Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The large variability in power consumption in electrical power systems (EPS) influences not only growth balance losses and technical losses, but also in some cases reduces energy security. Delayed restoration of power generation, combined with unpredictable weather events leading to the loss of generating power can lead to a situation in which to save the stability of the power system there must be introduced in the system a load power limit or even disconnection of end-user in a given area, which will significantly reduce the comfort of use of energy. This situation can be prevented through either the building of new intervention power units or the aggregated use of new energy technologies, such as distributed network resources (DER), which are part of an intelligent Smart Grid network. Such resources bring together virtual power plants (VPP) and demand side management (DSM). The article presents an alternative decentralized active demand response (DADR) system, that by acting on selected groups of loads reduces peak loads with minimized loss of comfort of energy in use for the end-user. The system operates without any communication. The effectiveness of the proposed solution has been confirmed, outlined in test results obtained by the authors from a developed analytical model, which also contains stochastic algorithms to decrease the negative impact of such DSM systems on the power system (power overshoot and oscillation).
EN
In this paper the results of research connected with common mode (CM) interference generated by four-quadrant frequency converters and effective methods of CM voltage compensation are presented. The obtained results show that conducted CM interference generated by these converters in a low voltage (LV) grid can be transferred by means of parasitic couplings into a medium voltage (MV) network and can be observed at distant points under overhead MV lines. The compensation of the CM voltage sources on both the input and the output sides of the AC/DC/AC converter using proposed arrangement of compensators significantly reduces unwanted, EMC related, side effects accompanying the application of AC/DC/AC interfaces in Smart Grids.
PL
Artykuł przedstawia zastosowania układów energoelektronicznych we współczesnych i przyszłych rozwiązaniach sieci energetycznych wyposażonych w elementy technologii SmartGrid i Vehicle To Grid. Przedstawione zostały także podstawy działania tych technologii z uwzględnieniem ich wpływu na system energetyczny.
EN
The paper introduces application of power electronics devices into the modern and future electric grids equipped with SmartGrid and Vehicle To Grid technology. Fundamentals of operation of these technologies have been described as well as their influence on power system.
5
Content available remote Bilansowanie energii elektrycznej w instalacjach użytkowników końcowych
PL
W artykule omówiona została metoda bilansowania energii elektrycznej w instalacjach odbiorcy końcowego. Przedstawione rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jak również pozwala na zwiększenie niezawodności zasilania. Opisano budowę, zasadę działania oraz właściwości układu energoelektronicznego realizującego funkcje bilansowania energii. Przedstawiono także wyniki badań modelu takiego układu.
EN
The paper introduces system for energy balancing inside end-user installations. Described solutions allow to use user's own energy sources for overall cost reducing and for reliability improvement of energy delivering. The fundamentals of operation, structure and properties of power electronics based balancing system have been presented as well as some investigation results.
6
Content available remote Sterowanie równoległym, napięciowym kondycjonerem energii
PL
W artykule opisana została metoda sterowania równoległym, napięciowym kondycjonerem energii. Przedstawiony został zastępczy model transmitancyjny, pozwalający na analizę właściwości regulacyjnych układu w stanach przejściowych oraz na dobór parametrów układu.
EN
The paper describes methodology for parallel, voltage power conditioner control. The transmittance model has been introduced. Model allows the analysis of control properties of described solution in dynamic states as well as allows to choose proper settings of application parameters.
7
Content available remote System bilansowania energii dla użytkowników indywidualnych
PL
Artykuł przedstawia koncepcję układu bilansowania energii pochodzącej z sieci dystrybucyjnej oraz ze źródeł własnych odbiorcy. Opisany został układ energoelektroniczny do sprzęgania źródeł oraz magazynów energii z siecią elektryczną po stronie odbiorcy, realizujący dodatkowo funkcje polepszające jakość energii.
EN
The paper introduces idea of energy balancing system for end-user customers possessing their own energy sources. The power electronics arrangement with power conditioning and energy balancing functions has been described. Some investigation results have been shown to prove very good properties of proposed solution.
8
Content available remote Power Quality Conditioners with Minimum Number of Current Sensors Requirement
EN
The paper introduces power quality conditioners with minimum number of current sensors. The power balance method for active conditioners control is introduced as well. Some investigation results of implemented solution are depicted to prove effectiveness of proposed arrangements.
PL
Artykuł przedstawia układy kondycjonowania energii z minimalną liczbą czujników prądu. Opisana została metoda bilansowania mocy czynnej wykorzystywana do sterowania tymi układami. Zamieszczone zostały także wyniki badań dowodzące efektywności proponowanych rozwiązań.
9
Content available remote Interconnection of the customer-side resources using single phase VAPF
EN
The paper introduces method for utilization of the customer-side generated energy using single phase voltage active power filter. Structure and control method of the power electronics converter has been described and some simulation results are shown to prove usefulness of this arrangements. Proposed application realizes the following functions: power quality improvement, uninterruptible supplying and energy costs reduction.
PL
W artykule przedstawiono metodę wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł własnych odbiorcy z wykorzystaniem jednofazowego napięciowego filtru aktywnego. Opisano budowę, zasadę działania oraz właściwości układu do sprzęgania takich źródeł z systemem po stronie odbiorcy. Pokazano wyniki badań symulacyjnych potwierdzające przydatność proponowanego rozwiązania, które może dodatkowo spełniać zadania kompensatora aktywnego oraz układu gwarantowanego zasilania.
PL
W artykule przedstawione zostały struktura, zasada działania oraz właściwości superkondensatorowego zasobnika energii przeznaczonego do współpracy ze stabilizatorem napięcia przemiennego w układach niskich napięć. Publikacja przedstawia koncepcję systemu złożonego z baterii superkondensatorów o napięciu 50V oraz jego wykorzystania w układach stabilizatorów napięcia.
EN
The paper introduces ultracapacitor battery bank in cooperation with voltage restorer, structure, principals of operation and properties of this system. The structure proposition of system containing 50V ultracapacitor battery bank and voltage source inverter is described in this publication.
11
Content available remote Static and dynamic properties of the 1-phase voltage source active power filter
EN
The paper presents additional solutions for input power factor correction of voltage Source Active Power Filter (VSAPF) and method of its stability analysis. Some disadvantages were detected during investigation of this new parallel active compensator. Usage of series inductance in compensator power stage caused the input power factor deterioration. Proposed modifications let solve this problem so that the input power factor is unity. Connection of two parallel current and voltage sources with common DC element gives the ability to improve stability. Results of proposed modification are very good reactive and distortion power compensation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych 1-fazowego energetycznego filtru aktywnego z dodawczym równoległym źródłem napięciowym. Taki filtr jest szczególnie wskazany dla obciążeń nieliniowych charakteryzujących się bardzo dużym współczynnikiem zniekształcenia prądu wejściowego. W artykule szczególną uwagę poświęcano zagadnieniom poprawy jego współczynnika mocy oraz analizie stabilności i właściwości dynamicznych. Do oceny właściwości dynamicznych i analizy stabilności opracowano zlinearyzowany model impulsowy, na podstawie którego zostały ustalone parametry regulatora. W celu osiągnięcia jednostkowego współczynnika mocy zaproponowano i zweryfikowano nowy algorytm sterowania układu podstawowego oraz, alternatywnie, zmodyfikowany układ filtru. Badania eksperymentalne potwierdziły zakładane teoretyczne właściwości.
12
Content available remote Voltage source power line conditioners
EN
The paper presents a different way for a power quality conditioning. The different way means parallel connection of the sinusoidal voltage source with the network, therefore it is possible to "isolate" load from source and vice versa. Described conditioner makes possible to get: i) sinusoidal source current; ii) reactive power compensation; iii) load voltage stabilization; iv) balanced source in conditions of the unbalanced load (in 3-phase networks). As a sinusoidal voltage source in 3-phase network, the four level cascade based Voltage Source Converter (VSC) has been used. The effectiveness of the Voltage Source Power Line Conditioners (VPLC) is carefully outlined, while the systems general performance and flexibility are intensively investigated. To confirm results of the theoretical analysis some experimental results were presented.
PL
W artykule opisano inny sposób poprawy jakości energii. Inny sposób oznacza tutaj równolegle połączenie z siecią źródła napięcia sinusoidalnego w wyniku czego możliwa jest "izolacja" obciążenia od sieci i vice versa. Opisany kondycjoner umożliwia uzyskanie: i) sinusoidalnego prądu sieci; ii) kompensacji mocy biernej; iii) stabilizacji napięcia na obciążeniu; iv) symetryzacji sieci w przypadku niesymetrycznego obciążenia (w sieciach 3-fa-zowych). Jako źródło napięcia sinusoidalnego, w sieciach 3-fazowych, wykorzystano kaskadowy czteropoziomowy falownik VSI. W artykule zbadano skuteczność Napięciowego Kondycjonera Energii (VPLC) oraz opisano jego podstawowe właściwości. Wyniki analizy teoretycznej zostały poparte wynikami badań eksperymentalnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.