Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informatic systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
PL
Efektywna obsługa całokształtu procesów logistycznych pozostaje w ścisłym związku ze sprawnym systemem informacyjnym. W tym celu organizacje XXI wieku stosują powszechnie narzędzia i technologie teleinformatyczne wspomagającete systemy. Sczególnie dotyczy to przedsiębiorstw produkcyjnych. W projektowaniu systemów informacyjnych (SI) każdej organizacji, zwłaszcza wspomagających procesy logistyczne, wazne są: istota systemu informacyjnego i jego funkcje, użyteczność informacji oraz progresywność luki informacyjnej
EN
Logistic processes are realized in every company. The realization of determined processes is conditioned by an efficient information management. Design of SI must take under consideration quality aspects and criteria of ergonomics in reference to their further use; they must be always the superior stage of realization for these systems.
PL
Zgodność systemów informatycznych z prawem jest jednym z podstawowych wymagań względem systemów. Jednak transformacja przepisów prawa na wymagania względem oprogramowania nie jest łatwym zadaniem. W referacie zaprezentowano trzy różne rodzaje wpływu prawa na systemy informatyczne. W przypadku pierwszym, prawo reguluje określoną dziedzinę pozostawiając dowolność wyboru sposobu realizacji przepisów. W drugim przypadku, przepisy prawne regulują szczegółowo pewne dziedziny gospodarki lub działania administracyjne i te przepisy określają zawartość dokumentów, dane i algorytmy przetwarzania informacji w systemie informatycznym. Przypadek trzeci dotyczy sytuacji, w której przepisy prawa określają sposób wytwarzania lub funkcjonowania systemów informatycznych.
EN
The compliance of information systems with law is one of the fundamental requirements. Law can have a diverse impact on information systems. In this paper, we present three different cases of the impact of law on information systems. The first case deals with regulations which describe a domain and their impact is weak and dependent on the goals of the system. In the second case, legal regulations define administrative procedures in details and they can be transformed to print-outs, forms, data and algorithms in information systems. The third case deals with the situation when legal regulations concern features of information systems.
PL
Biblioteki Cyfrowe (BC) to obecnie jedna z najbardziej złożonych i najszybciej rozwijających się klas aplikacji systemów informacyjnych. Niniejszy artykuł koncentruje się na wybranych aspektach badawczych z zakresu jakości BC jako złożonego przedsięwzięcia informatycznego. Autorka zdefiniowała jakość takiego przedsięwzięcia, jako składową trzech modeli: formalnego, systemowego i biznesowego. Dalsza część artykułu dotyczy tylko modelu formalnego, który opisuje badany problem za pomocą symboli, relacji i teorii matematycznych. Wskazuje na zasadność uwzględnienia jego komponentów podczas definiowania jakości BC. W oparciu o założoną funkcjonalność BC, został utworzony model matematyczny. Wirtualna przestrzeń wiedzy BC, to zasoby, operacje wykonywane na tych zasobach, złożenia operacji (filtracje) i ich przeciwdziedzina. Zdefiniowano miary, które są składową jakości BC.
EN
Digital Libraries (DL) are one of the most complex and fast developing application class of information systems. This paper is focused on selected research aspects of Digital Library quality as the complex IT project. Author defines quality of such project as component of three models: formal, system and business. The further part of the article applies to the formal model only and describes the researched problem with set theoretical concepts. It also points on rationale of using its components when defining the DL quality. Basing on assumed functionality of the DL the mathematical model was created. Virtual space of knowledge of the DL consist of resources, operations, filtrations (combinations of operations) and their counter-domain. Measures that are the components of the DL quality are defined.
PL
Można powiedzieć, że przed spółką PKP Polskie Linie Kolejowe SA stoją dwa podstawowe problemy: utrzymanie oraz modernizacja i racjonalizacja struktury linii kolejowych. Od zarządcy infrastruktury wymagane jest utrzymanie linii kolejowych na określonym poziomie technicznym oraz przeprowadzanie procesu ich modernizacji. Inwestycje kolejowe powinny być (w pierwszej kolejności) prowadzone głównie na liniach z największym ruchem.
EN
The PKP PLK SA management have publically announced the necessity of the development of the Information System for Rail Lines, as a spatial information system that would fulfil the strategic function of gathering, processing, analyzing and visualizing data supplying the invaluable knowledge about objects and occurrences connected with the rail infrastructure. Experts point out that the effective development of such system should be preceded by the implementation of the Linear Reference System (LRS).
7
Content available remote Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych do wspomagania decyzji logistycznych
PL
Rozwój systemów informatycznych i skrócenie czasu większości procesów zarządzania powodują wzrost zinteresowania komputerowymi systemami wspomagania decyzji, które pozwalają na szybką analizę dużej liczby informacji i przyspieszają proces decyzyjny. Działanie systemów komputerowych wspomagających decyzje opiera się na zastosowaniu metod matematycznych. Logistyka również doczekała się interesujących rozważań na temat zastosowania metod matematycznych we wspomaganiu decyzji.
PL
Możliwości, jakie niosą rozwijające się technologie komunikacyjne (sieci informatyczne, telekomunikacyjne, EDI itp.) mogą być wykorzystywane w systemach informatycznych wspomagających zarządzanie. Artykuł przedstawia koncepcje takiego systemu informatycznego do zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym, realizowanym przez wielu uczestników. Jądrem tego systemu jest aplikacja, opracowana w oparciu o podejście procesowe zarządzania, współpracująca z aplikacjami zewnętrznymi poszczególnych uczestników przedsięwzięcia, które wykorzystują programy standardowe (do projektowania, obsługi księgowości, zaopatrzenia, planowania procesów w czasie itd.) i wspomagające podejmowanie decyzji DSS (np. systemy ekspertowe).
EN
Developing of comunication technology such as network, telecommunication, EDI etc., can be used in computer systems to management support. The paper presents an idea of such system to construction project management which is realized for many contractors. The core of this system is an application which is made on the basis of management operations. It can cooperate with external applications of project contractors and put standard programmes (to design, service, bookkeeping, purchansing, scheduling etc.) to decision supporting (for example DSS, expert systems).
9
Content available remote Informatic Systems (technical, biological)
EN
The article compares structures of technical and biological informatic systems. Generally, we can distinguish two components of informatic systems: memories where programs, being an ordered sequence of instructions, are stored and operational units which are able to execute instructions encoded in programs. Technical Informatic Systems have hardware memories (external and operational) and algebraic-loogical units. In biological systems, the role of both memories is performed by DNA chains and the role of operational units is carried out by specific regions of cytoplasm in cells.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.