Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenia komunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiona została problematyka organizacji przewozów zbiorowych w obrębie aglomeracji szczecińskiej.Analizę przeprowadzono na tereniegminy Dobraznajdującej sięw środkowej części powiatu polickiego w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej. W ostatnich latach gmina zyskuje na atrakcyjności i jest chętnie zaludniania, wynika to m.in. z dużej dostępności gruntów pod zabudowę jednorodzinną i niewielkiej odległości od centrum Szczecina (ok. 14 km). Celem artykułu było dokonanie analizy wybranych połączeń komunikacyjnych w gminie Dobra. Badania przeprowadzono m.in. w oparciu o zebrane dane obejmująceliczbę pasażerów korzystających z nowo otwartych dziennych linii autobusowych nr 105, 108 (trasa nr 5) oraz 121.
EN
The paper discusses the issues of organization of collective transport within the Szczecin agglomeration.The analysis was conducted in the area of the Dobra commune, situated in the central part of the Police district, adjacent to the Polish–German border.In the recent years, the commune is becoming more and more attractive and has been attracting new inhabitants. This is due, among other reasons, to the high availability of land intended for detached houses and the proximity of the Szczecin city centre (approx. 14 km). The objective of the paper was to analyse selected transport connections in the Dobra commune. Studies were carried out, inter alia, on the basis of collected data, including the number of passengers using newly open daytime bus services No. 105, No. 108 (line No. 5) and No. 121.
2
Content available remote Często czy bezpośrednio?
PL
Pytanie o to, które rozwiązanie jest lepsze, pojawia się z zadziwiającą regularnością. Połączenia charakteryzujące się wysoką częstotliwością, ale wymagające przesiadek, czy kursy rzadsze, ale za to bezpośrednie? Wiele osób narzeka na to pierwsze rozwiązanie, chcą do swojego celu podróży dotrzeć bezpośrednio. Nasze doświadczenie „kolejowe” mówi wprost: mieszkańcy naszego województwa nie znoszą się przesiadać i to jest cecha wspólna zarówno transportu kolejowego, jak i drogowego.
PL
Celem artykułu jest ocena jakości lokalnego transportu szynowego (kolejowego) w województwie śląskim (na przestrzeni dłuższego okresu czasu) pod kątem mobilności mieszkańców, jako ważnego elementu procesu wdrażania zrównoważonego transportu w województwie śląskim W artykule przedstawiono analizę liczby połączeń oferowanych przez jedną ze spółek kolejowych, której głównym zadaniem jest realizacja lokalnych przewozów na terenie aglomeracji śląskiej. Dokonano porównania obecnie obowiązującego rozkładu jazdy dla wybranej trasy przejazdu z rozkładami jazdy obowiązującymi w okresie wcześniejszym. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na ocenę obecnej sytuacji w obszarze lokalnego transportu kolejowego, jako ważnego elementu zarządzania i realizacji transportu zbiorowego w jednej z największych aglomeracji Polski.
EN
The purpose of this article is to assess the quality of local rail transport in the region of Silesia (over a longer period of time) for the mobility of people, as an important element of the implementation of sustainable transport in the Silesian Province. The article presents an analysis of the amount of connections offered by one of the railway companies, whose main task is the implementation of local rail services in the Silesian Region. A comparison of the current timetable for the selected route the schedule in force at the earlier period. The results allowed us to assess the current situation in the area of local rail transport as an important element of the management and implementation of public transport in the biggest Polish agglomeration.
4
Content available remote Krajowe i międzynarodowe połączenia Krakowa w świetle organizacji EURO 2012
PL
W artykule scharakteryzowano aktualne zewnętrzne połączenia Krakowa z resztą kraju oraz z głównymi miastami europejskimi. Zidentyfikowano przewoźników lotniczych, drogowych i kolejowych realizujących te połączenia oraz przedstawiono ich aktualne oferty.
EN
Actual connections from Krakow to other towns in Poland and main European cities have been presented in the paper. The characteristics of the air, road and rail operators and their offers have been also presented.
PL
Omówiono moduły automatyki zabezpieczeniowej serii Ex-mBEL, obsługujące obiekty energetyczne o wysokim stopniu zautomatyzowania, a szczególnie ich sposoby komunikacji.
EN
The paper presents series Ex-mBEL protection automatics modules operating power facilities automated to high degree, especially their mode of communication.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.