Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  penalty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zapewnienie odpowiedniego stanu zieleni jest podstawowym celem, do realizacji którego zobowiązane są zarówno organy administracji, jak i posiadacze nieruchomości, na których zieleń się znajduje.
2
Content available remote Przestępstwa korupcyjne – kary dawniej i dziś
PL
W okresie międzywojennym za łapówkarstwo i inne przestępstwa korupcyjne groziły surowe kary. Urzędnikowi winnemu przyjęcia prezentu lub korzyści majątkowej groziła kara ciężkiego więzienia lub śmierci.
PL
Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego konieczne jest precyzyjne określenie, w jaki sposób będą stosowane sankcje za naruszenie prawa.
EN
A penalty kicker’s problem in football has been modelled. The study took into consideration different directions in which the ball can be struck and goalkeepers’ success at defending shots. The strategic form of the game that can be used to predict how the kicker should optimally randomise his strategies has been modelled as a non-linear game-theoretic problem from a professional kicker’s viewpoint. The equilibrium of the game (i.e., the pair of mutually optimal mixed strategies) was obtained from the game-theoretic problem by reducing it to a linear programming problem and the two-phase simplex method was adopted to solve this problem. The optimal solution to the game indicates that the kicker never chooses to kick the ball off target, to the goalpost or to the crossbar, but rather chooses to kick the ball in the opposite direction to the one where the goalkeeper is most likely to successfully defend from past history.
PL
Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.).
PL
Drzewa są tym składnikiem środowiska przyrodniczego, który chyba jest najbliżej ludzi i z którym każdy z nas ma najczęściej do czynienia. Jednak aby rośliny te mogły spełniać swoje funkcje sanitarne i estetyczne, muszą odznaczać się odpowiednim stanem zdrowotnym i wizualnym.
PL
Kary pieniężne za usuwanie lub niszczenie drzew i krzewów są jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę tego składnika środowiska przyrodniczego.
PL
Po wejściu w życie rozwiązań wynikających z Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DzU z 2016 r., poz. 2249) istotne jest przyjrzenie się kwestiom kar pieniężnych za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
9
Content available Multi-objective weather routing of sailing vessels
EN
The paper presents a multi-objective deterministic method of weather routing for sailing vessels. Depending on a particular purpose of sailboat weather routing, the presented method makes it possible to customize the criteria and constraints so as to fit a particular user’s needs. Apart from a typical shortest time criterion, safety and comfort can also be taken into account. Additionally, the method supports dynamic weather data: in its present version short-term, mid-term and long-term term weather forecasts are used during optimization process. In the paper the multi-objective optimization problem is first defined and analysed. Following this, the proposed method solving this problem is described in detail. The method has been implemented as an online SailAssistance application. Some representative examples solutions are presented, emphasizing the effects of applying different criteria or different values of customized parameters.
PL
Kara umowna pełni funkcje odszkodowawczo-kompensacyjne, stymulujące dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także represyjne. Jej istotą jest obciążenie obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę.
PL
Wyrok Trybunału oprócz problemów związanych z wymierzaniem kar pieniężnych w okresie 18 miesięcy przewidzianych na dostosowanie standardów wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia do wymogów Konstytucji RP rodzi także dodatkowe wątpliwości związane z przedawnieniem tych kar oraz karalności czynów, za które mogą one być wymierzone.
EN
Gradient descent method is one of the popular methods to train feedforward neural networks. Batch and incremental modes are the two most common methods to practically implement the gradient-based training for such networks. Furthermore, since generalization is an important property and quality criterion of a trained network, pruning algorithms with the addition of regularization terms have been widely used as an efficient way to achieve good generalization. In this paper, we review the convergence property and other performance aspects of recently researched training approaches based on different penalization terms. In addition, we show the smoothing approximation tricks when the penalty term is non-differentiable at origin.
PL
Strumień odpadów w postaci pojazdów wywołuje szczególne zainteresowanie ze strony zarówno polskich podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność gospodarczą jak i osób fizycznych.
PL
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na transportującego odpady karę pieniężną, jeżeli chociażby nieumyślnie nie realizował on przewozu ustaloną trasą przejazdu. W swym orzeczeniu WSA w Warszawie stwierdził, że tak stanowi przepis art. 33 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Przepis ten nie zwalnia od odpowiedzialności nawet w przypadku zaistnienia nieumyślności po stronie transportującego.
PL
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 31 maja 2010 r. (IV SA/Wa 187/10) oddalił skargę na decyzję wymierzającą karę pieniężną z tytułu "odbioru" nielegalnie przywiezionych odpadów.
PL
Ustawa z 3 października 2008 r o zmianie ustaw; ochronie przyrody oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 201 poz, 1237) wprowadziła liczne zmiany, w tym związaną z mechanizmem naliczania i pobierania opłat za usuwanie drzew lub krzewów na podstawie zezwolenia.
PL
Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do rozdziału 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczącego ochrony terenów zieleni i zadrzewień, kilka zmian, z których dwie odnoszą się do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.
PL
Z punktu widzenia procesowego bardzo ważnym zagadnieniem związanym z wymierzaniem kar pieniężnych za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów jest ustalenie podstaw, w oparciu o które będzie określona wysokość należnej kary.
PL
W praktyce zaczęły pojawiać się sytuacje, w których ta sama osoba fizyczna za nielegalne sprowadzanie odpadów najpierw jest skazywana wyrokiem karnym, a następnie inspektor ochrony środowiska wymierza jeszcze karę pieniężną. Oczywiście można wyobrazić sobie sytuacje, w których postępowania administracyjne i karne toczą się równolegle, a także takie, kiedy najpierw zostaje wymierzona kara pieniężna.
PL
Kolejnym, po zezwoleniach na usuniecie, środkiem prawnym ochrony drzew, krzewów i zieleni są administracyjne kary pieniężne za ich niszczenie i usuwanie bez zezwolenia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.