Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IT education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Currently, digital skills have become an important factor for the development and active participation in today's information society. The article describes innovative IT methods and tools used in the education process. New technologies and new methods of conducting classes form the basis of today's education. Traditional methods have been replaced by digital tools that are perfect at the stage of educating school students in IT profiles, preparing them for vocational exams. The article compares the results of school students from vocational exams at the Technical College of Lublin with the results from the entire Lubelskie Voivodeship.
PL
Aktualnie cyfrowe umiejętności stały się istotnym czynnikiem rozwoju i aktywnego uczestnictwa w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym. W artykule opisano innowacyjne metody oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie kształcenia. Nowe technologie oraz nowe metody prowadzenia zajęć lekcyjnych stanowią podstawę dzisiejszej edukacji. Tradycyjne metody zostały zastąpione cyfrowymi narzędziami, które doskonale sprawdzają się na etapie kształcenia młodzieży szkolnej w szkołach o profilu informatycznym, przygotowujących młodzież do egzaminów zawodowych. W artykule porównano wyniki egzaminów zawodowych uczniów Technikum Informatycznego w Lublinie z wynikami uczniów z całego województwa lubelskiego.
2
Content available Networked Virtual School : beyond OER and MOOC
EN
In the article there are presented genesis, basic assumptions and pedagogical results of IT School Program based on personalized IT virtual learning system (PITLS) designed and implemented for secondary school students and teachers in Poland, run from November 2012 by Warsaw School of Computer Science. Author explains the aims of the Program, its theoretical key layouts such as usefulness, partnership, networked learning environment, diversified and high professional level of materials, interactivity mechanisms, personalization mechanisms, built-in incentive mechanisms, and automation of selected elements of the educational process and system data analysis. Some examples of the virtual educational tools and techniques used within the Program are presented. Great emphasis is put to explain the pedagogical and statistical results of the Program based on author’s own research surveys done within three years of Program duration on population of teachers and students taking part in IT School Program and on the basis of big data analysis results generated by PITLS. Computer assisted web interview (CAWI) research method was used as the main source of getting research material to be analyzed. Finally the main future directions of IT School Program development are shortly discussed. In conclusions author will among others try to answer the question what is the reason of the phenomena that almost 70 000 students from over 500 secondary schools registered in the Program within 2,5 years since its starting and have performed altogether almost 400 000 online courses and how it corresponds to achieving pedagogical aims of the Program. The openness of the program places it within Open Educational Recourses ideas, massive number of participants involved and number of courses performed resembles MOOCs. But the Program has a unique networked virtual organization (NVO) structure, thus it is rather Networked Virtual School (NVS), which has characteristics going beyond what is described today as OER or MOOC. Although no formal comparison study is made, one of the aims of the paper is to prove that NVS is much more effective in achieving expected pedagogical results then OERs and MOOCs.
EN
Warsaw School of Computer Science has launched a multi-annual MOOC project “IT School” to prepare and open on-line a number of popular courses and other materials in the area of “basics of computer knowledge” for students of secondary level. The main objective of the project “IT School” is to popularize basic knowledge of computer technology, to encourage young people to study in the field of Information Technology and thus facilitate the study of the core courses. In the framework of Project twelve online courses was prepared and opened with particular care in preparing self-assessment tests, allowing students to check the level of understanding of the learning material after each course (http://www.it-szkola.edu.pl). The final test assesses student knowledge and its completion allows to receive a certificate. The education technology used for preparing the lectures is explained in this paper in details.
PL
Artykuł jest poświęcony wybranym problemom edukacji informatycznej w dziedzinie baz danych. Dwoma podstawowymi zagadnieniami, które należy uwzględnić w procesie edukacyjnym są: projektowanie baz danych oraz korzystanie z informacji w nich zawartych. Istotną sprawą jest wybór odpowiedniej formy kształcenia. Należy również wziąć pod uwagę cel edukacji, poziom wiedzy informatycznej posiadanej przez słuchaczy oraz ich osobiste predyspozycje.
EN
The article has been dedicated to the chosen problems of IT education in the database field. Two base issues that should be considered in the educational process are: database design and using the data con­tained within them. The choice of an appropriate education form is a vital issue. The educational goal of the listeners, their level of IT knowledge and personal predispositions should also all be considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.