Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  antiferromagnetic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper we present the results of investigations into ceramic samples of solid solution (1-x)(PbZr0.53Ti0.47O3)-x(PbFe0.5Ta0.5O3) (i.e. (1-x) PZT-xPFT) with x = 0.25, 0.35 and 0.45. We try to find the relation between the character of dielectric dispersion at various temperatures and the composition of this solution. We also describe the magnetic properties of investigated samples. With increasing the content of PFT also mass magnetization and mass susceptibility increase (i.e. magnetic properties are more pronounced) at every temperature. The temperature dependences of mass magnetization and reciprocal of mass susceptibility have similar runs for all the compositions. However, our magnetic investigations exhibit weak antiferromagnetic ordering instead of the ferromagnetic one at room temperature. We can also say that up to room temperature any magnetic phase transition has not occurred. It may be a result of the conditions of the technological process during producing our PZT-PFT ceramics.
EN
A double direction isolator based on a stratified antiferromagnetic-dielectric structure is proposed in the paper. Frequency dependence of the reflection coefficient on the incident angle and the anisotropy axis orientation is investigated analytically as the key feature of the isolator. Instead of well-known Faraday effect, we use strongly nonlinear frequency dispersion of the structure response to achieve desired non-reciprocal performance. It is shown that proposed isolator provides directional isolation of the incident plane wave at two frequencies of 0.55 THz and 1.65 THz with the half-power level bandwidths of 0.16 THz and 0.22 THz, respectively. Tuning of the isolator operating frequencies is the second issue solved in the paper. Frequency tuning is realized by a changing of external magnetic field. Both fine and broadband frequency tuning are demonstrated.
PL
Dwukierunkowy izolator pracujący w paśmie terahercowym, wykorzystujący antyferromagnetyczne, warstwowe struktury dielektryczne, przedstawiony jest w artykule. Charakterystyka częstotliwościowa współczynnika odbicia w zależności od kąta padania fali i orientacji osi anizotropii została przeanalizowana jako podstawowy parametr izolatora. Zamiast dobrze znanego efektu Faradaya wykorzystano fakt silnego rozproszenia częstotliwości odpowiedzi do analizy zachowania struktury izolatora. Wykazano, że proponowany izolator zapewnia izolację kierunkową dla dwóch częstotliwości 0,55 THz i 1,65 THz przy szerokości pasma 0,16 THz i 0,22 THz odpowiadającej mocy połówkowej. Przestrajanie częstotliwości pracy izolatora jest drugim zagadnieniem analizowanym w tej pracy. Przestrajanie częstotliwości pracy realizowane jest za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego. Przedstawione zostały charakterystyki przestrajania izolatora.
EN
Reflection properties of layered antiferromagnetic-dielectric structures with an oblique axis orientation and an oblique planar wave falling are investigated in this paper. Nonreciprocal angle dependence in oblique axis orientation was obtained and described. Founded properties are based not on the Faraday effect but on the non-reciprocity of anisotropic material - FeF2 antiferromagnetic. Obtained result were studied in terahertz region but may be used in near-infrared region and radio frequency region with another anisotropic materials using. Obtained results allow us to propose a valve based on the investigated structure.
PL
Właściwości odbijające warstwowych antyferromagnetyczno-dielektrycznych struktur z ukośną orientacją osi i ukośną, płaską falą padania są badane w tej pracy. Uzyskano i opisano zależność kąta w orientacji skośnej osi. Założone właściwości nie są oparte na efekcie Faradaya, ale na braku wzajemności materiału anizotropowego-antyferromagnetycznego FeF2. Otrzymany wynik oceniano w obszarze terahercowym ale może być stosowany w obszarze bliskiej podczerwieni i w obszarze częstotliwości radiowych w odniesieniu do innych materiałów anizotropowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.