Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrola graniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3
Content available Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego
PL
Schengen to synonim europejskiej integracji. Beneficjentami są miliony osób korzystający codziennie z prawa do swobodnego przekraczania granicy wewnętrznej, cudzoziemcy mogący podróżować po krajach Schengen na podstawie jednolitej wizy, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w wielu państwach Unii Europejskiej. Od początku istnienia strefy Schengen fundamentem prawidłowego funkcjonowania były: solidarność, wzajemne zaufanie i lojalność wobec innych należących do niej państw. W związku z masowym napływem imigrantów do Europy i zamachami terrorystycznymi w Paryżu coraz głośniej w Unii Europejskiej o ograniczeniu swobodnego przepływu osób. Możliwość swobodnego przemieszczania się po Europie znajduje się obecnie w poważnym niebezpieczeństwie. W artykule podjęto próbę analizy sytuacji społeczno-politycznej w Europie oraz jej potencjalnego wpływu na przyszłość dorobku Schengen.
EN
Schengen is a synonymous of European integration. The beneficiaries are millions of people who every day exercise their right to free crossing of internal border, foreigners that could travel to the Schengen countries on the basis of a unitary visa, the enterprises that operate in many European Union countries. Since the Schengen area introduction, the foundation of its proper functioning have been as follows: solidarity, mutual trust and loyalty to other countries belonging to it. Due to the massive influx of immigrants to Europe and the terrorist attacks in Paris, the discussion to limit the free movement of persons in the EU is getting louder. The possibility of free movement around Europe is now in serious jeopardy.
PL
W 2009 r. ruszył projekt o nazwie "Formalizacja nieformalnych praktyk w zakresie zbierania i transgranicznego przemieszczania odpadów wewnątrz i do państw Europy Środkowo-Wschodniej", w skrócie zwany TransWaste. Jest on prowadzony w ramach programu Europy Środkowej, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i ma trwać do czerwca 2012 r. Głównym przedmiotem zainteresowań są tu odpady złomu, wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), a jednym z celów - określenie rzeczywistego przepływu strumieni tych odpadów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.