Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HF communication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W chwili obecnej rozwój technologii wytwarzania materiałów półprzewodnikowych i ferrytowych powoduje powstanie nowych możliwości. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przyczynia się do rozwiązania szeregu problemów występujących w konstrukcji dotychczas eksploatowanych urządzeń radiokomunikacyjnych wytwarzających dużą moc, takich jak efektywne odprowadzanie ciepła, większa sprawność, mniejsze gabaryty i masa. W chwili obecnej trendem światowym jest zwiększanie sprawności urządzeń, a tym samym zwiększenie ich użyteczności. W artykule przedstawiona zostanie koncepcja zastosowania ultra szerokopasmowych tranzystorów nowej technologii o większych sprawnościach od dotychczas powszechnie stosowanych. Parametry te zostały potwierdzone eksperymentalnie podczas badań demonstratora wzmacniacza mocy opracowanego na potrzeby systemu rozpoznawczo – zakłócającego. W opracowanym demonstratorze wzmacniacza zastosowane zostały tranzystory posiadające sprawność 35-45%, a uzyskana sprawność całkowita wzmacniacza osiągnęła od 25% do prawie 39%. Uniwersalność opracowanego demonstratora wzmacniacza powoduje, że może on być z powodzeniem zastosowany nie tylko w systemach walki elektronicznych ale również we wszystkich systemach gdzie potrzebne jest wytworzenie dużej mocy w tym również w systemach łączności (KF, UKF, VHF, łączność troposferyczna).
EN
At present, the development of semiconductor manufacturing technology and ferrite materials causes new possibilities. The use of modern technology helps to solve a number of problems which occur in the currently operating radio equipment generating high power, such as effective heat dissipation, higher efficiency, smaller size and weight. This article shows the concept of the use of new technology ultra-broadband transistors with higher efficiencies than the currently widely used. These parameters were confirmed experimentally during the tests of a demonstrator of the power amplifier, which was developed for EW system In the developed demonstrator of amplifier were used transistors with 35-45% efficiency. The resulting total efficiency of the amplifier has reached from 25% to almost 39%. The versatility of this amplifier means that it can be successfully applied in electronic warfare systems and also in all systems where it is necessary to produce high power including the communication systems (HF, VHF, UHF, tropospheric communications).
PL
W artykule omówiono wykorzystywane w SZ RP środki łączności dalekosiężnej pracujące w zakresie KF, mające potencjalną możliwość pracy z wykorzystaniem trybu IP. Przedstawiono sposób konfiguracji systemów radiowych do realizacji łączności dalekosiężnej na terenie RP wraz z krótką charakterystyką systemów radiowych o mocy 150 W oraz 400 W. W artykule przedstawiono wymagania na konfigurację systemów łączności do pracy z wykorzystaniem trybu IP. Wskazano różnice między poszczególnymi trybami pracy pod kątem ich przydatności w procesie wykorzystania transmisji IP. Zaprezentowano możliwości wykorzystania Analizy Jakości Połączenia LQA w procesie dynamicznego zarządzania przydziałem częstotliwości. Przedstawiono założenia na opracowanie bazy danych do rejestracji wyników analizy LQA w trakcie seansów radiowych oraz opracowanie algorytmu doboru najlepszych częstotliwości dla określonych parametrów (odległość, rodzaj anten, SNR).
EN
This article discusses long-range HF radios capable of working in IP mode currently used by Polish Armed Forces. It shows how to configure radio systems to be implemented in long-range communications. Supplementary a brief description of 150 Watts and 400 Watts HF radio systems was presented. The article presents requirements for configuration of communication systems to work in IP mode (STANAG 4538 - mode 3G ALE). and the differences between modes in terms of their usefulness for IP transmission. Subsequently the possibility of using Link Quality Analysis in dynamic management of spectrum allocation process was discussed. Project ssumptions were presented for development of a database for LQA results recording and of the best frequency selection algorithm for specific parameters (distance, type of antennas, SNR).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.