Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  test fire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Oświetlenie ewakuacyjne w warunkach zadymienia
PL
Określono wpływ warunków pożarowych (zadymienia) na natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na podstawie pożarów testowych (TF), uwzględniając spalanie materiałów palnych o zróżnicowanych właściwościach dymotwórczych.
EN
The influence of fire conditions (smokiness) on evacuation lighting intensity on the basis of test fires (TF) was determined, taking into account the combustion of materials having various smoke-generating properties.
2
Content available remote Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych
PL
W artykule przedstawiono wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawiane przegrodom wewnętrznym. Podano metody ich oceny i klasyfikacji według obowiązujących norm i rozporządzeń.
EN
The article presents the fire safety requirements for space divisions, methods of assessment and classification according to the applicable standards and regulations.
PL
W Szkole Głównej Służby Pożarniczej prowadzone są badania dynamiki pożaru samochodu osobowego. Dotychczas przeprowadzono testy pożarowe na kilkunastu samochodach w różnych warunkach. W artykule opisano test pożarowy, w którym zainicjowano pożar za pomocą „koktajlu Mołotowa”. Wybór tego sposobu inicjacji podyktowany został nasilającym się zjawiskiem umyślnych podpaleń samochodów na ulicach Warszawy i zdarzającymi się podpaleniami towarzyszącymi demonstracjom ulicznym. Przedstawiono przebieg pożaru, wartości temperatury w wybranych miejscach, obciążenie ogniowe oraz efekty związane z eksplozją gazu LPG, siłowników, amortyzatorów i opon. Zamieszczono fotografie ilustrujące ważne efekty zaistniałe podczas testu pożarowego. Zasygnalizowano trudności, na które napotkano podczas pomiaru temperatury za pomocą kamery termowizyjnej. Wyznaczono przybliżoną wartość współczynnika emisyjności powierzchni karoserii. Przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonego testu i innych badań pożaru samochodu osobowego wykonanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
EN
The experiments on the dynamic of passenger car fire have been conducted in the Main School of Fire Service. So far fire tests on a number of cars have been conducted in different conditions. The article includes a fire test where the fire was initiated by “Molotov cocktail”. Choosing this type of initiation was dictated by the increasing number of arsons of cars in Warsaw and some examples of setting fire during street demonstrations. The article presents the process of fire, the values of temperature in specific places, fire load and the effects connected with the gas explosion of LPG, shock absorbers and tyres. The work includes also a number of photographs illustrating various effects occurring during the test fire. Signaled the difficulties that were encountered during the measurement of temperature using a thermal imaging camera. Determined the approximate value of the bodywork surface emissivity. The conclusions arising from the test and other car fire tests performed at the Main School of Fire Service.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.