Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkło budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Glass protected timber façades – new sustainable façade typology
EN
It is increasingly common in the architecture/building industry that glass is placed in the front of the proper façade and serves as a protective layer for the wall behind. This type of external glazing is also used as an envelope for timber façades. External protection by glass slows down timber decomposition and weathering as it screens out potentially dangerous climatic factors like rain, moisture, and frost. Timber-behind-glass is becoming one of the most promising typologies in façade design from a sustainability perspective. The presented paper discusses this new emerging architectural trend. The combination of timber and glass is expected to produce both very durable (long service-life) and simultaneously environmentally friendly façade as timber locks CO2 into its substance.
PL
Coraz częściej w architekturze szkło jest umieszczane przed właściwą fasadą i służy jako jej zewnętrzna osłona. Ten rodzaj szklenia jest również stosowany jako zewnętrzna obudowa fasad drewnianych. Szklana tafla spowalnia starzenie drewna i jego degradację, ponieważ eliminuje potencjalnie niebezpieczne czynniki klimatyczne, takie jak deszcz, wilgoć i mróz. Drewno-za-szkłem staje się jedną z najbardziej obiecujących typologii w projektowaniu elewacji z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Przedstawiony artykuł omawia pojawiający się w architekturze nowy nurt. Można się spodziewać, że połączenie drewna i szkła będzie skutkowało zarówno bardzo trwałą, jak również bardzo przyjazną dla środowiska fasadą, ponieważ drewno wiąże na trwałe CO2 w swojej masie.
EN
Recent years have shown increased interest in the use of glass structures in the construction industry. Investors value qualities such as aesthetics and the good environmental resistance of glass. It has become commonplace to use glass not only to construct façades, but also in horizontal partitions (floors, building coverings ) and in such elements as protective canopies, passageway screens or fire barriers. Such extensive use of this building material has been made possible by the development of technology for manufacturing glass with improved strength properties, in particular, toughened and laminated glass. However, glass has some disadvantages as a building material – first of all, low tensile strength, impact strength and point load compressive strength. The use of glass with improved strength properties minimises these defects to a considerable extent. Nevertheless, it sometimes happens that glass structures crack or lose their aesthetic value. This results from errors made during the design stage as well as during the construction work on the structure. Based on an “in situ” study and the literature on the subject, the article identifies risks associated with the use of glass elements, in addition to analysing their causes and possible effects. Examples of real elements in the course of their use are provided in order to illustrate the factors under analysis. Moreover, the article includes recommendations linked to the safe usage of glass in the structure when discussed against the background of assembly errors.
PL
Artykuł opisuje stan dokumentów normatywnych dotyczących zasad projektowania konstrukcji ze szkła budowlanego. W artykule przedstawiono przeglądowe informacje związane ze stanem prawnym tych dokumentów wraz z komentarzem i uwagami.
EN
The article describes the status of normative documents concerning the principles of designing construction made of construction glass. The article presents overview information related to the legal status of these documents along with comments and comments.
5
Content available remote Transparentna jakość
PL
W artykule analizowano skutki termicznego ugięcia tafli szkła podczas eksploatacji szyb zespolonych, związanego ze zróżnicowaniem temperatury na powierzchni. Zaproponowano sposób uwzględnienia tego obciążenia przy szacowaniu wypadkowego obciążenia i ugięcia w zestawach szyb ze szczelną komorą wypełnioną gazem. Przedstawiono przykłady obliczeniowe ilustrujące analizowany wpływ w przypadku jednoczesnego działania innych obciążeń klimatycznych. Analiza modelowa wykazała, że uwzględnienie termicznego ugięcia przy określaniu obciążenia i ugięcia w szybach zespolonych jest zasadne, a skutki tego obciążenia są na ogół niekorzystne.
EN
The effects of thermal deflection of glass panes occurring in serviced insulating glass units, connected with the differentiation of surface temperature have been analysed. Means of taking this loading into account in the estimation of the final load and the deflection in glass units with sealed gas-filled space have been proposed. Calculative examples showing the analysed effect, including in case of simultaneous impact of other climatic loads have been presented. Model analysis has demonstrated that taking thermal deflection into account when determining the loading and deflection in insulating glass units is appropriate and the effects of this loading are in most cases adverse.
7
Content available remote Przezroczystość w architekturze. Najnowsze szklane nurty
EN
Glass application has become a new division of architectural theory opening up a wealth of possibilities for visual expression. In the cycle of three papers author presents a general outline of emerging trends in architectural transparency and various forms of glass façade application. In the first part of the cycle author concentrates on the issues of architectural honesty of the glass use in façades and presents the most recent achievements in the flat glass manufacturing technologies. A short outline of the recognized trends is also included.
8
Content available remote Przezroczystość w architekturze. Cz.3 najnowsze szklane nurty
EN
Glass application has become a new division of architectural theory opening up a abundance of possibilities for visual expression. In the cycle of three papers author presents a general outline of emerging trends in architectural transparency and various forms of glass façade application. In the third part of the cycle authar discusses influential trend of building's free-form deformation and resulting façade complexity. A briel review of double curved geometry representation methods is given including surface triangulation, cold- and hot bend glass techniques. Short cycle's summary is also provided suggesting that the technology and aesthetics blend, making the mutual influence indistinguishable.
PL
W artykule przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały szklane i kształtowane z nich wyroby. Omówiono charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów szklanych przeziernych. Przedstawiono parametry definiujące właściwości przegród wykonanych ze szkła.
EN
Glass materials and products used in lightweight claddings are presented in the article. The characteristic parameters and technological differences that occur in the manufacture of transparent glass materials are presented. The parameters defining the properties of walls made of glass are discussed.
13
Content available remote INGLASS 2014
17
Content available Metody projektowania szkła budowlanego
PL
Artykuł dotyczy zasad projektowania konstrukcji ze szkła budowlanego. Zestawiono najpopularniejsze metody projektowania oraz opisano metodę obliczania opartą na projektach norm europejskich. Artykuł zawiera autorskie komentarze dotyczące praktycznych aspektów projektowania.
EN
The paper presents design rules of the glass structures. The article summarizes the most popular design methods and describes a calculation method based on the draft European standards. The article contains the author's comments on the principal aspects of the design.
20
PL
Zastosowanie termowizji w diagnostyce agregatów produkcyjnych służy do precyzyjniejszej oceny ich stanu technicznego.Możliwości wykorzystania termowizji w zmniejszaniu energochłonności i w monitoringu procesów produkcyjnych w przemyśle szklarskim - z uwzględnieniem urządzeń bezpośrednio związanych z produkcją oraz urządzeń pomocniczych gwarantujących utrzymanie ruchu - pozwala znacząco poprawiać jakość wyrobów. Badania termowizyjne pomagają zatem rozwiązywać problemy pomiarowe, których nie można było rozwiązać tradycyjnymi metodami.
EN
The application of thermal imaging in the evaluation of production units leads to a more accurate assessment of their condition. Using thermal imaging to reduce the energy consumption as well as to monitor production processes in the glass industry-including both the devices directly involved in production and auxiliary equipment for flow regulation-significantly improves product quality. As a result, thermal imaging surveys prove useful in addressing the measurement problems which could not have been solved with traditional methods.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.