Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unbalanced loads
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The CPC-based power theory (PT) of electrical circuits and systems provides an interpretation of the energy transfer-related physical phenomena in such systems and fundamentals for their compensation. It has been developed, step-by-step, with partial results published in Polish, German, English and American journals and in conference proceedings, often not reported on the main databases and consequently, difficult to be found. Its development was a reaction for the lack of progress in long-lasting attempts aimed at explanation of the energy transfer-related physical phenomena and the lack of fundamentals for compensation in electrical systems with nonsinusoidal voltages. This Review provides a draft of the whole CPC concept with references to more detailed results and a concise historical background and critical comments on other power theories.
PL
Teoria mocy obwodów i systemów elektrycznych, oparta na koncepcji Składowych Fizycznych Prądów, tworzy podstawę teoretyczną dla interpretacji zjawisk fizycznych towarzyszących przesyłowi energii w takich układach i ich kompensacji. Była ona rozwijana stopniowo, z cząstkowymi wynikami publikowanymi w czasopismach polskich, niemieckich, angielskich i amerykańskich oraz w materiałach konferencyjnych, często trudnych do odnalezienia. Rozwój CPC był odpowiedzią na brak postępu w badanich nad teorią mocy i na brak podstaw kompensacji w układach z napięciami niesinusoidalnymi. Przegląd ten jest skrótem CPC, z odnośnikami do bardziej szczegółowych wyników oraz z tłem historycznym i krytycznymi uwagami dotyczącymi wyników innych teorii mocy.
PL
Odbiorniki trójfazowe są niekiedy zasilane napięciem niesymetrycznym, jednak obecny stan rozwoju elektrotechniki nie pozwala opisywać takich odbiorników równaniem mocy, to jest relacją wiążącą wszystkie moce odbiornika. Można to obecnie robić tylko w sposób przybliżony, przyjmując, że napięcie zasilania jest symetryczne. Uniemożliwia to także projektowanie kompensatorów reaktancyjnych, redukujących moc bierną i moc niezrównoważenia w warunkach zasilania napięciem niesymetrycznym. Przedmiotem niniejszego artykułu jest eliminacja tego ograniczenia elektrotechniki poprzez wyprowadzenie równania mocy odbiorników trójfazowych zasilanych napięciem niesymetrycznym oraz przedstawienie podstaw konstrukcji kompensatorów reaktancyjnych odbiorników pracujących w takich właśnie warunkach.
EN
Three-phase loads are sometimes supplied with asymmetrical voltage, however, the present state of electrical engineering does not allow for describing them with a power equation, meaning with a relationship between all powers. It can be done only at the assumption that the supply voltage is symmetrical. It makes impossible of designing reactive compensators for the reactive power and the unbalanced power compensation for the load balancing. The development of the power equation of loads with asymmetrical supply voltage and fundamentals of reactive compensation of such loads is the subject of this paper.
3
Content available Robocza, odbita i szkodliwa moc czynna
PL
Moc czynna odbiorników generujących harmoniczne prądu bądź zasilanych napięciem odkształconym lub niesymetrycznym nie jest synonimem mocy użytecznej. Ma ona składniki zarówno użyteczne jak i szkodliwe. Rozliczenia energetyczne uwzględniające użyteczność i szkodliwość składników mocy czynnej mogą tworzyć motywacje ekonomiczne dla poprawy jakości zasilania i jakości użytkowania energii elektrycznej.
EN
The active power of harmonics generating loads or loads supplied with asymmetrical or distorted voltage is not a synonym to the useful power. It has both useful and detrimental components. Energy accounts that recognize the usefulness and harmfulness of these components could create economical incentives for both the supply quality and the loading quality improvement.
PL
Teoria chwilowej mocy biernej (CMB) p-q, Nabae'a i Akagiego tworzy nie tylko podstawę teoretyczną algorytmów sterowania kompensatorów przełączających, lecz staje się w' ostatnich latach także metodą opisu właściwości energetycznych obwodów trójfazowych. Poprawność tego opisu jest w niniejszym artykule analizowana na podstawie teorii składowych fizycznych prądu (SFP). Artykuł pokazuje, że teoria chwilowej mocy biernej p-q sugeruje błędne interpretacje właściwości energetycznych obwodów trójfazowych. Mianowicie, chwilowy prąd bierny może według tej teorii pojawić się w prądzie odbiornika o zerowej mocy biernej, zaś chwilowy prąd czynny może pojawić się w prądzie odbiornika o zerowej mocy czynnej. Ponadto, prądy te są niesinusoidalne, nawet jeśli napięcie zasilania jest sinusoidalne i nie ma w odbiorniku żadnych źródeł harmonicznych. Co więcej, pomimo takich właśnie sugestii, teoria chwilowej mocy biernej nie umożliwia momentalnej identyfikacji właściwości energetycznych odbiorników trójfazowych. Znajomość mocy chwilowych/t i q w pewnym momencie nie pozwala wyciągnąć żadnych wniosków co do właściwości odbiornika. Artykuł wyj aśnia przyczyny interpretacyjnych ograniczeń teorii chwilowej mocy biernej. Mianowicie, właściwości energetyczne trójfazowych, trójprzewo-dowych obwodów z sinusoidalnymi prądami i napięciami określone są trzema niezależnymi od siebie mocami: mocą czynną, mocą bierną i mocą niezrównoważenia, tymczasem teoria chwilowej mocy biernej p-q oparta jest na dwóch wielkościach energetycznych. Para tych mocy zmierzona w pewnej chwili czasu nie może więc charakteryzować trzech niezależnych zjawisk energetycznych. Artykuł pokazuje, że każda z mocy chwilowych zależy od dwóch różnych zjawisk.
EN
The Instantaneous Reactive Power (IRP) p-q Theory is becoming not only a common theoretical fundamental for switching compensator control, but also an approach to describing power properties of three-phase systems. This paper verifies whether this theory identifies power properties of such systems correctly or not. The verification is confined to three-phase, three-wire systems with sinusoidal voltages and currents. The Theory of the Current's Physical Components (CPC) is used as reference for this verification, The paper demonstrates that results obtained from the IRP p-q Theory violate the common interpretation of power phenomena in three-phase unbalanced systems with sinusoidal voltages and currents. Namely, it suggests the presence of a reactive current in supply lines of purely resistive loads, as well as, it suggests the presence of an active current in supply lines of purely reactive loads. Although all currents in such a situation are sinusoidal, the instantaneous active and reactive currents defined in the IRP p-q Theory are nonsinusoidal. This indicates that the IRP p-q Theory misinterprets power phenomena in unbalanced systems with sinusoidal voltages and currents. Moreover, in spite of such suggestions, the Instantaneous Reactive Power p-q Theory is not capable of identifying power properties of three-phase loads instantaneously. A pair of values of instantaneous powers p and q does not allow us even to conclude whether the load is purely resistive, reactive, balanced or unbalanced. Power properties of three-phase, three-wire systems with sinusoidal voltages and currents are specified in terms of the active, reactive, unbalanced and apparent powers, P, Q, D and S of the load. This paper shows that there is no relationship in unbalanced systems between these powers and instantaneous values of the active and reacnve,7" and q, powers
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.