Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-bussines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Current possibilities of wireless technologies for informing users (visually impaired) should be explored and defined according to the models of assistive technologies and e-business systems. The goal of this research is to choose a wireless technology whose characteristics can raise the level of the life quality for target user group, and propose guidelines for the development of informing services. Characteristics of wireless technologies will be explored according to user requirements, with the purpose of providing accurate and real-time information to the end user. User requirements are defined on the basis of the research results conducted among the target group of users moving through traffic network on a daily basis. Based on the results the architecture of the system for informing users and service delivery model whose main task is the fulfillment of customers’ requirements was presented. The proposed solution represents a concept with all elements of assistive technologies and possible can be applied in the Internet of Things environment.
PL
Aktualne możliwości technologii bezprzewodowych dla informowania użytkowników (niedowidzących) należy zbadać i zdefiniować zgodnie z modelami technologii wspomagających i systemami e-biznesu. Celem tych badań jest wybór technologii bezprzewodowej, której cechy mogą poprawić poziom jakości życia dla docelowej grupy użytkowników oraz zaproponowanie wskazówek do opracowania usług informacyjnych. Cechy technologii bezprzewodowych zostaną zbadane wg wymagań użytkowników, w celu dostarczania użytkownikowi końcowemu dokładnych informacji w czasie rzeczywistym. Wymagania użytkownika są definiowane na podstawie wyników badań prowadzonych wśród docelowej grupy użytkowników poruszających się codziennie w sieci ruchu. Na podstawie tych wyników przedstawiono architekturę systemu informowania użytkowników oraz model świadczenia usługi, których głównym celem jest spełnianie wymagań użytkowników. Proponowane rozwiązanie prezentuje koncepcję ze wszystkimi elementami technologii wspomagających i przypuszczalnie może być zastosowane w środowisku Internetu Rzeczy.
2
Content available remote Telewizja w e-gospodarce
PL
W artykule dokonano analizy wykorzystania przez polskiego publicznego nadawcę telewizyjnego Internetu jako środka dystrybucji programów telewizyjnych. Omówiono korzyści, jakie niesie telewizja internetowa dla nadawców i odbiorców, bariery rozwoju oraz stosowane modele biznesowe. Na tej podstawie przeanalizowano projekt iTVP współtworzony przez Telewizję Polską i będący przykładem polskiej telewizji internetowej.
EN
In the article the use of Internet as a mean of distribution of TV pro-grammes by the Polish public television broadcaster was considered. Advantages of Internet TV for broadcasters and consumers, barriers of development and business models for online content providers were presented. On this base the author analysed iTVP Platform as a project of Polish Television (TVP S.A.) allowing to provide inter-active TV services.
3
Content available remote E-business and data protection in small and medium-sized project sector
EN
This article is devoted to the issue of e-business in smali and medium-sized projects sector and the need of data protection in the companies mentioned above. It describes the advantages of running a business on the Internet and shows the specificity of action on the Internet market along with the presentation of ways of protecting data.
PL
Artykuł został poświęcony kwestii e - biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz wynikającej z niego konieczności wzmożonej ochrony danych w ww. firmach. Opisano korzyści płynące z prowadzenia działalności w sieci oraz przedstawiono specyfikę działania na rynku internetowym wraz z prezentacją sposobu ochrony danych.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji opracowania odpowiedniej ankiety do badań z zakresu wykorzystania portali internetowych w e-biznesie. Zawiera on charakterystykę istoty e-biznesu oraz relacji między dostawcą a konsumentem.
EN
The point of the article is proposition of questionnar of using Internet portals in e-business. There is also characteristic of e-business and relations between providers and consumers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.