Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Theory of Constraints
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
For TOC (Theory of Constraints) implementation in a production system, the determination of the system’s bottleneck is a crucial step. Effective bottleneck identification allows setting priorities for the improvement of a production system. The article deals with a significant problem for the manufacturing industry related to the location of a bottleneck. The article aims for a detailed analysis of methods for bottleneck identification based on a comprehensive literature review and the design of a generalised methodology for bottleneck identification in the production system. The article uses two research methods, first, the combination of a narrative and scoping literature review, and second, the logical design. Several methods for bottleneck identification are reviewed and compared, finding some being similar, and others giving new insights into the evaluated production system. A methodology for bottleneck identification is proposed. It contains several detailed methods arranged in coherent steps, which are suggested to be followed when aiming for the recognition of a production system’s bottleneck. The proposed methodology is expected to be helpful in the practical TOC implementation. The presented methodology for the identification of bottlenecks in a production system is a practical tool for managers and experts dealing with TOC. However, it is still a conceptual proposal that needs to be tested empirically. The proposed methodology for bottleneck identification is an original concept based on the current literature output. It contributes to the production management theory as a practical managerial tool.
EN
According to the Theory of Constraints by Goldratt system bottlenecks are key to improving productivity and profitability of the entire production system. An important issue in the practical application of this theory is to identify bottlenecks in the system. The aim of this paper is to develop practical steps to identify bottlenecks in the production system characterised by a homogeneous flow. The paper includes a case study which shows six steps that allowing to specify not only the first bottleneck of the system but to develop a comprehensive plan for removing bottlenecks.
EN
In the face of challenges faced by today’s managers, such as unreliability of processes conducted within the company, low quality of materials, too long time of fulfilling the customer orders and missing the deadlines of their implementation, the role of dynamic parameters of the warehousing as the source of competitive advantage of a modern enterprise is growing. The aim of the study is to identify and analyze the factors determining the effective implementation of the warehousing in the Distribution Center. In the research there has been adopted the following hypothesis: with the increase in the number of customer orders, which is characterized by an increasingly smaller number of assortment items, the importance of managing constraints limiting the material flow within the warehousing is increasing. The above-mentioned hypothesis is verified in accordance with the test procedure including literature research and a case study. The research results show that the Theory of Constraints is an excellent tool supporting the transformation of the warehouse management method. With the help of the Theory of Constraints it is possible to determine precisely the places in the material flow, where the adaptation actions undertaken bring down the greatest effects.
PL
Działalność produkcyjna przedsiębiorstw jest uzależniona zarówno od wewnętrznych, jak i od zewnętrznych warunków ich funkcjonowania. Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach stosowania różnych metod i narzędzi zarządzania, w celu poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku. Obecnie kadry kierownicze przedsiębiorstw bardzo często decydują się na stosowanie narzędzi teorii ograniczeń. W artykule Autorzy przedstawiają problematykę teorii ograniczeń, dokonując analizy wpływu zastosowania TOC na wybrane wskaźniki efektywności procesu produkcji.
EN
Production activities of enterprises is dependent on both the internal and the external conditions of operation. Dynamically changing needs of the market forcing companies to use different management methods and tools in order to improve the competitive position in the market. In this article, the authors present the problems of Theory of Constraints, analyzing the impact of the application of TOC on selected i ndicators of production process efficiency.
EN
This article shows step by step process of creating general algorithm saying how to implement continuous flow in production companies. Article is based on real environment of medium Polish production company, which produces steel halls. After presenting basic information about TOC and LEAN tools it shows and algorithm showing activities and sequence made in real company. Authors proposed solutions referred to both the material flow changing's and the information flow changing's. Main goal was adapt production process to unchangeable work of bottleneck. After all, results of production flow simulation after implementation of above solutions were presented. Finally, authors created algorithm based on techniques and tools implemented in mentioned company. It shows in general what production engineers should do step by step while implementing continuous flow in production.
6
Content available remote Wykorzystanie teorii ograniczeń do realizacji zasad koncepcji Lean
PL
Złożone i dynamiczne otoczenie wymaga nieustannych zmian i doskonalenia działalności organizacji oraz rekonfiguracji procesów realizowanych w sieciach organizacji. Przed organizacjami stawiane są liczne wyzwania. Wymagania rynku powodują, że za pożądane metacechy organizacji można uznać elastyczność, jakość oraz innowacyjność. Ponadto wewnętrzne naciski na poprawę efektywności funkcjonowania organizacji wymagają ograniczania kosztów działalności, poprawy wykorzystania zasobów, zwiększenia przepustowości, integracji procesów, zarządzania wiedzą czy rozwoju kapitału ludzkiego. Przedsiębiorstwa chcąc sprostać tym wymaganiom wykorzystują różne koncepcje i rozwiązania. Należą do nich koncepcja Lean i teoria ograniczeń TOC (Theory of Constraints).
EN
This article presents the main similarities and differences between the theory of constraints and the Lean philosophy. It also presents the possibility of using the theory of constraints and its associated methods for implementation of particular rules of Lean philosophy.
PL
Autorka pragnie skupić się na problemie wydajności i wykazać znaczenie narzędzi służących poprawie efektywności procesu produkcyjnego na przykładzie zakładu wytwarzającego beton komórkowy. Tezą postawioną w niniejszym referacie jest możliwość usprawnienia organizacji i logistyki produkcji poprzez wykorzystanie metody zarządzania, jaką jest Teoria Ograniczeń (ang. Theory of Constraints - TOC).
EN
The author would like to focus on the issue of productivity and demonstrate the importance of tools improving the efficiency of the production process on the example of cellular concrete production company. The thesis of this article is the ability to improve the production organization and logistics by using one of the management methods called Theory of Constraints (TOC).
8
Content available remote Zastosowanie algorytmu DBR Teorii Ograniczeń do planowania produkcji
PL
Artykuł dotyczy planowania produkcji w warunkach ograniczonych zasobów produkcyjnych. Przy planowaniu warto wspomóc się Teorią Ograniczeń, która umożliwia racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Teoria ta pozwala wykryć ograniczenia występujące w systemie produkcyjnym oraz skutecznie nimi zarządzać w celu zwiększenia wydajności i przepustowości tego systemu. Ograniczenia te (wąskie gardła) muszą być wzięte pod uwagę przy tworzeniu harmonogramu produkcji. Teoria Ograniczeń jest fundamentem algorytmu Drum-Buffer-Rope (DBR) i właśnie jego implementację opisano w niniejszej pracy.
EN
This article presents production planning in conditions of limited productive resources. We used the Theory of Constraints for production planning which allows to detect constrains and provides the methods focused on the limitations and effectively managing the constrains to increase the efficiency of such production system. Restrictions (bottlenecks) may apply to the availability or throughput of the resource or group of stocks that can be assigned to a specific operation. These limitations must be taken into consideration when creating the production schedule. Theory of Constraints is the foundation of the Drum-Buffer-Rope (DBR) algorithm and its implementation is described in this paper.
9
Content available remote Dynamic classification of tasks in condition of unit and small batch production
EN
In the process of unit and small batch production a very important aspect is the amount of time from production setup to availability to the customer. In spite of applying modern management techniques, setup time still plays an important part in the production cycle time. In the examined companies the relationship between changeover time to processing time was significant. The above research inspired the author to prepare a method of setup time reduction through the appropriate arrangement of tasks in the operational production plan. The appropriate arrangement meant considering the similarity of parts from the point of view of carried out operation. The similarity of parts facilitates setup time reduction, which translate into smaller lot sizes, reduced in-process inventories, shorter lead time and higher throughput. The method was validated in conditions of the production practice for unit and small batch production. The presented method is one of the elements of a computer aided management system for small and medium enterprises (SME).
PL
W artykule zostanie przedstawiona analiza i symulacja produkcji w systemie o złożonej strukturze produkcyjnej umożliwiające planowanie przepływu produkcji w systemie z ograniczeniami zasobowymi. Przy planowaniu produkcji w takich strukturach warto wspomóc się Teorią Ograniczeń, która dostarcza wiedzy umożliwiającej racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Wiedza ta pozwala wykryć ograniczenie i dostarcza metody pozwalające koncentrować się na ograniczeniach oraz skutecznie zarządzać tymi ograniczeniami.
EN
The paper presents an analysis and simulation of production system with complex structure and constrained resources. We used the Theory of Constraints for production planning of such structures. Theory of Constraints delivers the useful knowledge to the rational use of available resources. This knowledge allows to detect constrains and provides the methods focused on the limitations and effectively managing the const.
11
Content available Strategies of effective and reactive supply chains
EN
The article deals with the analysis and assessment of lean strategy as well as of Six Sigma and the Theory of Constraints applied in effective supply chain management. These concepts were found mutually complementary. Agile strategy, as well as its comparative assessment with lean strategy, were analyzed. Agile strategy's aspects of development in reactive supply chain management were discussed. Three kinds of supply chain processes and the corresponding strategies such as lean, agile and lean-agile were singled out. The article established that effective and efficient supply chain management based on agile strategy is conditioned by the preceding both geographically and chronologically lean processes implementation.
EN
The manufacturing industry has evolved over the past several decades in response to changing customer needs. Customers have become more demanding and want products that can meet their specific individual requirements. The standard products previously produced in large batches are not sufficient to meet this variety demanded. Given the increased competition, both locally and globally, companies must also now respond faster to get and keep customers. Enterprises were forced to unit and small-batch production. Currently, advanced planning systems are coming into use, however their cost exceeds the possibilities of small and medium enterprises and algorithms used often require great customization to industries' needs and conditions of unit and small-batch production. The paper has been drawn on the basis of research on overloads of moving bottlenecks in conditions of unit and small batch production in real conditions having a big number of resources and tasks. The methods used so far are not capable of finding the global optimum of such big data ranges. The author took on building a heuristic algorithm, which could find solution good enough and based on TOC (Theory of Constraints) assumptions and verification of assumptions using tests in real production systems. The above method found application to the industrial scale, as extension of the ERP class system.
EN
Since the production is aimed at fulfilling specific needs of demanding customers and not at filling warehouses, the production volume should reflect the volume of orders. In times of fight for the client every order has to be performed on time. What is more, in limes of fight for shortening the delivery cycle, meeting safe deadlines, that is distant in time, is not enough. Companies are forced to meet short deadlines with keeping the product price competitiveness condition. It is hardly possible without a proper, APS (Advanced Planning System) class, advanced planning support system. Currently, advanced planning systems arc coming into use, however (heir cost exceeds the possibilities of small and medium enterprises and algorithms used often require great customization to industries' needs and conditions of unit and small-hatch production. The paper has been drawn on the basis of research on overloads of moving bottlenecks in conditions of unit and small batch production in real conditions having a big number of resources and tasks. The methods used so far are not capable of finding the global optimum of such big data ranges. At present few working enterprises in conditions of unit and small batch production, especially in small and medium-sized enterprises (SME), are exploiting techniques of the production process optimization. For this reason computer tools for applying to the industrial scale arc needed. The above method basis on the data so far collected in computer systems. Results of preliminary research were introduced from applying the possibility of TOC (Theory of Constraints) to the industrial scale for reducing bottlenecks in unit and small batch production. The authors built a heuristic algorithm which could find solution good enough and based on TOC assumptions and verification of assumptions using tests in real production systems. The above method found application to the industrial scale, as extension of the ERP class system.
14
Content available remote Constraints based scheduling in the multi-project environment
EN
The paper deals with the problem of new projects acceptance into the multi project environment, where constraints are limiting the number of projects that a company is able to carry out concurrently. The objective of this paper is to answer the question: Is it possible to execute new project on time in the multiproject environment? For answering the question combination of Theory of Constraints and conditions guaranteeing project due dates with constraint-based scheduling are proposed. As a result the decision of the project implementation and the schedule of project activities, which the company is able to implement concurrently are obtained.
15
Content available An approach to time project oriented management
EN
The objective presented below is to answer the question: How to exploit resources to complete all projects in expected time in a multi-project environment? A solution to maximise the number of projects, which the company is able to implement concurrently is proposed by combining the Theory of Constraints and conditions guaranteeing project due dates with constraint-based scheduling.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.