uzyskaną w badaniach przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 15457.
EN
The results of the resistance for mould fungus of elevation paint covers according to BS 3900-G6 standard were presented in the article. The standard was citing in the Decision of the Comission of 13 August 2008, establishing the ecological criteria for granting the European Community ecological marking for paints and external varnishes. The results were compared with the estimation of biocides activity effectiveness in coatings. This estimation was obtained in the tests carried out according to PN EN 15457 standard.
7
Content available remote Zastosowanie farb w odnawianiu zabytkowych elewacji
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.