Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja niewerbalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Porozumiewamy się z innymi nie tylko za pomocą słów. Informacje o cudzych stanach, nastawieniach, opiniach, uczuciach czerpiemy również z innych źródeł. Obserwujemy wyraz twarzy, zachowania, gesty. Zwracamy uwagę na to, jak dana osoba wygląda. Wsłuchujemy się w ton jej głosu. Uwzględniamy to, jakimi przedmiotami się otacza. W jaki sposób komunikacja niewerbalna wpływa na nasz sposób komunikowania się? O tym w niniejszym artykule.
2
Content available Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej
PL
W każdej organizacji jedną z najważniejszych spraw jest przepływ informacji pomiędzy jej członkami. Znajomość procesów komunikowania się ma ogromne znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmów kształtujących zachowania społeczne, w tym także zachowania organizacyjne. Początkowo uważano, że komunikacja interpersonalna dotyczy jedynie kwestii związanych z wykorzystaniem systemu językowego w regulacji kontaktów społecznych i kształtowaniu procesu interakcji. Późniejsze analizy i refleksje metodologiczne pogłębiły tematykę badawczą o komunikację niewerbalną, która jest niezwykle istotnym elementem zachowań międzyludzkich, ponieważ, jak wykazały badania, aż 90% informacji przekazywanych w trakcie konwersacji czerpana jest z mowy ciała.
EN
In every organization the flow of information between its members is a crucial factor. Knowing the processes of communication has a great importance in explanation of mechanisms determining social behavior, including organizational one. At the beginning it was thought that interpersonal communication concerned only issues of using the language system in order to regulate social contacts and to build interaction processes. Later analysis and methodological studies have added a non-verbal aspect of communication to the discussed problem. According to the investigations, which showed that up to 90% of information given during a conversation is expressed by body language, that kind of communication is a crucial element of interpersonal behavior.
EN
Communication of architecture is a multi-dimensional phenomenon, with elements of message decoded only by a limited group of experts, and the general message understood by the vast audience. These two categories are compared within the paper to semantic and semiotic message systems, derived from dialectic interpretation of meaning, as a function of understanding and consciousness. Further investigation of verbal and non-verbal communication leads to recognition of similarities with architectural discipline. Ability of meaning transmission through space is then analysed in context of limita¬tions of human perception and understanding. Formal discursive communicative methods of architecture are described as semantic, whereas non-formal communication are described as semiotic, along with phenomena of grammar and genius loci. This leads to description of both ability and limitations of spatial communication.
PL
Przekaz architektoniczny jest zjawiskiem wielowymiarowym, z pewnymi elementami przekazu czytelnymi wyłącznie dla ograniczonej grupy specjalistów i ogólnym przekazem rozumianym przez ogół odbiorców. Te dwie kategorie odniesiono w artykule do semantycznego oraz semiotycznego systemu przekazu. Formalne, dyskursywne metody komunikatywne architektury są opisane jako semantyczne, podczas gdy metody nieformalne opisywane są jako semiotyczne, wraz z aspektami gramatyki i genius loci. Te dwie metody komunikacji rozumiane są jako funkcje rozumienia oraz świadomości, wywodzące się z dialektycznej interpretacji znaczenia. Dalsze badanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej przeprowadzone w artykule prowadzi do odkrycia podobieństw z architekturą. Zdolność do rozumienia przekazu za pomocą przestrzeni jest następnie analizowana w kontekście ograniczeń ludzkiej percepcji i rozumienia. Analiza ta prowadzi do opisu zarówno potencjału jak i ograniczeń przekazu przestrzennego.
4
Content available remote Komunikacja niewerbalna
PL
W artykule tym autor próbuje przybliżyć zakres zagadnień koniecznych do zrozumienia tego, czym jest komunikacja niewerbalna. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość stosowania tych samych kryteriów opisu w odniesieniu do werbalnych i niewerbalnych elementów komunikacji.
EN
In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the nonverbal communication is. The main reason demonstrates these analysis is a ąuestion - ifs is possible using the same category of describing to verbal and nonverbal communication.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.