Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dielectric properties of composites in the CaO-CuO-TiO2 system
EN
Since ultra-high dielectric constants (> 104) with weak temperature and frequency dependence were observed in non-ferroelectric materials such as CaCu3Ti4O12 and CuO, it is very meaningful to study the dielectric properties not only of CaCu3Ti4O12 and CuO, but also of other members in the CaO-CuO-TiO2 system in order to find other compositions with similar characteristics, to discover the underlying mechanisms and to search for new composites with even better dielectric properties. The dielectric properties of the composites in ternary systems CuO-CaCu3Ti4O12-CaTiO3 and CaCu3Ti4O12-CaTiO3-TiO2 have been tentatively investigated in the present study. The frequency and temperature dependences of permittivity and impedance in the range of 102-5 x 106 Hz and 25-130°C were investigated in the representative high permittivity (> 104) composite with molar fraction of Cu/Ti/Ca of 85/10/5 in the ternary CuO-CaCu3Ti4O12-CaTiO3 system. Strong hints suggest an important effect of grain boundary contributions on dielectric properties. Preliminary results demonstrated that a multiphase microstructure consisting of larger grains with predominant phase surrounded by smaller grains with secondary phases played an important role for enhancing the dielectric response due to possible barrier layer effects caused by the grain boundary of the composites.
PL
Od kiedy zaobserwowano ultra wysokie stałe dielektryczne (> 104), przy słabej zależności od temperatury i częstotliwości, w nieferroelektrycznych materiałach takich jak CaCu3Ti4O12 i CuO, zasadnym stało się badanie właściwości dielektrycznych nie tylko CaCu3Ti4O12 i CuO, ale także innych członków układu CaO-CuO-TiO2 po to, aby znaleźć inne składy o podobnej charakterystyce, aby odkryć podstawowe mechanizmy, i aby poszukiwać nowe kompozyty o nawet lepszych właściwościach dielektrycznych. W prezentowanej pracy zbadano wstępnie właściwości dielektryczne kompozytów w układach potrójnych CuO-CaCu3Ti4O12-CaTiO3 i CaCu3Ti4O12-CaTiO3-TiO2. Częstotliwościowe i temperaturowe zależności przenikalności dielektrycznej i impedancji w zakresie 102-5 x 106 Hz and 25-130°C zbadano w przypadku reprezentatywnego kompozytu o wysokiej przenikalności (> 104) o udziale molowym Cu/Ti/Ca wynoszącym 85/10/5 w układzie trójskładnikowym CuO-CaCu3Ti4O12-CaTiO3. Mocne przesłanki sugerują ważny wpływ przyczynków związanych z granicami międzyziarnowymi na właściwości dielektryczne. Wstępne wyniki pokazały, że wielofazowa mikrostrukura składająca się z większych ziaren dominującej fazy otoczonych przez mniejsze ziarna fazy drugorzędnej odgrywała ważną rolę w przypadku podniesienia odpowiedzi dielektrycznej, w związku z możliwymi efektami warstwy barierowej wywołanymi przez granicę międzyziarnową kompozytów.
EN
A new mi-dicyanamide (dca) Mn(III) complex, [MnIII(salap)(dca)]n (salap = N,N'- bis(salicylidene)propane-1,2-diamine), has been synthesized and structurally characterized. X-ray diffraction analysis revealed that the complex has a 1D zig zag chain structure constructed by mi 1,5-dca bridge and a MnIII-Schiff base ligand. Magnetic susceptibility measurements indicate the presence of an antiferromagnetic interaction between the intra-chain high-spin Mn(III) ions via the mi 1,5-dca bridge.
EN
A new bimetallic ferrimagnet, based on copper(II) macrocycle and hexacyano chromate(III) ions with formula {[CuL]3[Cr(CN)6]2źH2O}n (where L = 1,3,6,8,11,14- hexa -azatricyclo[12.2.1.18,11]octadecane) has been synthesized and magnetically characterized. Magnetic measurements confirm the compound showing a ferrimagnetic feature with Tc temperature about 6 K.
EN
A novel one-dimensional chain with nickel(II) macrocyclic complex and extended terephthalato-bridged, namely, [Ni(L)(TPHA)]ź8H2O (1) (L = 1,3,6,9,11,14- hexaaza-tricyclo[12.2.1.16,9]octadecane, TPHA = terephthalate dianion) and a new binuclear Cu(II)-Ni(II) complex, [Cu(oxap)Ni(bpy)2](ClO4)2ź2H2O (2) [oxap = N,N?- bis(2-aminopropyl)oxamido dianion, bpy = 2,2?-bipyridine] have been magnetically characterized by variable-temperature magnetic susceptibilities measurements. The fitting results of the agnetic data of all two complexes support exhibiting the occurrence of an antiferromagnetic coupling with J values of -1.25 cm-1 for 1 and -93.9 cm-1 for 2, respectively.
EN
A new bimetallic compound Cu2(oxae)(H2O)2Ag2(CN)4 (1) (oxae = N,Nc- bis(2- amino - ethyl)oxamidodianion) was isolated and structurally characterized. Compound 1 crystallizes in the monoclinic system, with space group P21/c and unit cell constants a = 14.033(18), b = 7.165(9), c = 9.378(12) Capital a, beta = 103.890(14) graduate and Z = 2. The com plex 1 consists of the oxamido-bridged binuclear copper(II) unit and two linear cyanoargentate anions acting as monochelate ligands. The coordinated environment of the Cu atom is a square prism. The complex 1 is self-assembled into three-dimensional (3D) network via hydrogen bonds. The magnetic properties of 1 have been studied as well.
EN
A novel end-to-end azide-bridged trinuclear Cu(II) complex [(CuIIL)3(mi1,3-N3)2](ClO4)4 has been prepared by using a macrocyclic ligand L (L = 1,3,6,9,11,14- hexa - azatricyclo[12.2.1.16,9] octadecane). The complex has been characterized by single-crys - tal X-ray diffraction analysis and magnetic measurements. The complex crystallizes in a monoclinic system, P21/n space group, with a = 9.2932(13), b = 23.398(3), c = 13.4557(19) capital A, ring, beta = 99.673(3)° and V = 2884.3(7) capital A, ring 3, that con sists of two mi 1,3-(end-to-end, EE) azide bridging ligands and three Cu(II) macrocyclic ligands, in which one of these Cu(II) macrocyclic lig ands is in an octahedron environment, and other two ones are in square-prism geometry. Magnetic measurements indicate that the complex exhibits a very weak ferromagnetic coupling between the Cu(II) centers with J = +0.20 cm–1.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.