Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtry FIR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono algorytm wyznaczania zespołu nieseparowalnych filtrów 2-D typu FIR dla układów transmultipleksacji obrazów (układów kodowania podpasmowego). Algorytm jest prawdziwy dla dowolnej liczby obrazów wejściowych z arbitralnym wyborem tego samego rzędu filtrów dla całego zespołu filtrów. Obliczenia ograniczono dla siatek obrazów kwadratowych i prostokątnych. Podano przykłady zespołu filtrów o współczynnikach rzeczywistych wyznaczonych numerycznie.
EN
In the article an algorithm for calculating nonseparable two-dimensional (2-D) filter banks FIR type for transmultiplexer systems (subband system) has been presented. An algorithm is true for any arbitrary number of input image signals with arbitrary choice of the order of filters for all filter banks. Calculations have been limited to square and rectangular image grids. Examples of filter banks with real coefficients calculated numerically have been presented.
PL
W artykule zaprezentowano ideę wykorzystania modelu dwóch akumulatorów w celu poprawy precyzji obliczeń dokonywanych na procesorach graficznych (GPU). Zastosowanie dwóch akumulatorów zmiennoprzecinkowych pozwala na zwiększenie precyzji obliczeń bez wydłużania słów danych. Jest to szczególnie istotnie w przypadkach ograniczeń sprzętowych co do precyzji obliczeń, jakie mają miejsce w procesorach graficznych. Przedstawiono historię rozwoju architektur rdzeni kart graficznych, ideę obliczeń ogólnego przeznaczenia na GPU (GPGPU) ze szczególnym uwzględnieniem wydajności oraz dokładności obliczeń. Zaproponowane rozwiązanie przetestowano na przykładzie filtrów FIR, dla których zaprezentowano wyniki obliczeń. Implementację w GPGPU porównano z klasycznym rozwiązaniem wykorzystującym procesor ogólnego przeznaczenia.
EN
An idea of the use of a two accumulator model for improvement of precision of computations in graphic processing units (GPUs) is presented in this paper. Application of two floating-point accumulators makes it possible to increase precision of computations without any increase of the data words. This is particularly important if hardware limits for the precision of computations exist: which is just the case for graphic processors. A history of development of the cores of graphic cards is presented together with the idea of general purpose computing using GPU (GPGPU) and special attention paid to efficiency and precision of computations. The proposed approach has been tested using an example of FIR filters. The obtained results of computations are given. The implementation in GPGPU has been compared with the classic solution, i.e. the use of a general purpose processor.
EN
In the paper a novel approach to discrete signal filtering based on the discrete trigonometric transforms (DTTs) is proposed. The concept is derived from the generalized convolution, modified by the rectangular windowing applied to the convolution matrix. The experimental results obtained for the four basic filter types: low - pass, high - pass, band - pass and band - reject, defined in domains of all 16 DTTs, as compared to the relevantly adjusted finite impulse response (FIR) filter characteristics in the Fourier (frequency) domain, indicate that the proposed approach may be treated as offering resembling alternatives to the classical Fourier-based FIR filtering, This observation opens new direction of interesting DTTs applications.
PL
W artykule zaproponowano nowy sposób filtracji sygnałów dyskretnych, polegający na zastosowaniu dyskretnych transformacji trygonometrycznych (DTT). Pomysł wynika z koncepcji uogólnionego splotu, uzupełnionego o operację wycinania elementów macierzy splotu oknem prostokątnym. Wyniki eksperymentów, przeprowadzone dla czterech podstawowych typów filtrów: dolno - przepustowy, górno - przepustowy, pasmowo - przepustowy i pasmowo - zaporowy, zdefiniowanych w dziedzinach wszystkich 16 DTT, wskazują, że w porównaniu z odpowiednio dostrojonymi w dziedzinie Fouriera (częstotliwości) charakterystykami filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR), zaproponowane ujęcie może być uznane za prowadzące do rozwiązań alternatywnych, podobnych do klasycznej Fourierowskiej filtracji FIR. Ta obserwacja otwiera nowy kierunek interesujących zastosowań DTT.
EN
This paper is devoted to the application of an Evolutionary Algorithm to the design of Finite Impulse Response filters (FIR). A hybrid algorithm is proposed, which consists of a robust global optimization method (Evolutionary Algorithm - EA) and a good local optimization method (Quasi-Newton - QN). An experimental comparison of the hybrid algorithm against EA and QN alone indicates that EA yields filters with the better amplitude characteristics than QN. Furthermore the hybrid method yields filters with even better amplitude characteristics and in some times, it needs significantly less time than EA alone to reach good solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.