Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  karty płatnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano scenariusz ataku na bezdotykową kartę płatniczą EMV. Pozwala on napastnikowi stworzyć funkcjonalny klon karty, który może być wykorzystany do przeprowadzenia transakcji bankowej. Klon karty działa na urządzeniach typu smartphone lub tablet z systemem operacyjnym Android oraz modułem NFC. Taka kopia karty może być użyta w operacjach płatniczych typu off-line oraz w trybie Mag-Stripe podczas realizacji bezdotykowych zapłat.
EN
In the article a scenario of the attack was expressed on contactless EMV payment card. It lets the assailant create the functional clone of the card which can be used for conducting a banking transaction. The clone of the card is acting on devices of the type smartphone or tablet with operating systems Android and with NFC module. Such a copy of the card can be used in payment operations of the offline type and under the procedure Mag-Stripe during the realization of contactless payments.
PL
W artykule przedstawiono cel utworzenia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro, a także oczekiwane rezultaty jego funkcjonowania, do których należy zaliczyć, m.in., ograniczenie płatności gotówkowych na terenie Unii Europejskiej. Omówiono karty płatnicze jako jeden z trzech instrumentów płatniczych Jednolitego Obszaru Płatności. Podkreślono rolę, jaką w ograniczaniu płatności gotówkowych mogą odegrać karty przedpłacone i karty bezstykowe.
EN
This paper explains either the aim of The Simple Euro Payments Area (SEPA) establishing or expected results of its performance in which we can include limitation of cash payments. The influence of credit cards in limitation of cash payments was emphasized.
PL
W niniejszej pracy weryfikowana jest hipoteza o zależności między wartością transakcji kartami płatniczymi a spożyciem indywidualnym oraz nakładami na środki trwałe. Dla sprawdzenia tych relacji zbudowane zostały modele ekonometryczne oparte na kwartalnych szeregach czasowych. Stosunkowo niewielki zakres danych, obejmujący 28 kwartałów, usprawiedliwiony jest krótką historią kart płatniczych w Polsce, o czym jest mowa we wprowadzeniu do artykułu. Potwierdzenie istnienia dodatniej długookresowej zależności między wartością transakcji kartami płatniczymi a spożyciem indywidualnym oraz krótkookresowej dla nakładów na środki trwałe pozwala stwierdzić istnienie dodatniej korelacji między wolumenem transakcji kartami płatniczymi a produktem krajowym brutto.
EN
The hypothesis of the dependence between value of the transactions with debit cards and individual consumption and the amount of fixed assets was verified. In order to check these relations, econometric models based on quarterly time series were built. Relatively small data range, including 28 quarters is due.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.