Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono system ekspercki pomagający szkoleniowcom drużyny sportowej na optymalne obsadzenie danej pozycji w drużynie spośród dostępnych zawodników. System ten oparty jest o rozmytą metodę delficką, która na podstawie ocen sztabowców ocenia każdego z zawodników. Zawodnik z najwyższą notą jest rekomendowany na daną pozycję w drużynie. Działanie systemu przedstawiono na przykładzie obsadzenia pozycji napastnika w drużynie piłkarskiej w oparciu o oficjalne wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uzyskane wyniki sugerują, że proponowane rozwiązanie może być zastosowane do dowolnej zespołowej dyscypliny sportowej.
EN
The article presents expert system which helps coaches to optimal position setting in a team among all available players’. The system is based on fuzzy Delphi method which contains coaches raitings on each player. The highest note player is recommended on the specific position. The use of the system was presented on an example of striker position in football teat based on Polish Football Association model. Presented results shows that the solution can be implemented in any team sport discipline.
PL
W artykule przedstawiono system wspomagania decyzji pomagający bramkarzowi w obronie rzutu karnego. Wykorzystuje on zbiory rozmyte i podejście Bellmana-Zadeha do podejmowania decyzji. Zaproponowane rozwiązanie zostało zaimplementowane w postaci aplikacji webowej, która może zostać wykorzystana również w pokrewnych zagadnieniach dotyczących innych sportów zespołowych. Działanie aplikacji jak i realizacja algorytmu zostały przedstawione na przykładzie numerycznym.
EN
This article presents decision support system helping the goalkeeper in defending the penalty kicks. It is based on fuzzy sets and Bellman-Zadeh’s approach in decision making. The proposed solution was implemented in web application, which can be used in similar approaches in team sports. The application and realization of the algorithm was shown on numerical example.
PL
Artykuł prezentuje możliwość zastosowania teorii możliwości w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Podstawowym celem pracy jest wskazanie kierunków aplikacyjnych wspomnianej wyżej teorii i efektów, jakie przypuszczalnie, wnosi do procesu decyzyjnego w inwestowaniu.
EN
Article presents a way of application of possibility theory to investment decision support. The main aim is to present application areas for above mentioned theory and probable effects which may be seen in decision making process in investment.
PL
Inwestowanie ewoluuje wraz z rozwojem rynków i możliwości inwestowania. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność tworzenia odpowiednich narzędzi do podejmowania właściwych decyzji. Prezentowany system wspomagania decyzji dla inwestora opiera się na procesie pozyskiwania wiedzy z baz danych, wspartym logiką rozmytą i sieciami neuronowymi. Zastosowanie tego typu rozwiązania stanowi innowację w dziedzinie inwestowania.
EN
Investment evolves in order to market expansion and new possibilities to Invest. That situation persist on development of suitable tools to good decisionmaking. Presented decision support system is based on knowledge discovery in databases process supported by fuzzy logic and neural networks. Use of that kind of solution is an innovation in field of investment.
5
Content available remote Szacowanie ryzyka w strefowych systemach bezpieczeństwa
PL
W aktualnych badaniach są tworzone metody szacowania ryzyka w strefowych systemach bezpieczeństwa. Odpowiednie oszacowania bazują na wnioskowaniu rozmytym w ujęciu ryzyka braku detekcji intruza w strefach bezpieczeństwa, w zbiorze stref systemu bezpieczeństwa.
EN
The methods estimating vulnerability of perimeter security systems are developed in the current study. Appropriate estimations are based on the fuzzy inference methods of intruder undetection risks on security zones set in territory's perimeter.
6
Content available remote Sieci typu community networks i ich zastosowania
PL
W artykule opisano znane rodzaje bezprzewodowych sieci ad-hoc oraz przedstawiono pokrótce ich zastosowania. Przeprowadzono klasyfikację protokołów routingu stosowanych w sieciach tego rodzaju. Przedstawiono zasadę działania protokołu OLSR oraz stanowisko badawcze oraz wnioski z początkowych badań działania protokołu.
EN
The article presents known kinds of wireless ad-hoc computer networks and its applications. Presents classification of routing protocols used in such a networks, specification of OLSR protocol and testhed used in experiments with this protocol.
7
Content available remote Use of game theory and fuzzy logic in investment process
EN
Process of investment is connected with capital and risk. Those aspects are the most important for investors. Every investor has his or her level of risk which is most suitable for him or her. The right definition of parameters is very important matter and it is based on information and personal preferences of investor. To help investor cope with problems there is a possibility of using game theory and fuzzy logic to improve his or her start position on market. The main aspect of presented knowledge is connected with fuzzy measure of risk concerned as a strategy of a game.
PL
Proces inwestowania jest związany z kapitałem i ryzykiem. Te aspekty są niezmiernie ważne dla inwestora. Każdy z inwestorów ma poziom ryzyka, który jest najbardziej dla niego odpowiedni. Właściwe określenie parametrów jest bardzo ważne, a szczególnie oparcie ich na posiadanej informacji i osobistych preferencjach inwestującego. Istnieje możliwość zastosowania teorii gier i logiki rozmytej w celu poprawy pozycji wyjściowej inwestora na rynku. Głównym zagadnieniem prezentowanej wiedzy jest powiązanie rozmytej miary ryzyka, rozpatrywanej jako strategia, w grze.
PL
Przedstawiony artykuł dotyczy żywotnego, dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego tematu, którym jest możliwość reakcji na potrzeby klienta przy zachowaniu minimalnych wartości kosztów w przedsiębiorstwie. Takie przedstawienie problemu pozwala na połączenie wiedzy z zakresu zarządzania, jak i metod ilościowych w przedsiębiorstwie rozproszonym, co pozwala na poprawienie ich pozycji konkurencyjnej w burzliwym otoczeniu.
EN
This article is connected with important problem for productional enterprises which means level of purchasing costs. To improve their position it is important to use optimalization methods connected with management. Wagner-Within's Algorithm is a special tool which maybe used to improve control of purchasing costs of the enterprise and it shows the benefits of its use.
9
Content available remote Wybrane egzamplifikacje zastosowań metod sztucznej inteligencji
PL
Metody sztucznej inteligencji są narzędziami pozwalającymi na wspomożenie decydenta przy podejmowaniu określonych decyzji. Umiejętne zastosowanie tego typu narzędzi wraz z prawidłowym zrozumieniem zasad ich funkcjonowania jest kluczowym aspektem do ich wykorzystania. Artykuł przedstawia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty metod sztucznej inteligencji.
EN
Applications of artificial intelligence methods mentioned in this article are very important for those who are responsible for decision making. The use of that applications may be a useful form of help for manager or other people who arę interested in making deci-sions. But using of those applications may cause some problems and the only way to go through is to understand the theoretical aspects of those methods.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.